به محتویات منتقل شوید
Kielitaito ja pätevyysvaatimukset

مهارت زبان و شروط صلاحیت

منتشر شده05.02.2024
برای این که بتوانید در فنلاند درخواست کار کنید، چه زبان هایی باید بدانید؟ در فنلاند در رشته های مختلف، چه شروط صلاحیتی وجود دارد؟ در این صفحه در مورد عمومی ترین شرایط و مطالبات زندگی کاری توضیح می دهیم.

در فنلاند در رشته های مشخص، تحصیلات، تجربه کاری و مهارت زبان مشخصی مورد نیاز است. علاوه بر این، در برخی رشته ها ممکن است نیاز به پاسپورت یا کارت زندگی کاری مشخصی داشته باشید که معمولاً می توانید بسادگی آن را دریافت کنید.

شروط و مطالبات دانستن زبان

در فنلاند، نیاز به دانستن زبان در زندگی کاری بستگی به رشته کاری مورد بحث دارد.

رشته هایی وجود دارند که در آنها می توانید بدون دانستن زبان فنلاندی، کار پیدا کنید. در برخی رشته ها می توان به زبان انگلیسی کار کرد. مثلاً بسیاری از مهاجرین در رشته های نظافت، ساختمان، رستوران و حمل و نقل کار می کنند که تازه در حال آموزش زبان فنلاندی هستند.

در رشته های فن آوری اطلاعات، صنعتی و شرکت های بین المللی، مشاغل بسیاری وجود دارند که دانستن زبان انگلیسی برای آنها کافی است. دانستن زبان انگلیسی اغلب در مشاغل و وظایف کاری تخصصی و کارشناسی نیز مهم است.

با این حال اغلب در محل های کار، دانستن زبان فنلاندی یا سوئدی در حد خاصی، مورد نیاز است. می توانید توانائی زبان خود را با مدرک زبان YKI (مدارک عمومی زبان (Yleiset kielitutkinnot)) یا مدارک زبان ادارات دولتی (Valtionhallinnon kielitutkinnot) نشان دهید. مثلاً برای این که بتوانید به عنوان آموزگاز در دوره پیش دبستانی یا دوره ابتدائی-راهنمائی کار کنید، باید مهارت شفاهی و کتبی در سطح عالی در زبانی که در مدرسه مورد نظر استفاده می شود، داشته باشید. بر اساس چهارچوب اروپائی، مهارت زبان در سطح عالی به معنی سطحی C است. در تحصیلات دبیرستان، آموزگار باید زبانی که در آموزش مورد استفاده است را بلد باشد. می توانید مهارت زبان فنلاندی و سوئدی را در سطح عالی، هم با استفاده از مدرک زبان YKIنشان دهید (بالاترین سطح) و هم با مدارک زبان ادارات دولتی (valtionhallinnon kielitutkinto) (سطح عالی).

با این که در فنلاند مردم به زبان انگلیسی به خوبی صحبت می کنند، دانستن زبان فنلاندی یا سوئدی برای شما بسیار مفید است. می توانید توانایی زبان خود را در دوره آموزشی و یا در محل کار ارتقاء دهید. با همکاران خود شجاعانه فنلاندی یا سوئدی صحبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یادگیری زبان به صفحه ز(Link leads to external service)بان های فنلاندی و سوئدی در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح و مدارک مختلف زبان، به صفحه‌ مدرک رسمی زباندر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

شروط صلاحیت

پیش از این که شروع با انجام کار یا درخواست کار کنید، بررسی کنید که آیا در مورد حرفه شما در فنلاند مقررات ویژه ای وجود دارد یا خیر. در صورتی که بر مبنای قانون، برای انجام شغل یا حرفه، وجود تحصیلات یا مدرک تحصیلی یا حق انجام کار ضروری باشد، شغل یا حرفه مربوطه دارای مقررات ویژه ای است. در صورت نیاز، درخواست شناسائی و تشخیص صلاحیت حرفه ای خود را از آن مسئول اداری که در رشته شما مسئولیت مربوطه را بر عهده دارد، انجام دهید. زمان بررسی درخواست معمولاً چند ماه است. برای دریافت چنین تصمیمی باید مبلغ مربوطه پرداخت شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ مدارک خارجی در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

پاسپورت های و کارت های زندگی کاری

علاوه بر ضرورت وجود مدرک تحصیلی، در فنلاند ممکن است برای رشته های مختلف مطالبات دیگری نیز وجود داشته باشد. شما باید برای کار کردن در برخی از حرفه ها کارت یا پاسپورت زندگی کاری مشخصی داشته باشید. چنین پاسپورت یا کارت را می توان در اغلب موارد بسرعت دریافت کرد، معمولاً در عرض یک روز آموزشی یا چند ساعت.

مثلاً در رشته مواد غذائی، پاسپورت امور بهداشتی و در رشته رستوران، اغلب پاسپورت قانون مشروبات الکلی مورد نیاز است. کارگران انبار باید کارت لیفتراک و کارگران ساختمان باید کارت ایمنی کار داشته باشند.

پیش از دریافت پاسپورت یا کارت، معمولاً در یک دوره آموزشی شرکت می کنید که در پایان آن امتحان اصلی برگزار می شود. در صورتی که این امتحان ها بخشی از مدرک تحصیلی حرفه ای نباشند، معمولاً مشمول هزینه هستند.

بخشی از این کارت ها تا اطلاع ثانوی معتبر هستند و بخشی از آنها سه یا پنج سال. کارت باید در کل مدت کار معتبر باشد. بیاد داشته باشید که کارت خود را سر وقت تمدید هم کنید.

پاسپورت ها و کارت های زندگی کاری از جمله عبارتند از:

  • پاسپورت امور بهداشت (hygieniapassi)
  • پاسپورت قانون مشروبات الکلی (anniskelupassi)
  • کارت ایمنی کار (työturvallisuuskortti)
  • کارت ایمنی کار با آتش (tulityökortti)
  • کارت ایمنی کار با آب (vesityökortti)
  • کارت ایمنی جاده (tieturvakortti)
  • کارت نظارت بر انتظامات (järjestyksenvalvojakortti)

مدارک دیگر

در برخی از مشاغل ممکن است به گواهی پزشک هم نیاز باشد. مثلاً در رشته رستوران ممکن است به گواهی پزشک مبنی بر اینکه بیماری سالمونلا ندارید، نیاز باشد.

در صورتی که با کودکان کار می کنید، معمولاً باید گواهی عدم سوء پیشینه از سامانه ثبت اجرام را ارائه دهید. این گواهی را می توانید از مرکز ثبت امور حقوقی (Oikeusrekisterikeskus) درخواست کنید.

از کجا می توانم درخواست راهنمائی کنم؟

در صورتی که در مورد مسائل مربوط به شناسائی مهارت و صلاحیت حرفه ای به کمک نیاز دارید، بهتر است با اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) یا کارفرمای خود تماس بگیرید.

در صورتی که بطور دائم در فنلاند زندگی می کنید، می توانید از خدمات SIMHEدانشگاه ها و مدارس عالی نیز کمک دریافت کنید. دانشگاه ها و مدارس عالی SIMHE بطور همه جانبه با مراجع منطقه ای، ملی و بین المللی درسراسر فنلاند همکاری می کنند. در صورتی که برای کاریابی و یا کسب اطلاعات در مورد دوره های آموزشی زبان فنلاندی به کمک نیاز دارید، می توانید از خدمات کاریابی شهر خود یا از اداره کار (TE-toimisto) شهر محل اقامت خود درخواست راهنمائی کنید.