به محتویات منتقل شوید
Palkka ja työaika

حقوق و زمان کاری

منتشر شده23.02.2024
در فنلاند در خیلی از رشته ها، در مورد حداقل حقوق توافق شده است. حقوق به حساب بانکی پرداخت می شود و بابت آن برای شما فیش حقوقی ارسال می شود. همیشه از حقوق مالیات پرداخت می شود. در این صفحه اطلاعاتی در مورد حقوق و زمان کاری در فنلاند وجود دارد.

همیشه وقتی حقوق دریافت می کنید، از حقوق خود مطابق با آنچه در قانون ذکر شده، مالیات و مبالغ دیگر پرداخت می کنید. در فنلاند پرداخت مالیات تصاعدی است، یعنی درصد مالیات (veroprosentti) بستگی به مقدار درآمد دارد. درصد مالیات شما در کارت مالیاتی (verokortti) ذکر شده است.

حقوق به حساب بانکی پرداخت می شود. وقتی حقوق دریافت می کنید، همیشه باید فیش حقوقی هم دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد باز کردن حساب بانکی، به صفحه زندگی روزمره در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

در رشته ای مختلف، زمان های کاری متفاوتی وجود دارند. کار می تواند تمام وقت، نیمه وقت، کار ساعتی یا کار شیفتی باشد. بر اساس قانون، ساعات کاری منظم می تواند حداکثر 8 ساعت در شبانه روز و 40 ساعت در هفته باشد.

سطح حقوق در فنلاند

قانون فنلاند حقوق حداقلی را تعیین نمی کند. سازمان های کارفرماها و اتحادیه های صنفی، در مورد حقوق حداقلی در قرارداد شرایط کار (työehtosopimus) رشته های مختلف توافق کرده اند. در اغلب حرفه ها، کارفرما باید قرارداد شرایط کار را رعایت نماید. اغلب در مورد قرارداد شرایط کار اختصار TES بکار می ‌رود.

در صورتی که در رشته مربوطه قرارداد شرایط کار وجود نداشته باشد، کارفرما و کارمند می ‌توانند در مورد حقوق توافق کنند. بر اساس قانون، حقوق باید معمولی و عادلانه باشد، یعنی شما باید همان حقوقی را دریافت کنید که اشخاص دیگری که همان کار یا کار مشابه ای را انجام می ‌دهند دریافت می کنند. در اینترنت صفحاتی وجود دارند که در آنها می توانید حقوق ها را با هم مقایسه کنید. می ‌توانید از اتحادیه کار هم اطلاعات بیشتری در مورد سطح حقوق رشته خود دریافت کنید.

بر اساس مرکز آمار (Tilastokeskus) سطح میانگین حقوق در اواخر سال 2022 در فنلاند تقریباً 800 3 یورو بوده است. با این حال این عدد بین رشته های مختلف بسیار متفاوت است.

بر اساس مرکز آمار (Tilastokeskus) میانه حقوق اشخاص حقوق بگیر در فنلاند درسال 2022، 400 3 یورو در ماه بوده است.

مثال هایی از میانه حقوق:

 • پزشک: 800 7 یورو در ماه
 • مدیران: 100 7 یورو در ماه
 • آموزگاران دبیرستان و مدرسه راهنمائی: 200 4 یورو در ماه
 • آموزگاران مدرسه ابتدائی و آموزگاران مهد کودک: 200 3 یورو در ماه
 • کارشناسان ویژه: 400 4 یورو در ماه
 • کارشناسان: 500 3 یورو در ماه
 • رانندگان: 300 3 یورو در ماه
 • کارکنان ساختمانی: 100 3 یورو در ماه
 • بهیاران: 900 2 یورو در ماه
 • فروشندگان: 700 2 یورو در ماه
 • کارکنان رستوران و اماکن مالی بزرگ: 600 2 یورو در ماه
 • نظافتچی ها: 200 2 یورو در ماه

(مرکز آمار 2022)

اگر در زمان شروع کار دوره آزمایشی وجود دارد، در دوره آزمایشی باید حقوق معمولی پرداخت شود. کار کردن بدون حقوق فقط در تمرینات کاری اداره کار، کار داوطلبانه یا کارآموزی مرتبط با تحصیل، قانونی است.

در صفحه‌ سطح قیمت ها در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد سطح قیمت ها و مخارج در فنلاند وجود دارد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردOikotie.fi

مقایسه دستمزد

پرداخت حقوق

برای کار انجام شده می‌ توان به طور ساعتی، هفتگی یا ماهانه حقوق پرداخت نمود. در برخی رشته ‌ها حقوق مقاطعه کاری (urakkapalkka) پرداخت می ‌شود که بر اساس نتیجه کار است.

کارفرما باید در روزی که توافق شده، حقوقتان را به حساب بانکی شما پرداخت کند. معمولاً حقوق یک مرتبه در ماه و یا هر دو هفته یکبار پرداخت می ‌شود. در صورتی که روز پرداخت حقوق روز آخر هفته یا روز تعطیل اداری باشد، حقوق در روز اداری قبل از آن پرداخت می شود. بابت مرخصی استعلاجی یا مرخصی سالانه نیز حقوق پرداخت می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه مراقبت های بهداشت کار و بیمار شدندر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

فیش حقوقی

از فیش حقوقی مشخص می شود که چقدر حقوق به شما پرداخت شده است، از این حقوق ناخالص (bruttopalkka) چه مبالغی کسر شده وچقدر پول، یعنی حقوق خالص (nettopalkka) پس از این کسر کردن ها به حسابتان واریز می شد. هر دفعه بازبینی کنید که اطلاعات موجود در فیش حقوقی صحیح باشند. ساعات کاری خود را ثبت کنید تا بازبینی آسانتر باشد.

می توانید با ورود به خدمات انجام امور الکترونیکی در سامانه ثبت درآمدهای (tulorekisteri) اداره مالیات (Verohallinto) هم اطلاعات مربوط به درآمد خود را بازبینی کنید. با استفاده از مشخصات بانک اینترنتی خود می توانید وارد سامانه ثبت درآمدها (tulorekisteri) شوید. ”Omat tulotiedot” را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به فاصله زمانی مشخص را جستجو کنید.

 tulorekisteri ثبت درآمد یک پایگاه داده هاست که کارفرمایان حقوق ها و دستمزدهایی که به کارگران و کارمندان خود پرداخت کرده اند را به آن اطلاع می دهند. خیلی از مؤسسات و تشکیلاتی که حق استفاده از tulorekisteri را دارند، از آن استفاده می کنند. این مؤسسات و تشکیلات عبارتند از اداره مهاجرت (Maahanmuuttovirasto)، کلا (Kela)، مرکز تأمینات بازنشستگی (Eläketurvakeskus)، صندوق های بیکاری و مسئولین دیگر.

مسئولیت این که اطلاعات مربوط به درآمد بطور صحیح به سامانه ثبت درآمدها اطلاع داده شود، بر عهده کارفرماست. هنگامی که اطلاعات مربوط به درآمد بطور صحیح اطلاع داده شده باشد، مقدار یکسانی باید در فیش حقوقی شما و در سامانه ثبت درآمدها دیده شود. در صورتی که در این اطلاعات اشتباهی وجود دارد، از کارفرما بخواهید که آن را در سامانه ثبت درآمدها تصحیح کند. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توان از مسئولین مالیات سؤال نمود.

مالیات و مبالغ تأمینات اجتماعی

اگر در فنلاند کار می کنید، باید مالیات پرداخت کنید. مقدار مالیاتی که شما باید بدهید بستگی به این دارد که چقدر حقوق می گیرید. وقتی که اولین فیش حقوقی را دریافت کردید، بازبینی کنید که از حقوق ناخالص شما مطابق با قانون، مالیات و مبالغ تأمینات اجتماعی کسر شده باشد. اگر کارفرما به شما پیشنهاد کار بدون پرداخت مالیات کرد، قبول نکنید. این کار در فنلاند غیر قانونی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه مالیات در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید. 

ساعات کاری

ساعت کاری به معنی زمانی است که برای انجام کار مورد استفاده قرار گرفته است و در این زمان کارمند باید در محل کار حضور داشته باشد و برای استفاده در دسترس کارفرما باشد. در فنلاند ساعات کار توسط قانون کار (työaikalaki) وقراردادهای شرایط کار (työehtosopimus) تعیین می شود.

کارفرما باید ساعات کاری شما را ثبت کند. شما حق دارید رونوشتی از ثبت ساعات کاری تان را دریافت کنید. بهتر است شما خودتان هم یادداشت کنید که چند ساعت کار کرده اید. بیاد داشته باشید این را هم که نوبت کاری شما چه زمانی آغاز می شوند و پایان می یابند را ثبت کنید.

زمان کاری منظم

ساعات کاری در رشته های مختلف متفاوت است. بر اساس قانون، ساعات کاری منظم می (säännöllinen työaika) تواند حداکثر 8 ساعت در شبانه روز و 40 ساعت در هفته باشد. کارگر یا کارمند معمولاً حق دارد دو روز در هفته تعطیل باشد.

در برخی مشاغل، نظیر کار رستوران، حمل و نقل و مؤسسه های درمانی، کار منظم را می توان بطور کار دوره ای تنظیم کرد. در این موارد، کار منظم یا 80 ساعت در دوره دو هفته ای است و یا 120 ساعت در دوره سه هفته ای. مدت زمان کار را از قرارداد شرایط کار رشته خود نگاه کنید.

ساعات کاری متغیر

ساعات کاری متغیر (liukuva työaika) به این معنی است که خودتان می توانید در مورد این که رأس چه ساعتی در روز کار خود را آغاز کنید یا خاتمه دهید، تصمیم بگیرید. با این حال شما باشد شرایط جانبی که در قرارداد کاری مورد توافق قرار گرفته را رعایت کنید.

کار شیفتی

در کار شیفتی (vuorotyö)، شیفت های کاری متغیر هستند و شما می توانید مثلاً در شیفت صبح، شیفت بعد از ظهر و شیفت شب کار کنید. کارفرما باید از پیش لیست شیفت کاری را تهیه کند و شما باید بتوانید حداکثر یک هفته پیش از این که هفته کاری شروع شود، این لیست را ببینید.

اضافه کاری

اگر کارفرما از شما بخواهد که اضافه کاری (ylityö) انجام دهید، یعنی بیشتر از ساعت کاری منظم خود کار کنید، باید دستمزد افزوده شده بابت آن به شما پرداخت کند. این مقدار افزوده شده حداقل 50 درصد است. نمی توانید بدون اجازه کارفرما، اضافه کاری انجام دهید. کارفرما هم باید رضایت شما را برای انجام کار اضافی جلب کند.

کار تمام وقت و نیمه وقت

کار می تواند تمام وقت یا نیمه وقت باشد. کار تمام وقت به (kokoaikainen työ) این معنی است که معمولاً تقریباً هشت ساعت در روز و پنج روز در هفته کار می کنید. کار نیمه وقت به (osa-aikainen työ) این معنی است که فقط بخشی از روز یا بخشی از هفته را کار می کنید.

ساعات کاری متغیر

در قرارداد کاری می توان در مورد ساعات کاری متغیر (vaihteleva työaika) نیز توافق نمود. در این حالت در مورد ساعات کاری دقیق توافق نشده، بلکه ساعات کاری می تواند مثلاً 30– 10 ساعت یا 40-0 ساعت در هفته باشد. در صورتی که حداقل مقدار کار در دوره زمانی مشخصی صفر ساعت توافق شده باشد، این قرارداد به نام قرارداد کاری با حداقل کار صفر ساعت (nollatuntisopimus) نامیده می شود. در این صورت کارفرما بسته به نیاز خود شما را به کار فرا می خواند و مجبور نیست اصلاً ساعات کاری به شما بدهد.

در صورت امکان، قرارداد کاری با حداقل کار صفر ساعت (nollatuntisopimus) انجام ندهید، بلکه سعی کنید قرارداد کاری شامل مقدار حداقل ساعت کاری انجام دهید.

توجه داشته باشید که در صورتی که کارفرما دادن کار به شما را کلاً متوقف کند، اگر شما از او بخواهید، او باید بطور کتبی توضیح دهد که چرا مقدار کار کاهش یافته است.