به محتویات منتقل شوید
Tukea lapsen syntymän jälkeen

کمک پس از تولد کودک

منتشر شده14.06.2022
هنگامی که فرزند شما بدنیا آمد، می توانید برای مراقبت از کودک کمک دریافت کنید. مادر و پدر این امکان را دارند که تا مدتی در خانه با کودک باشند. تا زمانی که کودک 17 سالش تمام می شود، به سرپرست او کمک هزینه اولاد هم پرداخت می شود.

تقاضای پول های روزانه والدین

در صورتی که تامینات اجتماعی فنلاندبه شما تعلق می گیرد و در فنلاند یا یک کشور دیگر عضو اتحایه اروپا یا عضو محدوده اقتصادی اروپا (ETA) یا در کشور سوئیس حداقل به مدت 180 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان دارای بیمه بیماری بوده اید، می توانید تقاضای تقاضای پول های روزانه والدین نمائید.

می توانید از صفحات اینترنتی Kela تقاضای تقاضای پول های روزانه والدین نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که تقاضای شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

تقاضای پول های روزانه والدین را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز تقاضا نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

مقدار پول های روزانه والدین به این بستگی دارد که درآمد شما چقدر است. پول روزانه همیشه از حقوق کمتر است، معمولاً تقریباً 70% درآمد. اگر شما دارای درآمد دیگری نمی باشید، در اینصورت حداقل مقدار کمک هزینه والدین را دریافت می کنید. والد بیکار نیز حق دریافت پول های روزانه والدین را دارد.

در صورتی که کارفرمای شما بابت دوره پول روزانه والدین به شما حقوق می دهد، Kela پول روزانه را به کارفرمایتان پرداخت می کند. مرخصی والدی خود را 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید. در صورتی که مرخصی تان 12 روز اداری یا کمتر طول می کشد، یک ماه پیش از شروع آن به کارفرمایتان اطلاع دهید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مرخصی های خانوادگی InfoFinland مراجعه نمائید.

از پول های روزانه والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه مالیات InfoFinland مراجعه نمائید.

پول مادری پس از تولد کودک

دوره پول مادری تقریباً سه ماه طول می کشد. این دوره معمولاً 30 روز اداری پیش از زمان محاسبه شده زایمان آغاز می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه کمک های مخصوص مادران باردارInfoFinland مراجعه نمائید.

پول والدین

هنگامی که دوره پول مادری پایان یافت، هر کدام از سرپرستان کودک می توانند مرخصی والدین بگیرند. در این هنگام یکی از والدین در خانه از کودک مراقبت نموده و پول والدین دریافت می کند. این پول والدین باید حداکثر یک ماه پیش از این که دوره پول مادری پایان یافته و دوره پول والدین آغاز گردد، از Kela تقاضا شود. دوره پول والدین تقریباً شش ماه طول می کشد. اگر خانواده دارای کودکان دوقلو شده باشد، دوره پول والدین 60 روز اداری بیشتر است.

مادر باید 12-5 هفته پس از زایمان برای معاینه پزشکی مراجعه نماید و گواهی پزشکی را به Kela ارسال کند. در غیر این صورت پول روزانه والدین پرداخت نمی گردد.

مرخصی والدین را می تواند هر کدام از سرپرستان کودک بگیرد. آنها می توانند نوبتی هم مرخصی بگیرند. والدین می توانند به صورت نیمه وقت هم کار کنند و هر دو از کودک به صورت نیمه وقت مراقبت نمایند. Kela بابت این مدت به هر دو بخشی از پول والدین را می پردازد.

اگر یکی از والدین بخواهد پس از پایان دوره پول والدین در خانه مانده و از کودک مراقبت کند، او می تواند کمک هزینه مراقبت در خانه دریافت کند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه کمک برای مراقبت از کودک در خانهInfoFinland مراجعه نمائید.

پول پدرانه

پول پدرانه (Isyysraha) به پدرانی اختصاص دارد که از فرزند خود مراقبت می‌کنند. اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، پول پدرانه را در طول مدت مرخصی پدرانه پرداخت می‌کند. همچنین در شرایطی که به‌عنوان‌مثال فعالیت صنفی و تجاری دارید، بیکار می‌باشید و یا مشغول تحصیل هستید نیز می‌توانید پول پدرانه را درخواست کنید. دوره پرداخت پول پدرانه 54 روز کاری یعنی حدوداً نه هفته می‌باشد. این ایام را نمی‌توان جهت استفاده مادر طفل، انتقال داد.

خود شما تصمیم می‌گیرید درباره اینکه آیا از کلیه ایام مرخصی پدرانه استفاده می‌کنید و یا از بخشی از آن. حتی اگر با مادر طفل یکجا زندگی نکنید نیز پول پدرانه به شما تعلق می‌گیرد.

همزمان با دوره‌ای که مادر طفل در مرخصی مادرانه و یا مرخصی والدین بسر می‌برد، شما می‌توانید در مرخصی پدرانه باشید. در چنین شرایطی شما می‌توانید حداکثر 18 روز کاری مرخصی پدرانه داشته باشید. همچنین می‌توانید کلیه 54 روز مرخصی پدرانه را جداگانه و مثلاً پس از اتمام مرخصی والدین، استفاده کنید.

می‌توانید نحوه استفاده از ایام مرخصی پدرانه را با مادر طفل به‌گونه‌ای تنظیم کنید که هر دوره از مرخصی شما 1 الی 18 روز باشد و مرخصی خود را می‌توانید حداکثر به چهار دوره تقسیم کنید. دوره مرخصی پدرانه بعد از مرخصی والدین را می‌توانید حداکثر به دو دوره تقسیم کنید.

از ایام مرخصی پدرانه فقط می‌توانید جهت مراقبت از کودک دارای سن کمتر از 2 سال استفاده کنید. پس از رسیدن سن کودک به دو سالگی، دیگر نمی‌توانید از مرخصی پدرانه استفاده کنید حتی اگر ایام مرخصی شما هنوز باقی‌مانده باشد.