به محتویات منتقل شوید
Työnteko-oikeus Suomessa

حق انجام کار در فنلاند

منتشر شده29.04.2024
از پیش بررسی کنید که آیا برای انجام کار نیاز به اجازه اقامت جداگانه دارید یا خیر. از جمله این که از کدام کشور به فنلاند مهاجرت می کنید، وی این موضوع تأثیر دارد. کارفرما همچنین موظف است اطمینان حاصل کند که شما در فنلاند حق انجام کار دارید.

در صورتی که تبعه فنلاند نیستید، باید به کارفرمای خود ثابت کنید که حق انجام کار در فنلاند را دارید. حق انجام کار شما بستگی به تابعیت شما و بستگی به این دارد که از کدام کشور در حال مهاجرت به فنلاند هستید. اگر اجازه اقامت فنلاند را دارید، حق انجام کار خود را در کارت اجازه اقامت تان می بینید.

گذرنامه، مدرک مسافرتی یا کارت اجازه اقامت خود را به کارفرما نشان دهید. شما حق دارید گذرنامه و اجازه اقامت خود را نزد خود نگه دارید. کارفرما حق دارد فقط این مدارک را مشاهده کند. کارفرما معمولاً یک رونوشت از مبنای حق کار شما را برای خود نگه می دارد، چون که بر اساس قانون، باید آن را در محل کار نگهداشت.

وقتی که دلیل اجازه اقامت در فنلاند مسئله دیگری غیر از کار باشد

در صورتی که دلیل اجازه اقامت شما در فنلاند مسئله دیگری است، مثلاً بر اساس الحاق خانواده، ممکن است حق انجام کار در فنلاند داشته باشید. در چنین شرایطی نیاز به دریافت جداگانه اجازه اقامت جهت انجام کار ندارید. می توانید از کارت اجازه اقامت یا تصمیم در مورد اجازه اقامت بازبینی کنید که آیا حق انجام کار در فنلاند دارید یا خیر.

حق انجام کار دانشجو

اگر تبعه کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای اسکاندیناوی هستید، حق دارید در صورت وجود شرایط خاصی، با داشتن اجازه اقامت دانشجوئی کار کنید. می توانید بطور میانگین حداکثر 30 ساعت در هفته کار نیمه وقت انجام دهید. در صورتی که کار پایان نامه خود را انجام می دهید و یا در حال کارآموزی هستید که مرتبط با مدرک تحصیلی تان می باشد، می توانید کار تمام وقت انجام دهید.

جهت کسب اطلاعات در این مورد به صفحات مهاجرت به فنلاند برای تحصیل در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید.

حق انجام کار اعضای خانواده

اگر تبعه کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا کشورهای اسکاندیناوی هستید و بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کرده اید، در کل مدت اعتبار اجازه اقامت تان در فنلاند حق انجام کار بدون هیچ محدودیتی را دارید.

جهت کسب اطلاعات در مورد درخواست اجازه اقامت برای اعضای خانواده، به صفحات عضو خانواده در فنلاند و اجازه اقامت برای همسر در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید.

حق انجام کار پناهجو

در صورتی که سه یا شش ماه از روز درخواست پناهندگی تان گذشته باشد، می توانید در فنلاند کار با حقوق کنید. در صورتی که در هنگام درخواست پناهندگی، گذرنامه یا مدرک مسافرتی معتبر دیگری ارائه کرده باشید، این مدت سه ماه است. اگر در هنگام درخواست پناهندگی مدرک مسافرتی معتبر به مسئولین نشان نداده اید، چنانچه شش ماه از تاریخ درخواست پناهندگی تان گذشته باشد، می توانید در فنلاند کار با حقوق انجام دهید. حق انجام کار شما تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی تان تصمیم معتبر قانونی گرفته شود، ادامه می یابد. در این تصمیم به شما اطلاع داده می شود که آیا حق انجام کار همچنان معتبر است یا خیر.

جهت کسب اطلاعات در مورد درخواست پناهندگی، به صفحه پناهندگی در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید.

حق انجام کار شخصی که درخواست حفاظت موقت کرده است

بلافاصله پس از درخواست حفاظت موقتی، حق دارید در فنلاند کار و یا تحصیل کنید. پس از این که اجازه اقامت دریافت کردید، حق دارید از اداره کار (TE-toimisto) هم خدمات ویژه اشخاص بیکار متقاضی کار دریافت کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد درخواست حفاظت موقتی، به صفحه‌ حفاظت موقتی در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

آیا حق انجام کار ممکن است قطع شود؟

پیش از این که اعتبار اجازه اقامت شما به پایان برسد، درخواست تمدید اجازه اقامت کنید. در صورتی که پس از خاتمه اعتبار اجازه اقامت تان درخواست تمدید اجازه اقامت کنید، حق انجام کار قطع می شود. رونوشت گواهی به جریان افتادن درخواست (hakemus vireilläolotodistuksesta) خود را به کارفرمای خود بدهید و به محض دریافت اجازه اقامت جدید، رونوشت آن را هم در اختیار کارفرمای خود قرار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد درخواست تمدید اجازه اقامت به صفحه تمدید اجازه اقامت در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید. 

در صورتی که تغییری در حق انجام کار یا مبانی دیگر حق انجام کار شما اتفاق می افتد، بلافاصله آن را به کارفرمای خود اطلاع دهید.

در صورتی که اجازه اقامت ندارید و یا در مورد حق انجام کار خود مطمئن نیستید، می توانید موضوع را از طریق پست الکترونیکی از اداره مهاجرت (Maahanmuuttovirasto) سؤال کنید. از صفحات اینترنتی اداره مهاجرت (Maahanmuuttovirasto)، دستورالعمل ها را مطالعه کنید. 

کار کردن در فنلاند بدون داشتن حق انجام کار غیر قانونی است.

کارگر یا کارمند اعزامی

 کارگر یا کارمند اعزامی در صورتی که کارفرمایی که در کشور دیگری فعالیت می کند، شما را برای انجام کار به فنلاند فرستاده است، کارگر یا کارمند به اصطلاح اعزامی (lähetetty työntekijä) هستید.

در صورتی که اجازه اقامت یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا را دارید و اجازه اقامت فنلاند را ندارید، معمولاً برای این که بتوانید در فنلاند کار کنید، به اجازه اقامت نیاز دارید. در برخی از موارد می توانید بدون داشتن اجازه اقامت کار کنید. از صفحات اینترنی اداره مهاجرت(Maahanmuuttovirasto) حق انجام کار خود در فنلاند را بررسی کنید. در صورتی که بر اساس انتقالات داخلی شرکت، اجازه اقامت یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا را دارید (ICT اجازه اقامت (ICT-oleskelulupa))، می توانید حداکثر به مدت 90 روز برای انجام کار به فنلاند بیائید.