به محتویات منتقل شوید
Koulutus Espoossa

تحصیلات در اسپو

منتشر شده20.04.2022

شهر اسپو (Espoo) دوره آموزش و پروش خردسالان و دوره پیش دبستانی را در اختیار همه کودکان قرار می دهد. در این شهر مدارس ابتدایی و دبیرستان های زیادی وجود دارند. در اومنیا (Omnia) می توانید برای حرفه آموزی تحصیل کنید. در آموزشگاه های پلی تکنیک می توانید از بین چندین حرفه، رشته خود را انتخاب کنید. در دانشگاه آلتو (Aalto) می توانید در رشته های هنر، فناوری و اقتصاد تحصیل کنید.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

پرورش خردسالان

آموزش پیش دبستانی

آموزش سطح ابتدایی

آموزش زبان مادری به مهاجرین

دانش آموزان مهاجر و کودکان خانواده های دو زبانه چنانچه تعداد دانش آموزانی که در گروه ثبت نام کرده اند به حد مورد نیاز برسد، می توانند آموزش زبان مادری خود (oman äidinkielen opetus) را دریافت کنند. مدت این آموزش دو ساعت در هفته است و می تواند در مدرسه ای جدا از مدرسه خود کودک برگزار شود. زمان ثبت نام برای آموزش زبان مادری خود، هر سال در ماه مارس می باشد.

تحصیلات حرفه ای

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردVantaan kaupunki

تحصیلات حرفه ای

دبیرستان

کمک و راهنمایی برای جوانان

در صورتی که سنتان کمتر از 30 سال است، می تواند از خدمات Ohjaamo مشاورت و راهنمایی دریافت نمایید. چنانچه شما بیکار هستید و تحصیل نمی کنید، کارمندان Ohjaamo به شما کمک می کنند. می توانید در مورد مسائل دیگری چون سکونت و مسائل مالی نیز راهنمایی بخواهید.

اطلاعات تماس:

Lintuvaarantie 2 A
02650 Espoo
040 126 7513
ohjaamotalo(at)espoo.fi

تحصیلات عالی

امکانات تحصیلی دیگر