به محتویات منتقل شوید

دوره آموزش حرفه ای نیروی کار

منتشر شده11.04.2024

دوره آموزش حرفه ای نیروی کار به شما در جهت کاریابی کمک میکند. میتوانید مهارتهای نو و حتی شغلی جدید را بیاموزید. این دوره آموزشی می تواند شما را در جهت تقاضای کار نیز راهنمایی کند. دوره آموزش حرفه ای نیروی کار رایگان است. اداره کار دوره آموزش حرفه ای نیروی کار را برگزار می کند. در طول مدت تحصیل در این دوره، کمک هزینه بیکاری دریافت می نمایید.

دوره آموزش حرفه ای نیروی کار به چه افرادی اختصاص دارد؟

درصورت داشتن شرایط زیر می توانید در دوره آموزش حرفه ای نیروی کار شرکت کنید:

 • بیشتر از 20 سال سن دارید
 • بیکار هستید و یا در شرف بیکار شدن می باشید
 • از حق استفاده از خدمات اداره کار برخوردار هستید

چنانکه برای شما اجازه اقامت از نوع ادامه دار (A) و یا اجازه اقامت دائم (P) پذیرفته شده باشد، در اینصورت حق استفاده از خدمات اداره کار را دارید.

چگونه می توانم برای دوره آموزش حرفه ای نیروی کار درخواست بدهم؟

درخواست دوره آموزش حرفه ای نیروی کار را می توانید یا با مراجعه شخصی به اداره کار و یا از طریق اینترنت و توسط تکمیل فرم الکترونیکی، انجام دهید.

در برگه درخواست خود بایستی توضیح دهید که چرا بایستی برای این دوره آموزشی مورد گزینش قرار بگیرید. به دلایلی که می خواهید ذکر کنید بدقت بیندیشید. دلایل ذکر شده بر روی گزینش دانش آموزان تاثیر می گذارد. گزینش دانش آموزان دوره آموزش حرفه ای توسط اداره کار صورت میگیرد.

در دوره آموزش حرفه ای نیروی کار، در چه زمینه هایی میتوانم تحصیل کنم؟

محتوای درسی دوره آموزش حرفه ای نیروی کار بسیار متغیر می باشد. در اینجا چند مثال از محتویات درسی این دوره ذکر شده اند:

 • می توانید به تحصیل یک حرفه جدید یا بخشی از برنامه تحصیلی مربوط به آن بپردازید.
 • می توانید فنلاندی یا سوئدی بیاموزید.
 • می توانید آمادگی های لازم در جهت درخواست کار را کسب کنید.
 • می توانید در زمینه حرفه خود ادامه تحصیل داده و یا تحصیلات خود را تکمیل کنید.
 • می توانید آمادگی های لازم در جهت اداره شرکت و یا آموزش مربوط به شرکت داران را دریافت کنید.

دوره آموزش حرفه ای نیروی کار چگونه می باشد؟

اداره کار دوره آموزش حرفه ای نیروی کار را از آموزشگاه ها و یا شرکت های مختلف خریداری می کند. بنابراین مکان تحصیلات شما اداره کار نبوده بلکه یک مرکز آموزشی می باشد که دوره آموزشی مذکور را برگزار می نماید. علاوه بر این اداره کار دوره های آموزشی را با همکاری کار فرمایان نیز تحقق می بخشد.

بعضی از آموزشگاه ها به برگزاری دوره های آموزش حرفه ای مختص مهاجرین می پردازند. این دوره ها ممکن است، دوره آموزش زبان فنلاندی و یا آموزش حرفه ای باشند.

با شرکت در بعضی از این دوره های آموزشی می توانید به کسب قابلیت شغلی در جهت ادامه شغل خود در فنلاند، بپردازید. بعنوان مثال پرستاران برای ادامه حرفه خود در فنلاند، نیاز به تحصیلات بیشتر دارند. مطالعه بیشتر در این باره از InfoFinland و از مدارک تحصیلی خارجی در فنلاند

کمک های مالی در طول مدت تحصیلات حرفه ای نیروی کار

در طول مدتی که مشغول به تحصیل در دوره آموزش حرفه ای نیروی کار می باشید، کمک هزینه پرداختی به شما همانند کمک هزینه افراد بیکار می باشد. چنانکه در ضمن انجام برنامه کاریابی درباره شرکت در دوره آموزش حرفه ای نیروی کار توافق نموده باشید، در اینصورت می توانید کمک هزینه بیکاری افزایش یافته را دریافت کنید. یعنی کمک هزینه بیکاری که به شما پرداخت میشود کمی بیشتر از معمول خواهد بود. مرجعی که کمک هزینه بیکاری را پرداخت می کند، یعنی صندوق بیکاری یا اداره Kela، درباره پرداخت بخش افزایش یافته تصمیم میگیرد.

همچنین به ازاء روزهایی که در دوره آموزشی شرکت میکنید، می توانید یک کمک هزینه جبرانی، جهت جبران هزینه رفت و آمد خود دریافت کنید. اگر مرجع پرداخت کننده کمک هزینه بیکاری، کمک هزینه جبرانی را به شما پرداخت نکند، در چنین شرایطی در بعضی از موارد، اداره کار می تواند کمک هزینه جبرانی را پرداخت کند.

تحصیلات داوطلبانه توام با دریافت کمک هزینه بیکاری

اگر ارزیابی اداره کار این باشد که نیاز به تحصیلات دارید، می توانید در طول مدتی که مشغول تحصیلات دیگری می باشید نیز کمک هزینه بیکاری دریافت کنید. در چنین شرایطی اداره کار دوره آموزشی را خریداری نکرده و کار گزینش دانش آموزان را نیز آنگونه که در مورد دوره های آموزشی نیروی کار معمول می باشد، انجام نمی دهد. خود شما مستقیماً بایستی دوره آموزشی را از آموزشگاه مربوطه درخواست کنید.

شما قبل از آغاز این دوره آموزشی، بایستی با اداره کار درباره آن توافق کنید.

در طول دوران تحصیل می توانید کمک هزینه بیکاری دریافت کنید، اگر

 • بعنوان متقاضی کار خود را به اداره کار معرفی کرده اید و تقاضای کار شما دارای اعتبار می باشد.
 • حداقل 25 سال سن دارید.
 • اداره کار ارزیابی کرده است که شرکت دوره آموزشی مهارتهای شغلی شما را بهتر کرده و به شما در جهت یافتن محل کار کمک می کند.
 • درباره دوره آموزشی با اداره کار و در طی برنامه ریزی کاریابی، توافق کرده اید.

برای چه تحصیلاتی می توانید کمک هزینه بیکاری دریافت کنید؟

کمک هزینه بیکاری فقط در جهت حمایت از تحصیلات تمام وقت پرداخت میشود. تحصیلات زیر، تحصیلات تمام وقت می باشند:

 • تحصیلات دانشگاهی
 • تحصیل در دبیرستان و یا
 • تحصیلاتی که وسعت آنها معادل با تحصیلات تمام وقت می باشد، مثلا 5 واحد درسی در ماه و یا 25 ساعت درسی در هفته

تحصیلات بایستی منجر شوند به

 • مدرک پایه شغلی، مدرک شغلی و یا مدرک اختصاصی شغلی
 • مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه و یا مدارس عالی
 • گذراندن بخشهایی از رشته های تحصیلی فوق الذکر

این دوره های تحصیلی می توانند تحصیلات بیشتر، تحصیلات تکمیلی و یا تحصیل در دانشگاه و یا در دانشگاه های علوم کاربردی باشند.