به محتویات منتقل شوید
Päihderiippuvuudet

اعتیاد به مواد تخدیر کننده

منتشر شده02.11.2023
آیا شما یا نزدیکانتان دچار مشکلات الکلی یا مواد مخدر هستید؟ در این صفحات اطلاعاتی در مورد این که در فنلاند از کجا می توانید برای این مشکلات کمک دریافت کنید، وجود دارد.

مرکز امور اجتماعی و بهداشتی

چنانچه دچار مشکل مصرف الکل و مواد مخدر هستید، می توانید با نزدیکترین مرکز امور اجتماعی و بهداشتی (sosiaali- ja terveyskeskus) تماس بگیرید. مرکز امور اجتماعی و بهداشتی ممکن است در ناحیه های رفاهی مختلف نام دیگری هم داشته باشد، مثلاٌ terveyskeskus ،terveysasema یا hyvinvointiasema.

کلینیک – آ (A-klinikka)

می توانید از کلینیک آ (A-klinikka) برای مشکلات مواد تخدیر کننده و اعتیادات دیگر کمک دریافت کنید. کلینیک های آ از جمله خدمات پلی کلینیک، درمان جایگزین و درمان ترک اعتیاد ارائه می کنند. کلینیک های آ در نقاط مختلف فنلاند وجود دارند. معالجه در کلینیک – آ با اعتماد و به طور محرمانه انجام می گیرد.

از طریق خدمات مواد تخدیر کننده (päihdepalvelut) منطقه خود، درخواست مراجعه به کلینیک آ (A-klinikka) را انجام دهید.

جایگاه جوانان (Nuorisoasema)

در صورتی که نوجوان مشکل مصرف الکل، مواد مخدر یا قمار دارد، می تواند ازایستگاه جوانان (nuorisoasema) کمک بگیرد. ایستگاه جوانان در شهرهای متعددی وجود دارد. نوجوان می تواند به تنهایی یا با والدین خود به ایستگاه جوانان مراجعه نماید.

خدمات اینترنتی Päihdelinkki

از Päihdelinkkiدر خدمات اینترنتی کلینیک – آ، می توانید در مورد مصرف مواد مخدر و مسکر و اعتیاد به این مواد اطلاعاتی کسب نمائید. بخشی از خدمات Päihdelinkki به زبانهای سوئدی، انگلیسی و روسی نیز موجود می باشد.

Anonyymit Alkoholistit

Anonyymit Alkoholistit AA محل همنشینی دوستانه مردان و زنان است که آنها در آن تجربیات خود در مورد الکلی بودن را با هم در میان می گذارند و تلاش می کنند برای بهبود به یکدیگر کمک کنند. گروه های AA در شهرهای مختلف فعالیت دارند، در شهرهای بزرگ گروه های انگلیسی زبان هم وجود دارد.

Al-Anon به نزدیکان اشخاص الکلی کمک می کند. گروه انگلیسی زبان Al-Anon نشست های خود را در هلسینکی برگزار می کند.

معتادین گمنام

انجمن معتادین گمنام با نام اختصار NA یعنی (Nimettömät narkomaanit NA) کمک و راهنمایی ارائه می کند و ملاقاتهای گروهی ترتیب می دهد. در صورت تمایل به ترک مواد مخدر می توان به عضویت این انجمن در آمد. اطلاعات لازم درباره گردهمایی ها و جلسات ملاقات را می توانید به زبانهای فنلاندی، انگلیسی و سوئدی از سایت این انجمن بیابید.