به محتویات منتقل شوید
Avioliitto Suomessa

پیوند زناشویی در فنلاند

منتشر شده27.12.2022
در فنلاند اتباع همه کشورها می توانند ازدواج کنند. ازدواج صورت گرفته در خارج از کشور، تنها زمانی در فنلاند رسمیت می یابد که در سیستم ثبت احوال به ثبت برسد.

هر کسی که واجد شرایط زیر باشد، می تواند در فنلاند ازدواج کند:

  • حداقل 18 ساله باشد
  • از پیش در پیوند زناشویی و یا رابطه زوجی ثبت شده با کسی نباشد.

زوجین همجنس هم می توانند در فنلاند ازدواج کنند.

بر اساس قانون فنلاند، خویشاوندان نزدیک نمی توانند با هم ازدواج کنند.

ازدواج همیشه امری انتخابی است و کسی را نمی توان مجبور به آن کرد و یا برای آن تحت فشار قرار داد. مثلاً والدین نمی توانند فرزندان خود را مجبور به ازدواج کنند و یا برای ازدواج تحت فشار قرار دهند. در فنلاند مجبور کردن شخص دیگر به ازدواج، جرم است.

در فنلاند زنان و مردان می توانند خودشان تصمیم بگیرند که با چه کسی ازدواج کنند. برای ازدواج کردن لازم نیست که مثلاً از خویشاوندان و افراد فامیل اجازه گرفته شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج کردن در فنلاند به صفحه ازدواج کردن در فنلاند، موضوعاتی که باید بخاطر داشته باشید در InfoFinland مراجعه کنید.

عقد پیوند ازدواج و اجازه اقامت

در صورتی که همسر رسمی شما به طور دائم در فنلاند زندگی می کند، می توانید بر اساس عقد پیوند ازدواج، اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنید. با این حال، عقد پیوند ازدواج، دریافت اجازه اقامت را تضمین نمی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ اجازه اقامت برای همسر در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

از طریق ازدواج نمی توان تابعیت کشور فنلاند را دریافت نمود.

عقد پیوند ازدواج که در خارج از کشور انجام شده است

ازدواج صورت گرفته در خارج از کشور، تنها زمانی در فنلاند رسمیت می یابد که در سیستم ثبت احوال به ثبت برسد. برای ثبت ازدواج، شما باید سند ازدواج اصلی و قانونی خود را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تحویل دهید. نیازی به قانونی کردن مدارک صادر شده توسط مسئولین یکی از کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست.

در صورتی که سند ازدواج به زبان فنلاندی، انگلیسی یا سوئدی نیست، باید آ ن را به یکی از این زبان ها ترجمه کرد و ترجمه را هم قانونی نمود. در صورتی که ترجمه توسط مترجم رسمی کشور فنلاند انجام شده باشد، نیازی با قانونی کردن ترجمه نیست. چنانچه سند ازدواج توسط مسئولین یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد و فرم 1191/2016 پیوست آن گردیده باشد، نیازی به ترجمه نمودن سند ازدواج نیست.

اطلاعات محلی