Jatko-oleskelulupa

تمدید اجازه اقامت

حائز اهمیت است که قبل از این که اجازه اقامتتان به پایان برسد، درخواست ادامه اجازه اقامت (jatko-oleskelulupa) نمائید. در صورتی که اجازه اقامت قبلی شما در طی بررسی درخواست تان خاتمه یابد، می توانید با این حال تا زمانی که بررسی درخواست شما طول می کشد، در فنلاند سکونت داشته باشید و در شرایط عادی شما از حق انجام کار نیز برخوردارید. چنانکه بعد از اتمام تاریخ اعتبار اجازه اقامت قبلی خود درخواست تمدید اقامت را بنمایید، در اینصورت تا زمانیکه درخواست تمدید اقامت شما تحت بررسی است، می توانید در فنلاند سکونت داشته باشید ولی تا زمانی که اجازه اقامت جدید را دریافت نکنید از حق انجام کار برخوردار نمی باشید.

درخواست

می توانید با استفاده از خدمات به صورت الکترونیکی درخواست اجازه اقامت نمائید. بعد از انجام درخواست، بایستی برای اثبات هویت خود به اداره مهاجرت مراجعه کنید. شما تا سه ماه بعد از انجام درخوات خود برای رفتن به اداره مهاجرت مهلت دارید. پاسپورت، عکس پاسپورت و نسخه اصلی مدارک پیوست درخواست را بهمراه خود داشته باشید. بایستی از قبل با اداره مهاجرت وقت بگیرید. برای گرفتن وقت با این اداره می توانید از خدمات اینترنتی مخصوص گرفتن وقت با این اداره استفاده کنید.

اگر درخواست خود را از طریق اینترنت و بصورت الکترونیکی انجام داده اید، بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خودرا از خدمات Enterfinland.fi بطور منظم چک و بررسی کنید. اگر نیاز به توضیحات و مدارک بیشتری برای درخواست شما باشد، در این باره از طریق حساب کاربری Enterfinland.fi شما به شما اطلاع داده می شود.

اگر توانایی انجام درخواست الکترونیکی را نداشته و یا نحوه انجام آن را بلد نیستید، در این صورت می توانید درخواست خود را با ارائه برگه مربوط به آن به مرکز خدمات اداره مهاجرت انجام دهید. برگه درخواست را از سایت اداره مهاجرت پرینت کرده و آن را تکمیل کنید و با مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید. هنگام مراجعه به این مرکز، برگه درخواست تکمیل شده، نسخه های اصلی برگه های پیوست آن و کپی آنها و همچنین پاسپورت وعکس پاسپورت را بهمراه داشته باشید.

در صورتی که مبنا و دلیل پذیرش اجازه اقامت پیشین تان هنوز همچنان وجود داشته باشد، اداره مهاجرت با درخواست ادامه اجازه اقامت شما موافقت خواهد کرد. می توانید بر اساس دیگری متفاوت با اساس اجازه اقامت پیشین تان نیز درخواست ادامه اجازه اقامت نمائید.

برای بررسی درخواست اجازه اقامت باید مبلغ مربوطه پرداخت شود. این مبلغ هنگام درخواست باید پرداخت گردد. از طریق وب سایت Enterfinland.fi می توانید با استفاده از کدهای بانک الکترونیکی و یا کارت بانکی اعتباری فنلاندی، هزینه درخواست مذکور را پرداخت کنید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
تمدید اجازه اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiEnterfinland.fi:
درخواست نامه الکترونیکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
مراکز خدماتی اداره مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
برگه های درخواست اجازه اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی