Jatko-oleskelulupa

تمدید اجازه اقامت

حائز اهمیت است که قبل از این که اجازه اقامتتان به پایان برسد، درخواست ادامه اجازه اقامت (jatko-oleskelulupa) نمائید. در صورتی که اجازه اقامت قبلی شما در طی بررسی درخواست تان خاتمه یابد، می توانید با این حال تا زمانی که بررسی درخواست شما طول می کشد، در فنلاند سکونت داشته باشید و در شرایط عادی شما از حق انجام کار نیز برخوردارید. چنانکه بعد از اتمام تاریخ اعتبار اجازه اقامت قبلی خود درخواست تمدید اقامت را بنمایید، در اینصورت تا زمانیکه درخواست تمدید اقامت شما تحت بررسی است، می توانید در فنلاند سکونت داشته باشید ولی تا زمانی که اجازه اقامت جدید را دریافت نکنید از حق انجام کار برخوردار نمی باشید.

در صورتی که مبنا و دلیل پذیرش اجازه اقامت پیشین تان هنوز همچنان وجود داشته باشد، اداره مهاجرت با درخواست ادامه اجازه اقامت شما موافقت خواهد کرد. می توانید بر اساس دیگری متفاوت با اساس اجازه اقامت پیشین تان نیز درخواست ادامه اجازه اقامت نمائید. به یاد داشته باشید که شما باید شرایط اجازه اقامت مورد بحث را داشته باشید. برای مطالعه بیشتر به صفحه InfoFinlandمراجعه کنید: چنانچه دلیل اقامت شما در فنلاند تغییر کند .

تأثیرات ویروس کرونا روی تمدید اجازه های اقامت

در صورتی که درآمد شما در طول اجازه اقامت قبلی تان به اندازه کافی نبوده باشد، معمولاً نمی توان اجازه اقامت شما را تمدید نمود.

آیا ویروس کرونا روی درآمد شما تأثیر گذاشته است؟ هنگامی که برای تمدید اجازه اقامت درخواست می دهید، اداره مهاجرین در برخی شرایط این موضوع را در نظر می گیرد. کاهش درآمد باید ناشی از عالم گیر شدن ویروس کرونا باشد و حداکثر شش ماه طول بکشد. این استثناء تا 31/12/2020 معتبر است.

کارکنان

آیا شما به دلیل ویروس کرونا اخراج یا مشمول مرخصی اجباری شده اید؟ و یا آیا کار شما در زمان عالم گیر شدن کرونا کمتر از حد معمول بوده است؟ به هر حال اکنون اداره مهاجرت می تواند در صورتی که درآمد شما به مدت کوتاهی به دلیل ویروس کرونا کمتر شده است، اجازه اقامت کارکنان را برای شما تمدید نماید. گواهی مشمول مرخصی اجباری شدن یا اخراج شدن خود را به درخواست خود پیوست نمائید. این گواهی را از کارفرمای خود درخواست کنید.

اعضای خانواده

آیا درآمد اعضای خانواده شما به دلیل کرونا به مدت کوتاهی کمتر از معمول بوده است؟ هنگامی که برای تمدید اجازه اقامت عضو خانواده درخواست می دهید، اداره مهاجرین این موضوع را در نظر می گیرد. گواهی مبنی بر این که شما یا عضو خانواده تان مشمول مرخصی اجباری یا اخراج شده اید را به درخواست خود پیوست نمائید.

دانشجویان و پژوهشگران

آیا درس های شما به دلیل شیوع ویروس کرونا از حد معمول کندتر پیش رفته اند؟ هنگامی که برای تمدید اجازه اقامت دانشجویی درخواست می دهید، اداره مهاجرین این موضوع را در نظر می گیرد. در صورتی که دچار بیماری کرونا شده اید و یا وضعیت استثنائی روی درس های شما تأثیر گذاشته است، ملزم نیستید که دروس خود را به سرعت شرایط عادی پیش ببرید.

گواهی مبنی بر این که دروس تان به سرعتی که برنامه ریزی کرده بودید پیش نرفته اند را به درخواست خود پیوست نمائید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
تأثیرات ویروس کرونا روی تمدید اجازه های اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

ویروس کرونا و مهاجرت به فنلاند.

درآمد کافی

برای این که بتوانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید، باید برای امرار معاش خود دارای دارایی کافی باشید. در صورتی که اعضای خانواده شما هم تقاضای تمدید اجازه اقامت می کنند، شرط داشتن درآمد کافی شامل آنها می شود. اداره مهاجرین در موارد خاصی شرط داشتن درآمد کافی را در نظر نمی گیرد. می توانید از صفحات اداره مهاجرین بررسی کنید که چه کسی و چه مقداری درآمد باید داشته باشد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
درآمد کافیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

درخواست

می توانید درخواست تمدید اجازه اقامت خود را از طریق اینترنت و به کمک سرویس Enter Finland انجام دهید. بعد از انجام درخواست، شما بایستی به مرکز خدمات اداره مهاجرت فنلاند مراجعه کنید تا هویت شما تایید شود. شما تا سه ماه پس از اتمام درخواست خود بایستی به مرکز خدمات اداره مهاجرت مراجعه کنید. پاسپورت، عکس پاسپورت و نسخه اصلی مدارک پیوست درخواست را بهمراه خود داشته باشید. بهتر است با اداره مهاجرت از قبل وقت بگیرید. می توانید از طریق وب سایت اداره مهاجرت و خدمات الکترونیکی مربوط به گرفتن وقت، برای خود وقت بگیرید.

اگر درخواست خود را از طریق اینترنت و بصورت الکترونیکی انجام داده اید، بخاطر داشته باشید که حساب کاربری خودرا از خدمات Enterfinland.fi بطور منظم چک و بررسی کنید. اگر برای درخواست شما به مدارک و توضیحات بیشتری نیاز باشد، درباره آن از طریق حساب کاربری Enter Finland به شما اطلاع داده میشود.

اگر نمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت اینترنتی انجام دهید، می توانید اجازه اقامت خود را با تکمیل برگه کاغذی مربوط به آن نیز درخواست کنید. فرم را از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کرده و آن را از قبل تکمیل کنید. از مرکز خدمات وقت بگیرید. هنگام مراجعه به این مرکز، برگه درخواست تکمیل شده، نسخه های اصلی برگه های پیوست آن و کپی آنها و همچنین پاسپورت وعکس پاسپورت را بهمراه داشته باشید.

بررسی تقاضای اجازه اقامت هزینه ای را در بر دارد. مبلغ مربوطه را باید هنگام انجام تقاضای خود پرداخت نمایید. می توانید در خدمات Enter Finland، با استفاده از مشخصات کاربری بانک های فنلاندی و یا با کارت اعتباری، هزینه را پرداخت کنید.

در نظر داشته باشید که در صورتی که وضعیت زندگی شما تغییر کند، می تواند بر روی اجازه اقامت تان هم تأثیر بگذارد. اگر آن دلایلی که بر اساس آنها اقامت موقتی صادر شده است دیگر موجود نباشند، می توان اقامت موقتی را لغو کرد. برای مطالعه بیشتر به صفحه InfoFinlandمراجعه کنید:آیا ممکن است که اجازه اقامت خود را از دست دهیم؟

linkkiMaahanmuuttovirasto:
تمدید اجازه اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiEnterfinland.fi:
درخواست نامه الکترونیکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
مراکز خدماتی اداره مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
برگه های درخواست اجازه اقامتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی