به محتویات منتقل شوید
Työturvallisuus ja työsuojelu

ایمنی کار و حفاظت کاری

منتشر شده03.06.2024
در فنلاند باید بخوبی مراقب ایمنی کار بود. مسئولیت این که کار، امنیت یا سلامت کارکنان را به خطر نیاندازد، با کارفرماست. کارگر یا کارمند باید همچنین خود مراقب این باشد که کار خود را به طور امن انجام دهد و دستورالعمل های کاری را رعایت کند.

ایمنی کار

محل کار باید ایمن و سالم باشد. مسئولیت این با کارفرما و سرپرست هاست. این موضوع در قانون ایمنی کار (työturvallisuuslaki) ذکر شده است.

مثلاً سر و صدا، گرد و خاک، رطوبت، سرما یا گرما، اشعه، دستگاه های خطرناک و وضعیت نامناسب بدن می تواند برای سلامت شما خطرناک و آسیب زننده باشد.

علاوه بر این، کارفرما باید برای شما بیمه حوادث و بیمه بیماری شغلی تهیه کند. مثلاً در صورتی که در محل کار یا در مسیر کار آسیب ببینید، بیمه می تواند هزینه های درمانی و درآمد از دست رفته را جبران کند.

در صورتی که بیمار شدید و یا حادثه ای برای شما پیش آمد، در صفحه مراقبت های بهداشت کار و بیمار شدن در سایت اینترنتی InfoFinland، دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

در صورتی که کار اجاره ای می کنید

کار اجاره ای به این معنی است که کارفرمای شما کار شما را در اختیار یک یا چند شرکت مشتری خود قرار می دهد. در این هنگام در نزد کارفرمای خود کار نمی کنید، بلکه در نزد شرکت های مشتری کار می کنید. شرکت های مشتری شما را با کار آشنا می کنند، بر انجام کار شما نظارت می کنند و مراقب ایمنی کار شما هستند. اطمینان حاصل کنید که آشنائی و تجهیزات ایمنی  کافی برای شیوه کار ایمن دریافت کرده اید.

همه کارکنان حق دارند بطور ایمن کار کنند و این موضوع شامل کارکنان اجاره ای هم می شود.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

ایمنی کار

های حفاظت کاری در محل کار

وقتی کار جدیدی را شروع می کنید، کارفرما باید شما را با وظایف کاری جدیدتان آشنا کند. کارفرما همچنین موظف است که کارکنانش را با نکات امینی محل کار آشنا کند و شیوه های صحیح انجام کار را به آنان بیاموزد. قانون چنین می گوید.

شما باید مثلاً در مورد مسائل زیر اطلاعات دریافت کنید

  • در مورد کارتان و محل کارتان
  • در مورد دستورالعمل های کلی محل کار
  • در مورد کار کردن با دستگاه ها و ماشین آلات
  • در مورد کار کردن با وسایل حفاظت
  • در مورد کار کردن بطور ایمن
  • در مورد خطرها و ریسک های مربوط به کار

شما باید همیشه دستورالعمل هایی که کارفرما به شما می دهد را رعایت کنید. کارفرما موظف است نظارت کند که شما آنها را رعایت می کنید. شما باید مثلاً از وسایل حفاظتی و ایمنی که کارفرما تعیین می کند، استفاده کنید.

این وسایل می ‌توانند مثلاً اینها باشند:

  • اگر در محل ساختمان سازی کار می کنید، کلاه ایمنی، کفش های ایمنی و لباس های کار
  • در صورتی که با مواد شیمیایی کار می کنید,، ماسک تنفسی، دستکش حفاظتی و پوشش چشم

کارفرما باید هزینه های وسایل ایمنی که در کارتان به آنها نیاز دارید را پرداخت کند.

در محل های کار باید به تعداد کافی افرادی که مهارت دادن کمک های اولیه را دارند، وسایل مورد نیاز جهت ارائه این کمک ها و نیز راهنمایی های لازم جهت شیوه عملکرد افراد در زمان وقوع حوادث احتمالی، موجود باشد. کارفرمایان برای کارکنان خود در محل کار، کلاس های کمک های اولیه برنامه ریزی می نمایند.

در صورتی که در محل کار حداقل ده نفر کارمند باشد، کارمندان می توانند برای خود نماینده حفاظت کاری (työsuojeluvaltuutettu) انتخاب کنند تا نماینده آنها باشد. نماینده برگزیده شده با مسائل حفاظت کاری آشنا می شود، در کنترل های مربوط به حفاظت کاری محل کار شرکت می کند و درباره مسائل مربوط به امنیت و سلامت کاری، به دیگر کارمندان اطلاع رسانی می نماید.

کارفرمایان برای هر محل کاری، شخصی را بعنوان مدیر و سرپرست حفاظت کاری (työsuojelupäällikkö) تعیین می کنند که به کارفرما در مورد همکاری هایی که مابین کارکنان و مقامات حفاظت کاری (työsuojeluviranomainen) صورت می گیرد، کمک می نماید.

شرایط خطرناک در محل کار

در صورتی که در محل کار خود متوجه خطری می شوید، موضوع را بلافاصله به سرپرست خود یا نماینده حفاظت کاری اطلاع دهید. موضوع می تواند مثلاً بر سر نحوه خطرناک انجام کار، ابزار کار خراب یا تجهیزات حفاظتی ناقص باشد. همچنین می توانید پیشنهاد کنید که چگونه کار را می توان به طور ایمن تری انجام داد.

در صورتی که یکی از وظایف کاری شما بسیار خطرناک است و جان یا سلامتی تان را بطور مستقیم تهدید می کند، حق دارید تا زمانی که دیگر خطری وجود نداشته باشد، از انجام دادن آن خودداری کنید.

در صورتی که سرپرست شما به موضوع واکنشی نشان نداد، با شماره تلفن مشاوره مسئولین محافظت کاری تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه مشکلات در زندگی کاری در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

مسئولین محافظت کاری

در فنلاند وظایف کاری شخص مسئولین محافظت کاری (työsuojeluviranomainen) را مناطق مسئول حفاظت کاری اداره های کل مدیریت منطقه (aluehallintovirastot AVI) انجام می دهند. آنها بر این نظارت می کنند که کارفرماها مقررات محافظت کاری را رعایت کنند.

مسئولین حفاظت کاری، در اموری چون امنیت و سلامت کاری و نیز شرایط مربوط به دوره خدمت کاری، کارکنان و کارفرمایان را راهنمایی می کنند. در صورتی که در محل کار احساس مزاحمت یا تبعیض می کنید نیز می توانید از مسئول محافظت کاری کمک بخواهید. مثلاً در مواردی که کارفرما به شما قرارداد کتبی کار، فیش حقوقی، لیست ساعات کاری که انجام داده اید یا گواهی کار نمی دهد، مسئول محافظت کاری می تواند به شما کمک کند.

بازرسین مسئول نظارت بر حفاظت کاری به محل های کار سرکشی می کنند. آنها ارزیابی می کنند که بعنوان مثال آیا در محل های کاری، دستورات ایمنی رعایت می شوند، آیا آموزشهای لازم جهت آشنایی کارکنان جدید با انجام کار، صورت گرفته و آیا شرایط و تعهدات کاری کارکنانی که به فنلاند مهاجرت کرده اند، با قوانین و قراردادهای فنلاندی همخوانی دارند.

بازرسین مسئول نظارت بر حفاظت کاری از این حق برخوردارند که به تمامی محل های کار راه یافته و تمام مدارک لازم جهت بررسی و نظارت بر حفاظت کاری را مشاهده نمایند. مسئولین محافظت کاری می تواند کارفرما را موظف کند که کمبودهای ایمنی کار موجود در محل کار را تصحیح کند.