به محتویات منتقل شوید
Työskentelymahdollisuudet Suomessa

امکانات کار در فنلاند

منتشر شده02.02.2024
در فنلاند امکانات شغلی متنوع و سطح حقوق بالا وجود دارد. محل های کار در رشته ای مختلف وجود دارند. در این صفحه در مورد وضعیت بازار کار، مطالبات مربوط به مهارت زبان و واجد شرایط بودن و مسائل مربوط به اجازه اقامت توضیح می دهیم.

در فنلاند بیشتر مردم در رشته های خدماتی کار می کنند. خدمات هم توسط شرکت های خصوصی ارائه می شود و هم توسط بخش عمومی. خدمات بخش عمومی عبارتند از مثلاً تحصیلات، امور بهداشتی، خدمات اجتماعی و خدمات دیگر شهرها، دولت و مناطق رفاهی برای شهروندان.

رشته های کاری که بیشترین تعداد شاغلین را دارند عبارتند از فروشگاه ها، حمل و نقل، خدمات اسکان و تغذیه، تحصیلات و خدمات بهداشت و امور اجتماعی. تعداد مشاغل در رشته های خدماتی در آینده افزایش خواهد داشت.

در فنلاند در حال حاضر بیشترین محل های کار در رشته اجتماعی و مراقبتی و درمانی هستند. رشته های کاری دیگری که فنلاندی ها را شاغل می کند رشته های کشاورزی و صنعتی هستند. تجارت بین المللی هم برای فنلاند مهم است. فنلاند از جمله مواد غذایی، محصولات جنگل و صنعت فلز، کاغذ و ماشین آلات به خارج صادر می کند.

در چه رشته ای کار وجود دارد؟

در نقاط مختلف فنلاند به کارکنان نیاز هست. بیشترین تعداد محل های کار در شهرهای بزرگ، در جنوب فنلاند و منطقه پایتخت و حومه وجود دارد.

در فنلاند علاوه بر شرکتها، بخش عمومی هم کارفرمای بزرگی است و از جمله شهر هلسینکی بزرگترین کارفرمای فنلاند است.

در ماه سپتامبر 2023، بر اساس  شاخص نیروی کار (Työvoimabarometri) بیشترین مشاغل در این رشته ها وجود داشتند:

 • بخش بهداشت و امور اجتماعی (مثلاً پرستارها، بهیارها، پزشکان عمومی)
 • تحصیلات (مثلاً آموزگاران مهد کودک، آموزگاران ویژه)
 • کارهای متخصصین و مشاوره (مثلاً طراح های برنامه ها، کارشناسان فن آوری اطلاعات)
 • نصب، مراقبت و نظافت (مثلاً نظافت کاران ادارجات و مؤسسه ها، مراقبت کنندگان در خانه)
 • رشته رستوران و گردشگری (مثلاً پیشخدمت ها و کارکنان رستوران)
 • صنعت و تکنولوژی (مثلاً جوشکاران و برشکاران اکسیژنی)

محل های کار در صفحات آگهی های استخدام وجود دارند. با این حال توجه داشته باشید که در خیلی از رشته ها، داشتن تحصیلات و مهارت زبان ضروری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد درخواست کار به صفحه کار در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمائید.

سطح حقوق در فنلاند

میانگین حقوق در رشته های مختلف متفاوت است. در خیلی از رشته ها، حقوق بر اساس قرارداد شرایط کار (työehtosopimukset) تعیین می شود. اغلب علاوه بر حقوق پایه، فوق العاده های مختلفی از قبیل فوق العاده تجربه کاری (kokemuslisät) یا فوق العاده زمان کار (työaikalisät) پرداخت می شود.

بر اساس مرکز آمار (Tilastokeskus) سطح میانگین حقوق در اواخر سال 2022 در فنلاند تقریباً 800 3 یورو بوده است. با این حال این عدد بین رشته های مختلف بسیار متفاوت است.

بر اساس مرکز آمار (Tilastokeskus) میانه حقوق اشخاص حقوق بگیر در فنلاند درسال 2022، 400 3 یورو در ماه بوده است.

مثال هایی از میانه حقوق:

 • پزشک: 800 7 یورو در ماه
 • مدیران: 100 7 یورو در ماه
 • آموزگاران دبیرستان و مدرسه راهنمائی: 200 4 یورو در ماه
 • آموزگاران مدرسه ابتدائی و آموزگاران مهد کودک: 200 3 یورو در ماه
 • کارشناسان ویژه: 400 4 یورو در ماه
 • کارشناسان: 500 3 یورو در ماه
 • رانندگان: 300 3 یورو در ماه
 • کارکنان ساختمانی: 100 3 یورو در ماه
 • بهیاران: 900 2 یورو در ماه
 • فروشندگان: 700 2 یورو در ماه
 • کارکنان رستوران و اماکن مالی بزرگ: 600 2 یورو در ماه
 • نظافتچی ها: 200 2 یورو در ماه

(مرکز آمار 2022)

اغلب سختی کار و تحصیلات و مهارت هایی که برای انجام کار لازم است، بر روی مقدار حقوق تأثیر می گذارد.  حقوق ها همچنین بر مبنای این که آیا کارفرما شهر است، دولت است یا شرکت است، تفاوت دارند.

در فنلاند حقوق ها، هزینه های زندگی و مالیات تا حدی از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا بالاتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ها و مالیات در فنلاند به صفحات سطح قیمت ها در فنلاند و مالیاتدر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

شروط صلاحیت

برخی از مشاغل نظیر پزشک، پرستار یا آموزگار کلاس در فنلاند شامل مقررات ویژه ای می شوند. این بدان معنی است که قانون تعیین می کند که داشتن چه تحصیلاتی برای انجام این مشاغل لازم است.

در صورتی که تحصیلات خود را در کشور دیگری به پایان رسانده اید، ممکن است برای این که بتوانید در فنلاند کار کنید، به تصمیم در مورد به صلاحیت شناختن و برابرسازی مدرک تحصیلی نیاز داشته باشید.

برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید، صفحه: مدارک خارجی در فنلاند.

مهارت زبان فنلاندی و سوئدی

وقتی که زبان فنلاندی یا سوئدی را آموخته باشید، راحت تر می توانید کار پیدا کنید و کارهای خود را در جامعه فنلاند انجام دهید. در برخی از رشته های کاری، مهارت زبان فنلاندی یا سوئدی طبق قانون ضروری است. چنین مشاغلی عبارتند از مثلاً شغل آموزگاری، پزشکی یا گفتار درمانگری.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه مهارت زبان و شروط صلاحیت درسایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

حق انجام کار و اجازه اقامت

از پیش بررسی کنید که آیا برای انجام کار نیاز به اجازه اقامت جداگانه دارید یا خیر. از جمله این که از کدام کشور به فنلاند مهاجرت می کنید، روی این موضوع تأثیر دارد. برخی از اجازه اقامت ها شامل حق انجام کار در هر رشته بدون هیچ محدودیتی می شوند. حق انجام کار می تواند محدودیت هایی نیز داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ حق انجام کار در در فنلانددر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.