به محتویات منتقل شوید
Terveys

سلامتی

منتشر شده21.03.2022
در فنلاند خدمات درمانی گسترده و مقرون به صرفه برای همه اشخاصی که در فنلاند زندگی می کنند، وجود دارد. مراکز مشاوره بهداشتی رایگان، به بهداشت کودکان خردسال و مادران باردار رسیدگی می کنند. خدمات درمانی عمومی توسط خدمات خصوصی، مراقبت های درمانی کار و مراقبت های درمانی دانشجویی، تکمیل می شوند.