مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Asukkaaksi rekisteröityminen

ثبت شدن به عنوان ساکن

هنگامی که به فنلاند مهاجرت کردید، باید به اداره ثبت احوال (maistraatti) شهرستان محل اقامت خود مراجعه نمائید. قبل از مراجعه به اداره‌ی ثبت احوال، می‌توانید فرم ثبتی را از صفحه اینترنتی maistraatti.fi پیدا و پیشاپیش پر کنید. همچنین می‌توانید فرم را در اداره‌ی ثبت احوال پر کنید. اداره ثبت احوال اطلاعات شما را در سیستم اطلاعات جمعیت کشور ثبت می کند. در اداره‌ی ثبت احوال همچنین می‌توانید شماره‌ی شناسایی فنلاندی خود را دریافت نمایید، مشروط بر این‌که که پیش‌نیازهای لازمه را دارا باشید و پیش‌تر و هنگامی‌که اداره‌ی مهاجرت برای‌تان اجازه‌ی اقامت صادر کرد یا حقّ اقامت‌تان به‌عنوان تبعه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در اداره‌ی مهاجرت ثبت شد، آن‌را دریافت نکرده باشید.

چنانچه برای شاغل شدن، به شماره‌ی شناسایی فنلاندی احتیاج دارید، می‌توانید آن‌را از اداره‌ی دارایی نیز دریافت کنید.

در اداره ثبت احوال بررسی می شود که آیا می توان شهرستان محل اقامت (kotikunta) شما را ثبت نمود یا خیر.

هنگام مراجعه به اداره ثبت احوال، حداقل اسناد و مدارک زیر را همراه خود داشته باشید:

  • گذرنامه یا
  • مدرک شناسایی شخصی دیگری که تابعیت شما در آن‌ها مشخص شده باشد (در صورتی که تابع یک کشور عضو اتحادیه اروپا و یا تابع یکی از کشورهای اسکاندیناوی هستید)
  • عقدنامه یا سند ازدواج رسمی (چنانچه متأهل هستید)
  • مدارک رسمی تولد فرزندان (چنانچه فرزند زیر سن 18 سال دارید)
  • اجازه اقامت (در صورتی که برای مهاجرت به فنلاند به اجازه اقامت نیاز دارید)
  • مدرک ثبت حق اقامت شخص تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (در صورتی که تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید و به ثبت شدن نیاز دارید)
  • قرارداد کار یا گواهی اشتغال به تحصیل (اگر به‌عنوان شخصی، با حقّ اقامت اتباع اتحادیه‌ی اروپا، ثبت نشده‌اید)

توجه داشته باشید که اسناد و مدارک خارجی باید قانونی شده باشند تا بتوان بر اساس آنها اطلاعات شخصی را در سیستم اطلاعات جمعیت کشور ثبت نمود.

اگر اسناد و مدارک به زبانی غیر از زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی هستند، باید آنها را به این زبان ها ترجمه کنید.

اگر برای رسمی نمودن اسناد و مدارک، به اطلاعات بیشتری احتیاج دارید با اداره‌ی ثبت احوال در فنلاند یا با وزارت امور خارجه‌ی کشور خود تماس بگیرید.

linkkiMaistraatti:
ثبت احوال افراد خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVerohallinto:
ثبت نام افراد خارجی در اداره مالیاتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

شماره شناسایی شخصی (henkilötunnus) یک مجموعه عدد 11 حرفی است که بر اساس تاریخ تولد و جنسیت شما تعیین می گردد. از جمله جهت ارائه به کارفرما یا محل تحصیل خود، به شماره شناسایی شخصی نیاز دارید. شماره شناسایی شخصی رسیدگی به بسیاری از امور رسمی و اداری را نیز آسان می سازد.

برای این که بتوانید شماره شناسایی شخصی فنلاندی دریافت کنید، اطلاعاتتان باید در سیستم اطلاعات جمعیت کشور فنلاند ثبت گردد. معنی این موضوع این است که اطلاعات پایه ای شما در سیستم اطلاعات جمعیت ثبت می گردد. این اطلاعات شامل از جمله نام، تاریخ تولد، تابعیت، جنسیت و آدرس می باشد.

هنگامی که تقاضای اجازه اقامت می کنید، می توانید همزمان تقاضای شماره شناسایی شخصی فنلاندی نیز بنمایید. در این صورت شما باید در تقاضای خود درخواست نمایید که اطلاعاتتان در سیستم اطلاعات جمعیت کشور فنلاند ثبت گردد.

در صورتی که تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید، می توانید هنگام تقاضا برای ثبت حق اقامتتان درخواست شماره شناسایی شخصی نمایید. در فرم ثبت قسمتی وجود دارد که می توانید در آن قسمت درخواست ثبت اطلاعاتتان را در سیستم اطلاعات جمعیت ذکر کنید.

برای اطلاعات بیشتر به صفحات اینترنتی InfoFinland و لینک شهروندی در فنلاند، مراجعه نمایید.

ثبت شدن به عنوان ساکن
  • شهروندی در فنلاند