به محتویات منتقل شوید
Tilapäinen suojelu Suomessa

حفاظت موقتی در فنلاند

منتشر شده05.07.2024
اشخاصی که از جنگ اوکراین فرار می کنند، می توانند بر اساس حفاظت موقتی در فنلاند درخواست اجازه اقامت نمایند. در این صفحه توضیح داده می شود که درخواست این اجازه اقامت چگونه انجام می گیرد و این اجازه اقامت شامل چه حقوقی می گردد.

در صورتی که که از جنگ اوکراین فرار کرده اید و یا به دلیل جنگ نمی توانید به آنجا برگردید، می توانید در فنلاند درخواست حفاظت موقتی کنید. می توانید بر اساس حفاظت موقتی، به سرعت اجازه اقامت دریافت کنید.

در موارد زیر می توانید بر اساس حفاظت موقت، اجاره اقامت دریافت کنید:

  • تبعه کشور اوکراین هستید و به دلیل حمله روسیه به اوکراین، نمی توانید به کشور خود برگردید.
  • تبعه کشوری بغیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید و از کشور اوکراین حفاظت بین اللمللی دریافت کرده اید و یا این که با اجازه اقامت دائم در اوکراین زندگی کرده اید و نمی توانید به کشور خود بر گردید.
  • عضو خانواده اشخاص فوق الذکر هستید، در صورتی که پیوند خانوادگی پیش از تاریخ 24/2/2022 در اوکراین تشکیل شده باشد.

در موارد دیگر، از صفحات اداره مهاجرت بازبینی کنید که آیا حق دریافت حفاظت موقت در فنلاند را دارید.

در فنلاند می توانید از پلیس یا مسئولین مرزبانی درخواست حفاظت موقتی کنید. به پلیس یا مسئول مرزبانی بگوئید که می خواهید درخواست حفاظت موقتی کنید. این درخواست رایگان است. اطلاعات بیشتر در مورد عبور از مرز در صفحات اداره مرزبانی موجود می باشد.

پس از این که درخواست حفاظت موقتی انجام دادید، می توانید در مرکز پذیرش پناهجویان زندگی کنید و از خدمات آن برخوردار گردید. بعد از این که اجازه اقامت بر اساس حفاظت موقتی دریافت کردید هم می توانید از خدمات مرکز پذیرش پناهجویان استفاده کنید.

اداره مهاجرت تصمیم اجازه اقامت را از طریق پست برای شما به مرکز پذیرش پناهجویان و یا به آن آدرسی که در درخواست خود اعلام کرده اید، ارسال می کند. اگر اجازه اقامت دریافت کنید، همزمان کارت اجازه اقامت هم دریافت خواهید کرد. تقریباً دو هفته بعد از این که درخواست را انجام دادید، تصمیم مربوط به درخواست خود را دریافت خواهید کرد.

در صفحات اداره مهاجرت اطلاعات بیشتری در مورد درخواست حفاظت موقتی وجود دارد.

مدت اعتبار اجازه اقامت

شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که اجازه اقامتی که بر اساس حفاظت موقتی داده شده، تا تاریخ 4/3/2026 معتبر است.

در صورتی که شما در فنلاند بر اساس حفاظت موقتی اجازه اقامت دریافت کرده اید که اعتبار آن پیش از تاریخ 4/3/2026 پایان می یابد، اداره مهاجرت در مورد تمدید آن تصمیم گیری می کند.

اداره مهاجرت برای شما نامه ای ارسال می کند که در آن در مورد تصمیم مبتنی بر تمدید اجازه اقامتی که بر اساس حفاظت موقتی صادره شده، توضیح داده شده است. در صورتی که اداره مهاجرت اجازه اقامت شما بر اساس حفاظت موقتی را تمدید نکند، در مورد آن هم نامه ای دریافت خواهید کرد و راهنمائی خواهید شد که چه باید بکنید.

اطمینان حاصل کنید که مرکز پذیرش آدرس، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی صحیح شما را داشته باشد.

انجام کار و تحصیلات در فنلاند

بلافاصله پس از درخواست حفاظت موقتی، حق دارید در فنلاند کار و یا تحصیل کنید. پس از این که اجازه اقامت دریافت کردید، حق دارید از اداره کار هم خدمات ویژه اشخاص بیکار متقاضی کار دریافت کنید.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

همان موقع که اجازه اقامت بر اساس حفاظت موقت دریافت می کنید، شماره شناسایی شخصی فنلاندی هم به شما داده می شود. در صورتی که اجازه اقامت دریافت کرده اید ولی شماره شناسایی شخصی فنلاندی ندارید، می توانید از طریق مرکز پذیرش پناهجویان خود و یا اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس، درخواست شماره شناسایی شخصی فنلاندی کنید. در صورتی که شاغل هستید، می توانید همزمان با درخواست برگه مالیاتی از اداره مالیات، شماره شناسایی شخصی فنلاندی هم درخواست کنید.

حق استفاده از تأمینات اجتماعی فنلاند

در صورتی که در فنلاند شاغل هستید و یا حداقل بمدت یک سال در فنلاند سکونت داشته اید، حق استفاده از مزایای کلا را دارید. پیش از آن حق استفاده از خدمات مرکز پذیرش پناهجویان را دارید. در صورتی که درآمدها و دارایی های شما یا عضو خانواده تان برای هزینه های ضروری از قبیل غذا و لباس کافی نیستند، می توانید پول پذیرش پناهجویان دریافت کنید.

برای کسب آگاهی بیشتر در باره خدمات تأمینات اجتماعی فنلاند، به صفحات تأمینات اجتماعی فنلانددر سایت  InfoFinland مراجعه کنید. 

شهر محل اقامت در فنلاند

زمانی که بیش از یک سال از صدور اجازه اقامت شما در فنلاند گذشته باشد، می توانید درخواست شهر محل اقامت کنید. در صورتی که در فنلاند مثلاً شاغل هستید یا تحصیل می کنید و قرارداد کاری یا تحصیلات شما حداقل دو سال طول می کشد، می توانید زودتر شهر محل اقامت دریافت کنید. در صورتی که یکی از اعضای خانواده شما در فنلاند شهر محل اقامت دارد و می توانید پیوند خانوادگی خود را مثلاً با عقدنامه یا گواهی تولد اصل ثابت کنید نیز می توانید زودتر شهر محل اقامت دریافت نمائید.

پس از دریافت شهر محل اقامت، همان حقوق، خدمات و وظایفی را در فنلاند دریافت می کنید که اشخاصی که در فنلاند اقامت دائم دارند، دریافت می کنند. اگر قصد دارید فعلاً در فنلاند بمانید، شهر محل اقامت برایتان مفید است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شهر محل اقامت، به صفحات شهروندی در فنلانددر سایت  InfoFinland مراجعه کنید.

از تاریخ 1/3/2023 به بعد می توانید از صفحات اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس هم شهر محل اقامت درخواست کنید. درخواست الکترونیکی فقط در صورتی ممکن است که بیش از یک سال از صدور اجازه اقامت شما در فنلاند گذشته باشد.