به محتویات منتقل شوید
Omaisuus avioerossa

وضعیت دارایی بعد از متارکه

منتشر شده31.05.2023
پس از به پایان رسیدن زندگی زناشویی، می توانید درباره نحوه تقسیم دارایی، با هم توافق کنید. در این صفحه توضیح می دهیم که تقسیم اموال در فنلاند چگونه انجام می شود و از کجا می توان برای مسائل قانونی کمک دریافت نمود.

هنگامی که پیوندازدواج به پایان می رسد، تقسیم اموال ممکن است روند پیچیده ای باشد. می توانید بین خود توافق کنید که اموال و وام ها را چگونه تقسیم می کنید. از وکیل نیز می توانید کمک درخواست کنید.

در صورتی که وام مسکن دارید، مهم است که توافق کنید چگونه آن را تقسیم می کنید. همچنین می توانید درباره اینکه کدامیک از شما بتوانید به سکونت در خانه فعلی ادامه دهد نیز توافق کنید.

کمک در زمینه تقسیم دارایی

اگر نمی توانید بر سر تقسیم اموال و دارایی با هم به توافق برسید، هر کدام از شما دو نفر می تواند درخواست تشکیل جلسه تقسیم اموال و دارایی (ositus) را بنماید. تقسیم اموال می تواند بلافاصله پس از گذاشتن اولین درخواست طلاق، صورت گیرد. بنابراین لازم نیست که منتظر سپری شدن دوره شش ماهه شوید.

پس از درخواست تقسیم اموال از جانب شما، دادگستری ماموری را جهت تقسیم اموال مشخص می سازد که اموال و دارایی شما را تقسیم می کند. به مامور تقسیم اموال و دارایی باید بازای کاری که انجام می دهد دستمزد بپردازید.

در اوایل پروسه تقسیم اموال، شما باید مدارکی را که نشانگر مقدار دارایی و بدهی هر دوی شما همسران می باشند را تهیه کنید.

بهتر است در بررسی اموال و وام ها از کمک یک کارشناس استفاده کنید. مثلاً وکیل می تواند در این مورد به شما کمک کند.

دفاترحقوقی دولتی (oikeusaputoimistot)، وکلای خصوصی و مشاورین حقوقی دیگر، در مورد مسائل حقوقی مربوط به طلاق، اطلاعات ارائه می کنند.

آیا تقسیم دارایی بصورت کاملا مساوی صورت میگیرد یا خیر؟

معمولا تقسیم اموال و دارایی در ضمن طلاق بصورت مساوی صورت میگیرد. در بعضی از موارد استثنایی، اموال و دارایی بصورت مساوی تقسیم نمی شود. در چنین مواردی تشکیل جلسه تقسیم اموال توصیه می شود. منظور از این امر این است که در چنین شرایطی میتوان راه حل مناسبی را برای تقسیم اموال مورد توجه قرار داد. مثلا اگر رابطه ازدواج کمتر از پنج سال طول کشیده باشد، در این صورت تقسیم مساوی اموال و دارایی الزامی نیست.

جلسه توافق بر سر تقسیم اموال و دارایی، زمانی می تواند تشکیل شود که یکی از همسران بصورت جداگانه آن را درخواست کرده باشند.

اگر قبلا توافقنامه مربوط به شرایط ازدواج را انجام داده باشید، این توافقنامه انجام داده شده نحوه تقسیم اموال و دارایی را تعیین می کند.

پیوندهای ازدواج بین المللی

در صورتی که اصلیت شما یا همسرتان از کشور دیگری است، قوانین کشور دیگر ممکن است بر روی مسائل حقوقی تأثیر بگذارد.

می توانید از وکیلی که در این مورد تجربه دارد سؤال کنید.