به محتویات منتقل شوید
Tuki- ja palveluasuminen

سکونت توأم با ارائه خدمات و بصورت حمایت شده

منتشر شده27.03.2023
در فنلاند برای افرادی که برای سکونت مستقل نیاز به کمک دارند، شیوه های سکونتی تحت عنوان سکونت حمایت شده (tukiasuminen) و سکونت توأم با ارائه خدمات (palveluasuminen) موجود می باشد.

افرادی که می توانند از اینگونه امکانات سکونت برخوردار شوند عبارتند از:

  • سالمندان
  • معلولین
  • افراد دارای ناتوانی های ذهنی
  • افرادی که دوران بهبودی از بیماریهای روحی و اعتیاد را می گذرانند.

سکونت حمایت شده و توأم با ارائه خدمات، توسط شهرداری شهرستانها، سازمانهای مختلف و شرکتهای خصوصی، ارائه داده می شوند.

درخواست این شیوه از سکونت، از اداره سوسیال (sosiaalivirasto) شهرستان محل اقامت شما قابل انجام است.

سکونت بصورت حمایت شده

اشخاصی که در چنین جایی سکونت داشته و در محل سکونت خود مورد حمایت می باشند، در واقع تقریباً بصورت مستقل از عهده فعالیتهای زندگی و روزمره خود بر می آیند. مقدار کمک و حمایتی که ارائه داده می شود، بسته به نیاز شخص متفاوت است. اینگونه کمکها متغیر بوده و می تواند بصورت مراجعات روزمره یا مراجعات هفتگی، به خانه خود شخص باشد. محل سکونت در این موارد می تواند خانه خود شخص، خانه استیجاری و یا شکل دیگری از سکونت باشد.

طول مدت زمان سکونت تحت حمایت، بستگی به وضعیت زندگی شخص و نیازهای خود وی دارد. هدف این است که اشخاص بتوانند در طول زمان سکونت حمایت شده، شرایط زندگی خود را بگونه ای تغییر دهند که توانایی سکونت مستقل را بطور کامل پیدا کنند.

افرادی که دوران بهبودی از بیماریهای روحی و یا اعتیاد را می گذرانند

افرادی که دوران بهبودی از بیماریهای روحی و یا اعتیاد را می گذرانند، امکان بهره برداری از سکونت توأم با دریافت خدمات را دارا می باشند. به کمک این نوع از سکونت، می توان شیوه سکونت و زندگی مستقل را آموخته و برای رهایی از مشکلات مربوطه، کمک و حمایت دریافت کرد.

در سایت اینترنتی InfoFinland و مشکلات مربوط به مصرف مسکرات اطلاعاتی درباره اینکه درصورت مواجه بودن خود شما و یا بستگان نزدیکتان با مشکلات مربوط به مصرف مسکرات، از کجا می توانید کمک دریافت کنید، موجود می باشد.

سکونت توأم با ارائه سرویسهای خدماتی

این نوع از سکونت مخصوص افرادی است که بطور مداوم احتیاج به کمک دارند ولی نیازی به تحت مراقبت قرار گرفتن در آسایشگاه ندارند.

سکونت توأم با ارائه سرویس و خدمات، شامل مسکن و خدمات مربوط یه سکونت، می باشد. خود اشخاص ساکن در اینگونه مسکن ها، مسئولیت هزینه های مسکن را بر عهده دارند. این شکل از سکونت را می توان در خانه های مسکونی معمولی، در مجتمعهایی تحت عنوان خانه های خدماتی، در گروه مربوط به مسکنهای خدماتی و یا به شکلهای دیگر، برنامه ریزی کرد. بنابراین، اشخاص در خانه های خود سکونت دارند ولی برای سکونت خود در آنجا، خدمات و سرویس دریافت می کنند.

از جمله این خدمات عبارتند از: نظافت و رسیدگی به خانه، تهیه و تدارک غذا، خدمات مربوط به بهداشت شخصی، خدمات امنیتی مختلف و خدمات بهداشتی/درمانی.

سالمندان

سالمندانی که بطور روزمره نیاز به دریافت کمک و حمایت در بیرون از خانه دارند، حق دریافت سکونت همراه با دریافت خدمات را دارا می باشند. خود شخص می تواند انتخاب کند که در طول سکونت خود، تا چه اندازه کمک دریافت کند.

معلــولیـن

سکونت توأم با ارائه خدمات، به افراد معلولی تعلق می گیرد که بدلیل معلولیت یا بیماری خود، برای انجام فعالیتهای روزمره خود نیاز به کمک دارند.

در سایت اینترنتی InfoFinland و خدمات معلولین، اطلاعات بیشتری درباره خدمات موجود برای افراد معلول یافت می شود.

 

 

هزینه های سکونت توأم با دریافت خدمات

هزینه های این نوع از سکونت، بستگی به این امر دارند که ارائه خدمات توسط چه کسی صورت می گیرد. سکونت توأم با ارائه خدمات، هم از جانب شهرداریهای شهرستانها و هم از جانب شرکتهای خصوصی عرضه می شود. اینگونه خدمات انواع زیادی داشته و هزینه آنها نیز تفاوت زیادی دارد.

زمانی که درخواست سکونت همراه با دریافت خدمات را می کنید، شما باید دقیقاً برای خود روشن سازید که هزینه آن چقدر است. شما بهتر است که شرایط خانه های خدماتی شهرداری و خانه های خدماتی خصوصی را با هم مقایسه کنید. چنانکه خود شخص قادر به پرداخت هزینه های سکونت باشد، در این صورت خود او این هزینه ها را می پردازد. البته شهرداری باید اطمینان حاصل کند که آیا شخصی که نیاز به این شکل از سکونت دارد، دارای توان مالی کافی بابت تأمین هزینه های آن می باشد یا خیر. برای کسب آگاهی درباره امکانات موجود در رابطه با سکونت، می توانید از اداره سوسیال شهرستان محل اقامت خود کمک بگیرید.