به محتویات منتقل شوید

برابری و مساوات

منتشر شده20.02.2024
بر اساس قانون فنلاند با همه مردم باید بدون توجه به پیشینه، جنسیت یا ویژگی های آنها، به طور برابر و با مساوات برخورد نمود. تبعیض جرم است. در این صفحات توضیح داده می شود که تبعیض چیست و در صورتی که شخصی تحت تبعیض قرار گرفته باشد، از کجا می تواند کمک دریافت کند.

مساوات

مطابق با قانون مساوات و برابری، تبعیض بر اساس سن، پیشینه قومی و نژادی و ملی، ملیت، زبان، مذهب، اعتقادات، عقاید، فعالیت سیاسی، فعالیت صنفی، روابط خانوادگی، وضعیت سلامتی، معلولیت، گرایش جنسی و یا دیگر دلایل شخصی ممنوع است.

مثال هایی از مساوات و برابری

حقوق اشخاص معلول

اشخاص معلول حق دارند همان کارهایی که اشخاص دیگر انجام می دهند را انجام دهند. فرد معلول از جمله حق تحصیل کردن، انجام کار و یا تشکیل خانواده را دارد. مطابق با قانون مساوات و برابری، کارفرماها و آموزشگاه ها باید امکانات اشخاص معلول را برای انجام کار و کسب تحصیلات پیشبرد دهند. مثلاً محیط کار را باید در صورت لزوم طوری تغییر داد که در آنجا کار کردن برای شخص معلول آسان تر باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه معلــولیـن در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

حقوق اقلیت های جنسی و اقلیت هایی دارای گرایشات جنسی خاص

بر اساس قانون فنلاند نباید افراد را به علت گرایشات جنسی آنها مورد تبعیض قرا داد. همچنین قانون تبعیض کردن به دلیل هویت جنسی و یا اظهار نوع جنسیت را ممنوع کرده است.

در فنلاند دو شخصی که جنسیت مشابه دارند می‌توانند با هم ازدواج کنند.

برای مطالعه بیشتر به InfoFinland و صفحه ازدواج مراجعه کنید.

تبعیض چیست؟

اگر در شرایط برابر، به دلیل یک ویژگی شخصی با شما برخورد بدتری نسبت به اشخاص دیگر شود، موضوع می تواند تبعیض باشد.

مثال هایی از تبعیض:

  • اگر مؤجر بگوید که مستأجر باید تابعیت فنلاندی داشته باشد
  • اگر کارفرما بگوید که زبان فنلاندی را باید بطور کامل دانست، هر چند در کار به زبان نیازی نباشد

این موضوع که با انسان ها برخورد متفاوت گردد، همیشه تبعیض محسوب نمی شود. در صورتی که دلیل و اساس قابل قبولی وجود داشته باشد، می توان با انسان ها برخورد متفاوت داشت.

راسیسم و جرمهای راسیستی

راسیسم (rasismi) به این معنی است که گروهی از انسان ها یا شخصی که به چنین گروهی تعلق دارد، به دلیل مثلاً پیشینه قومی و نژادی و ملی، رنگ پوست، ملیت، فرهنگ، زبان مادری یا مذهب، از دیگران بدتر محسوب گردد. جرم راسیستی به معنی جرمی است که عامل آن به دلیل راسیستی مرتکب آن شده باشد. جرم راسیستی می تواند مثلاً خشونت، توهین، تبعیض، تهدید، اذیت و آزار یا وارد آوردن خسارت باشد. اگر قربانی جرم نژادپرستی شدید، مورد را به پلیس اطلاع دهید.

در سایت اینترنتی InfoFinland و صفحهمقامات مهم اطلاعاتی در مورد این‌ که چگونه می‌توانید شکایت و اعلام جرم کنید وجود دارد.

کمک به قربانیان تبعیض

کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیض

در صورتی که فکر می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید با بخش کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیض متعلق به Rikosuhripäivystys تماس بگیرید. بخش کمک و مشاوره برای مقابله با تبعیض خدمات تلفنی ارائه می کند. مشخصات تماس کمک و مشاوره در سایت اینترنتی Rikosuhripäivystys موجود می باشد.

نماینده امور برابری

اگر در مکانی تبعیض را تجربه یا مشاهده کرده اید، می توانید با نماینده امور برابری (yhdenvertaisuusvaltuutettu) تماس بگیرید. علاوه بر این شما از این امکان نیز برخوردارید که موضوع را به پلیس و از آنجا به دادگاه ببرید. همچنین می توانید از جانب شخصی دیگر و یا از جانب یک گروه از افراد نیز تماس بگیرید.

نماینده امور برابری یک مقام اداری مستقل و غیر وابسته است که وظیفه اش پیشبرد برابری و مساوات و دخالت در مسئله تبعیض می باشد. نماینده امور برابری به ارائه راهنمایی ها و توصیه های لازم پرداخته و همچنین در مواردی که مربوط به وجود تبعیض می باشند، در امر آشتی دادن و ایجاد آرامش، کمک می نماید. نماینده امور برابری می تواند در صورت لزوم از شخص مظنون به انجام تبعیض، در مورد واقعه توضیح بخواهد. علاوه بر این، نماینده امور برابری می تواند موضوع را برای بررسی، به هیئت برابری و مساوات و یا به دادگاه برده و یا در بردن موضوع به این مراجع کمک کند.

برای ملاقات باید از پیش قرار گذاشته شود. خدمات اداره رایگان می باشند. در صورتی که زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی نمی دانید، می توانید به زبان دیگری نیز پست الکترونیکی یا نامه بنویسید. مشخصات تماس در صفحات اینترنتی نماینده امور برابری موجود می باشد.

سازمان های مهاجرین

در صورتی که با تبعیض یا راسیسم مواجه می شوید، می توانید از سازمان های مهاجرین نیز کمک و راهنمایی دریافت کنید. می توانید مشخصات تماس این سازمان ها را در سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه انجمن ها پیدا کنید.

تبعیض در محل کار

اگر در محل کار یا در هنگام درخواست کار، تبعیض را تجربه کرده اید، می توانید با مسئول محافظت کاری یا نماینده امور برابری تماس بگیرید.

در صفحه‌ برابری و مساوات در زندگی کاریدر سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد این که اگر در محل کار مورد تبعیض قرار گیرید، چه می توانید بکنید، وجود دارد.

در صفحه‌ مشکلات در زندگی کاریدر سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد خیلی از مشکلات معمولی زندگی کاری و این که چگونه می توان درخواست کمک نمود، وجود دارد.

برابری بین زنان و مردان

بر اساس قانون فنلاند زنان و مردان حقوق یکسانی دارند.

در فنلاند موضوع کار کردن زنان، با این که فرزند هم داشته باشند، معمولی و طبیعی است. مسئولیت رسیدگی به امور فرزندان و خانه هم با زنان است و هم با مردان. زنان برای کار کردن یا تحصیل نیازی به اجازه همسر یا والدین خود ندارند.

زنان و مردان می توانند خودشان تصمیم بگیرند که با چه کسی ازدواج کنند. اجبار کردن به ازدواج در فنلاند جرم است. مثلاً والدین حق ندارند فرزند خود را مجبور کنند و یا به او فشار بیاورند که ازدواج کند. هم زنان و هم مردان حق دارند طلاق بگیرند. بدون رضایت همسر نیز می توان طلاق گرفت. هیچکس حق ندارد مانع طلاق گرفتن دیگری شود.

خشونت در فنلاند همیشه جرم است. همچنین خشونتی که در خانواده اتفاق می افتد، از قبیل کتک زدن و خشونت جنسی نیز همیشه جرم است. در صفحه‌ مشکلات در خانوادهدر سایت اینترنتی InfoFinland، اطلاعاتی در مورد این که اگر عضوی از خاناوده شما از خشونت استفاده کند، از کجا می توانید کمک دریافت کنید، وجود دارد.

برابری در زندگی کاری

در زندگی کاری باید با زنان و مردان برخورد یکسانی داشت. بر اساس قانون مساوات و برابری (tasa-arvolaki) وجود تبعیض جنسی ممنوع است. این بدان معنی است که مثلاً نمی توان بر اساس جنسیت، به مرد حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به زن پرداخت نمود و یا کارمند زن را به دلیل این که باردار است اخراج نمود.

جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و صفحه برابری و مساوات در زندگی کاری مراجعه نمایید.