Tukea sairauden aikana
theme icon

دریافت کمک در زمان بیماری

در صورت بیمار شدن و یا رخ دادن حادثه ای برای شما، این حق را دارید که به محل کار خود نروید. چنانکه مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) می باشید، بعد از گذشت مدت زمان مشخصی که زمان انتظار (omavastuuaika) نامیده می شود، حق درخواست کمک هزینه بیماری را از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kelan sairauspäiväraha) خواهید داشت. زمان انتظار معمولاً شامل روزی که بیمار شده اید، باضافه 9 روز کاری و غیر تعطیل بعد از آن می باشد. چنانکه به مدتی بیشتر از یک ماه قبل از بیمار شدن استخدام شده باشید، در این صورت کارفرمای شما دستمزد و حقوق کامل را بازای دوره بیماری شما، به شما می پردازد. کمک هزینه بیماری حداکثر به ازای 300 روز پرداخت می شود. این کمک هزینه را می توان در طول 2 ماه بعد از تاریخ بیمار شدن، درخواست کرد.

در شرایط زیر می توانید کمک هزینه بیماری را درخواست کنید:

  • مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) فنلاند می شود، جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و لینک تامینات اجتماعی فنلاند ، مراجعه کنید
  • 67-16 سال سن دارید
  • به دلیل داشتن بیماری دچار ناتوانی کاری می باشید
  • قبل از بیمار شدن، بمدت 3 ماه کارمند بوده، صاحب کسب و کار بوده و یا دارای فعالیت صنفی و تجاری بوده اید و یا قبل از بیمار شدن، بمدت 3 ماه مشغول به تحصیل بصورت تمام وقت بوده اید، بیکار متقاضی کار بوده اید، در مرخصی که نیازی به استخدام کارمند جایگزین موقت ندارد ((sapattivapaa و یا مرخصی مشروط به استخدام کارمند جایگزین موقت ((vuorotteluvapaa بوده اید.

اگر در طول مدتی که در مرخصی به سر می برید حقوق دریافت میکنید، کارفرمای شما کمک هزینه بیماری را درخواست میکند. در این صورت کمک هزینه بیماری شما به کارفرمای شما پرداخت می شود. اگر مدت زمانی طولانی را بیمار بوده اید و کارفرمای شما دیگر برای دورانی که در مرخصی به سر می برید به شما حقوق پرداخت نمی کند، می توانید در صورت قطع حقوقتان از اداره بیمه باز نشستگی ملی کمک هزینه بیماری را درخواست نمایید.

مقدار و مبلغ کمک هزینه بیماری بستگی به درآمدهای شما دارد.

زمانیکه کمک هزینه بیماری را درخواست می کنید، موارد زیر را ضمیمه درخواستنامه کنید:

  • گواهی پزشکی مربوط به عدم توانایی کاری شما
  • فیش حقوق 6 ماه آخر کاری، البته در صورتیکه درآمد شما افزایش یافته باشد

اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه بیماری را می توانید از سایت اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.

اگر مدتی طولانی را بیمار بوده اید، برای خود روشن سازید که آیا توانبخشی می تواند به شما کمک کند. اطلاعات لازم درباره توانبخشی را می توانید از سایت اینترنتی InfoFinland و لینک توانبخشی، دریافت کنید.

linkkiKela:
کمک هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
درخواست هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
بهداشت و توانبخشیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | سامی

ویروس کرونا کوید-19(COVID-19)

پول روزانه بیماری مسری

در صورتی که پزشک مسئول بیماری های مسری شهر یا منطقه درمانی به شما گفته که در قرنطینه یا جداسازی بسر ببرید، می توانید از کلا درخواست پول روزانه بیماری مسری کنید. در صورتی که به فرزند زیر سن 16 سال شما گفته شده که برای جلوگیری از گسترش بیماری مسری در خانه بماند نیز می توانید آن را درخواست کنید.

برای درخواست باید گواهی قرنطینه داشته باشید. پزشک مسئول بیماری های مسری شهر یا منطقه درمانی شما این گواهی را می نویسد. علاوه بر این، باید گواهی کارفرمایتان را نیز داشته باشید. در گواهی باید ذکر شود که در زمان قرنطینه چقدر حقوق می گرفتید.

پول روزانه بیماری مسری را کلا پرداخت می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه‌ مشکلات اقتصادی در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

linkkiKela:
پول روزانه بیماری مسریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک هزینه بیماری نیمه تمام

کمک هزینه بیماری نیمه تمام (osasairauspäiväraha) به افراد کارمند و یا افراد دارای فعالیت صنفی و تجاری دارای سنین 67-16 سال اختصاص دارد که دارای کار تمام وقت می باشند و مربوط به تامینات اجتماعی فنلاند می باشد. هدف از پرداخت کمک هزینه بیماری نیمه تمام این است که بتوانید حتی باوجود بیمار بودن، به سر کار خود بازگردید. درباره امکان درخواست کمک هزینه بیماری نیمه تمام ابتدا با پزشک درمانگاه کاری خود و با کارفرمای خود صحبت کنید. پزشک درمانگاه کاری شما ارزیابی می کند که آیا می توانید در طول دوران بیماری خود کارتان را بصورت پاره وقت ادامه دهید.

زمانی که کمک هزینه بیماری نیمه تمام را درخواست می کنید، مدارک زیر را ضمیمه درخواستنامه خود نمایید:

  • گواهی پزشکی درباره عدم توانایی انجام کار شما
  • برگه درخواست کمک هزینه بیماری
  • کپی توافقنامه و قرارداد عقد شده با کارفرمای شما مبنی بر انجام کار پاره وقت بصورت موقتی. اوقات انجام کار و دستمزد و حقوق شما باید در این قرارداد قید شده باشد
  • درصورت افزایش یافتن دستمزد و حقوق شما، فیش حقوق مربوط به شش ماه قبل از بیمار شدنتان

کمک هزینه بیماری نیمه تمام را باید در فاصله زمانی 2 ماه پس از آغاز کار نیمه وقت، درخواست کرد.

اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه بیماری نیمه تمام را می توانید از سایت اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.

linkkiKela:
بخشی از کمک هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
درخواست بخشی از کمک هزینه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی