Tärkeitä viranomaisia

مقامات مهم

پلیس

وظایف پلیس در فنلاند

از جمله وظایف پلیس تضمین نظم و امنیت جامعه و جلوگیری از جرائم و پیگیری و روشن ساختن آنها می باشد.

linkkiPoliisi:
دفترچه راهنمای حاوی اطلاعاتی درباره پلیس فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بررسی جرایم

مسئولیت پیگیری جرایم و اقدام به تبعیض قانونی در فنلاند، بر عهده پلیس می باشد. شکایت خود را می توانید از طریق تماس تلفنی، فاکس، سایتهای اینترنتی پلیس و یا مراجعه شخصی به اداره پلیس، انجام دهید. اگر پلیس به صورت گرفتن جرم شک کند، تحقیقات خود را آغاز می کند. اطلاعات بیشتر درباره شکایت کردن را می توانید از سایت اینترنتی InfoFinland و *جرایم، بیابید.

linkkiPoliisi:
اطلاعاتی درباره جرائمفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

پاسپورت ها

صدور پاسپورت برای اتباع فنلاندی، توسط پلیس صادر می شود. درخواست پاسپورت از اداره پلیس صورت می گیرد. درخواست پاسپورت از اداره پلیس صورت می گیرد. درخواست پاسپورت را می توان به مرکز ارائه خدمات مربوط به صدور مجوز ها در هر کدام از اداره های پلیس، تحویل داد.

linkkiPoliisi:
درخواست پاسپورت فنلاندی در فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کارتهای شناسایی

صدور کارت شناسایی توسط پلیس صورت میگیرد. کارتهای شناسایی از اداره پلیس درخواست میشوند. درخواست کارت شناسایی را می توان به مرکز ارائه خدمات مربوط به صدور مجوزها در هر کدام از اداره های پلیس، تحویل داد.

کارت شناسایی افراد خارجی

پلیس می تواند برای افراد خارجی که دارای شرایط زیر هستند، کارت شناسایی صادر کند:

 • دارای سکونت ثابت در فنلاند می باشند
 • نام آنها در اطلاعات ثبت احوال، ثبت شده است
 • هویت خود را می توانند به خوبی اثبات کنند

کارت شناسایی افراد خارجی را می توان در فنلاند بعنوان مدرک شناسایی پذیرفت ولی نمی توان از آن برای مسافرت به خارج از کشور بعنوان گذرنامه استفاده کرد.

linkkiPoliisi:
کارت شناساییفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

گرفتن وقت

برای رسیدگی به کارهایتان در بخش ارائه خدمات مربوط به صدور مجوزها در اداره پلیس، می توانید قبلا و از طریق سایتهای اینترنتی پلیس برای خود وقت بگیرید. به این ترتیب لازم نیست که در نوبت منتظر بمانید. توجه داشته باشید که برای مراجعه به بعضی از اداره های پلیس، داشتن وقت قبلی اجباری است.

linkkiPoliisi:
گرفتن وقت با اداره گذرنامه و صدور مجوزهافنلاندی | سوئدی | انگلیسی | سامی

اداره بیمه بازنشستگی ملی

اداره بیمه بازنشستگی ملی یا کلا به افراد در شرایط مختلف زندگی، کمک های مالی پرداخت می کند. معمولاً زمانی می توان کمک هزینه های اداره کلا را دریافت کرد که بقیه درآمدها کم باشند.

از جمله کمک هزینه های اداره بیمه بازنشستگی ملی عبارتند از:

 • کمک هزینه امرار معاش
 • بازنشستگی ملی، بازنشستگی تضمینی و دیگر مزایای بازنشستگی
 • کمک هزینه مسکن
 • کمک هزینه های مربوط به دوران بیماری
 • کمک هزینه بیکاری
 • کمک هزینه های تحصیلی
 • کمک هزینه های مخصوص خانواده های دارای فرزند

از سایت اینترنتی InfoFinland و تأمین اجتماعی فنلاند، اطلاعاتی را درباره اینکه چه کسی می تواند کمک هزینه اداره بیمه بازنشستگی ملی یا کلا را دریافت کند، می یابید.

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره اداره بیمه بازنشستگی ملیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اداره کار و امور کسب معیشت

از جمله خدمات اداره کار عبارتند از:

 • کاریابی
 • ارائه دوره های آموزشی ادراه کار
 • ارائه خدمات به افراد دارای فعالیتهای صنفی و تجاری
 • ارائه راهنمایی در جهت انتخاب شغل

همچنین اداره های کار به تنظیم برنامه های وفق یابی برای مهاجرینی بپردازند که ارباب رجوع این اداره می باشند. از طریق اداره های کار می توان جهت شرکت در دوره های آموزشی زبان فنلاندی درخواست کرد. از اداره کار می توانید اطلاعاتی را درباره فرصت های شغلی دریافت کنید. ارباب رجوع این اداره می توانند از اداره بیمه بازنشستگی ملی یا کلا، کمک هزینه بیکاری دریافت کنند.

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
اداره کار و امور کسب معیشتفنلاندی | سوئدی

اداره تأمین اجتماعی (اداره سوسیال)

هر شهرستانی دارای اداره تأمین اجتماعی (sosiaalipalvelutoimisto) می باشد. اداره های تأمین اجتماعی در مورد موضوعات زیر به ساکنین خود خدمات ارائه می دهند:

 • ارائه خدمات به سالمندان
 • ارائه خدمات به معلولین
 • حفاظت از اطفال
 • ارائه کمک جهت مراقبت از بستگان نزدیک
 • کمک و مراقبت از معتادین
 • ارائه راهنمایی به بدهکاران

از سایت اینترنتی شهرداری شهرستان خود می توانید اطلاعات تماس نزدیکترین اداره تأمین اجتماعی را بیابید.

نام اداره تأمین اجتماعی در شهرستان های متفاوت فرق می کند. نام آن در زبان فنلاندی می تواند این اسامی باشد: sosiaalipalvelutoimisto, sosiaalitoimisto, sosiaaliasema.

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
اطلاعاتی درباره خدمات تامین اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اداره مالیات

در اداره مالیات (verotoimisto) می توانید به امور مالیاتی خود رسیدگی کنید. از اداره مالیات می توانید بعنوان مثال کارت مالیاتی گرفته، درصد مالیاتی خود را تغییر داده و یا درباره موضوعات مربوط به مالیات، سوال کنید.

از طریق خدمات اینترنتی OmaVero می‌توانید به بسیاری از مسایل مالیاتی خود آنلاین رسیدگی کنید. بە عنوان مثال می‌توانید کارت مالیاتی جدید سفارش دهید، مشروط بر این‌که شناسه‌ و رمزهای خدمات بانکی آنلاین یا امکان استفاده از سامانە‌ی تایید هویت از طریق تلفن همراە را داشته باشید. در سایت اینترنتی اداره‌ی دارایی، اطلاعات زیادی درباره‌ی مسایل مالیاتی فنلاند وجود دارد.

linkkiVerohallinto:
اطلاعاتی درباره اداره کل مالیاتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اداره کل امور مهاجرت

وقتی به فنلاند مهاجرت می‌کنید، می‌بایست از اداره‌ی مهاجرت این کشور تقاضای مجوز اقامت کنید یا مجوز اقامت خود را ثبت کنید. نیاز به مجوز اقامت به این بستگی دارد که تبعه‌ی چه کشوری هستید و همچنین به این‌که چرا و برای چه مدتی به فنلاند آمده اید. اداره‌ی مهاجرت (Maahanmuuttovirasto) همچنین به تقاضاهای پناهندگی و تقاضاهای شهروندی رسیدگی می‌کند.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
اطلاعاتی درباره اداره کل امور مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس

اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس (Digi- ja väestötietovirasto) مسئولیت ثبت جمعیت فنلاند را بر عهده دارد که در آن اطلاعات اشخاصی را که در فنلاند زندگی می‌کنند ثبت می‌شود. در صورتی که از خارج به فنلاند مهاجرت می‌کنید، در داخل فنلاند نقل مکان می‌کنید و یا از فنلاند به خارج مهاجرت می‌کنید، باید به اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید. در صورتی که از اداره مهاجرت یا اداره مالیات شماره شناسایی شخصی دریافت نکرده‌اید، می‌توانید از این اداره دریافت کنید. در دفاتر خدماتی اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس اموری از قبیل عقد مدنی و غیر مذهبی و خدمات مسئول رسمی عمومی ثبت هم ارائه می‌شود. می‌توانید در مورد خدمات متعددی، امور خود را به طور الکترونیکی انجام دهید.

اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس دفاتر خدماتی مختلفی در نقاط مختلف فنلاند دارد.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
اطلاعات از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
اطلاعات تماس اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

سفارتخانه ها و کنسولگری ها

سفارتخانه ها و کنسولگری ها دفاتر نمایندگی دولت در کشورهای دیگر می باشند.

دفاتر نمایندگی فنلاند در خارج از کشور

دفاتر نمایندگی فنلاند در خارج از کشور:

 • درخواستهای اجازه اقامت فنلاند را تحویل می گیرند
 • برای آمدن به فنلاند ویزا صادر میکنند
 • خدمات خود را به فنلاندی های ساکن خارج کشور ارائه میدهند ، در مواقعی که آنها باید با مقامات فنلاندی به امور خود رسیدگی کنند از قبیل درخواست پاسپورت جدید
 • به آن دسته از اتباع فنلاندی که در خارج از کشور دچار شرایطی اضطراری شده اند، کمک می نمایند

در سایت اینترنتی وزارت امور خارجه فهرست دفاتر نمایندگی فنلاند در خارج از کشور موجود می باشد.

دفاتر نمایندگی کشورهای خارجی در فنلاند

برای کسب آگاهی لازم درباره دفاتر نمایندگی کشورهای خارجی در فنلاند و خدمات آنها، به سایت اینترنتی InfoFinland و سفارتخانه ها در فنلاند، مراجعه کنید.

linkkiUlkoasiainministeriö:
کنسولگری های فنلاند در خارج از کشورفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiUlkoasiainministeriö:
مجوزهای مخصوص ورود اتباع خارجی به داخل کشورفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiUlkoministeriö:
نمایندگی کشورهای خارجی در فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiUlkoasiainministeriö:
اطلاعاتی درباره خدمات کنسولگریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

نماینده امور برابری

نماینده امور برابری (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)، مقامی اداری می باشد که وظیفه اش پیشبرد برابری و مساوات و دخالت در مسئله تبعیض می باشد.

در صورتی که خود شما بدلایل قومی و نژادی مورد تبعیض قرار گرفته اید و یا متوجه مورد تبعیض قرار گرفتن شخص دیگری شده اید، می توانید به نماینده امور برابری مراجعه کنید. نماینده امور برابری به ارائه راهنمایی ها و توصیه های لازم پرداخته و همچنین در مواردی که مربوط به وجود تبعیض می باشند، در امر آشتی دادن و ایجاد آرامش، کمک می نماید.

راه های تماس با اداره نماینده امور برابری:

 • به صورت تلفنی: از طریق تماس با شماره تلفن 817 666 0295 در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 12-10. ارائه خدمات تلفنی به زبان های فنلاندی، سوئدی و یا انگلیسی می باشد.
 • از طریق ارسال پست الکترونیکی به آدرس ایمیل: yvv(at)oikeus.fi
 • از طریق پست: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, PL 24, 00023 Valtioneuvosto

برای ملاقات باید از پیش قرار گذاشته شود. خدمات اداره رایگان می باشند. در صورتی که زبان فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی نمی دانید، می توانید به زبان دیگری نیز پست الکترونیکی یا نامه بنویسید.

linkkiنماینده امور برابری:
کمک به افراد قربانی تبعیضفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | سومالیایی | اسپانیایی | ترکی | چینی | فارسی | عربی | کردی | آلبانیایی | آلمانی | تایلندی | ویتنامی | پرتغالی | تاگالوگ | لهستانی | بوسنیایی | کرواتی | رومانیایی | سامی | صربی | نپالی

linkkiYhdenvertaisuusvaltuutettu:
در مورد تبعیض اطلاع دهیدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی