Kun lapsi syntyy Suomessa
theme icon

هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود

تولد کودک در بیمارستان به ثبت می رسد

موقعی که کودک بدنیا می آید، تولد او در بیمارستان در سیستم اطلاعات ثبت نفوس ثبت می شودو کودک شما شماره شناسایی موقتی دریافت می کند. این امر در شرایطی صورت می گیرد که:

 • مادر کودک دارای حق اقامت فنلاند باشد،
 • مادر کودک دارای شهروندی در فنلاند در فنلاند باشد و
 • مادر کودک دارای شماره شناسایی فنلاندی باشد.

اگر مشخصات مادر کودک در فنلاند ثبت نشده باشد، بیمارستان نمی تواند تولد کودک را به ثبت برساند و فرم lاز طرف اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوسبرای مادر کودک ارسال نمی شود. در چنین شرایطی با اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تماس گرفته و درخصوص نحوه به ثبت رساندن مشخصات کودک، راهنمایی بگیرید.

برای مطالعه بیشتر درباره نحوه به ثبت رساندن مشخصات مادر می توانید به InfoFinland و ثبت شدن بعنوان ساکن مراجعه کنید.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
اطلاعات تماس اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

به ثبت رسیدن مشخصات کودک در سیستم اطلاعات ثبت نفوس

پس از گذشت دو هفته از ثبت تولد کودک، اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس فرمی برای مادر کودک ارسال می کند. توسط این فرم می توانید موارد زیر را به مقامات اداری اطلاع دهید:

 • ثبت مشخصات کودک در سیستم ثبت اطلاعات نفوس
 • اسامی کودک
 • زبان مادری
 • دین

فرم مذکور را با دقت تکمیل کرده و آن را امضاء کنید. اگر والدین دارای ازدواج رسمی باشند، هر دوی آنها بایستی فرم مورد نظر را امضاء کنند.

فرم را در عرض دو ماه بعد از تولد کودک، به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بازگردانید. می توانید فرم تکمیل شده را از طریق پست و یا با مراجعه شخصی به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بازگردانید. پس از بازگرداندن فرم تکمیل شده، مشخصات فرزند شما در سیستم ثبت اطلاعات نفوس به ثبت می رسد.

نام کودک

در فنلاند قانون نام وجود دارد. بر اساس این قانون، همه افرادی که ساکن فنلاند هستند باید نام خانوادگی و 4-1 نام داشته باشند. نام کوچک آنها بایستی مطابق با قوانین نام افراد در فنلاند باشد. مثلا نباید اولین نام کوچک فرزندان یک خانواده یکسان باشد.

کودک نام خانوادگی خود را از والدینش می گیرد. در مواقعی که نام خانوادگی والدین مانند هم باشد، نام خانوادگی کودک نیز همان خواهد شد.

در شرایطی که نام خانوادگی والدین کودک متفاوت باشد، نام خانوادگی کودک بسته به شرایط تعیین می شود.

 • در صورتی که والدین کودک با هم ازدواج کرده باشند، می توانند نام خانوادگی هر کدام از والدین را برای فرزند خود انتخاب نمایند.
 • در صورتی که والدین کودک با هم ازدواج نکرده باشند، کودک می تواند یا نام خانوادگی مادر را بگیرد و یا در صورتی که رابطه پدری تأیید شده باشد، نام خانوادگی پدر را بگیرد. مطالعه بیشتر درباره تأیید رابطه پدری در این صفحه و در قسمت مربوط به تأیید رساندن رابطه پدری

در صورتی که نام خانوادگی والدین یک نام خانوادگی ترکیبی باشد، نام خانوادگی کودک هم همان خواهد بود.

اگر والدین از قبل دارای فرزندان مشترک باشند، فرزندان زیر سن قانونی آنها بایستی دارای نام خانوادگی یکسان باشند.

اگر والدین کودک از هم جدا شده اند، سرپرست کودک درباره نام او تصمیم میگرد.

در صورتی که والدین نتوانند در مورد نام خانوادگی فرزندشان به توافق برسند، فرزند آنها نام خانوادگی مادرش را خواهد گرفت.

زبان مادری کودک

هنگامی که کودکی متولد می شود، باید برای او یک زبان مادری ثبت نمود. ثبت زبان مادری اجباریست. می توانید فقط یک زبان را به عنوان زبان مادری کودک انتخاب کنید. اگر بعداً بخواهید می توانید زبان انتخاب شده را تغییر دهید.

خوب است فکر کنید که چه زبانی را می خواهید برای کودکتان ثبت نمائید. این موضوع ممکن است بر روی این که کودک چه زبانی بتواند در مدرسه تحصیل کند، تأثیر بگذارد.

آن کودکانی که زبان مادری آنها زبانی غیر از فنلاندی یا سوئدی است، زبان فنلاندی یا سوئدی را به عنوان زبان دوم، یعنی در کلاس S2 می آموزند. علاوه بر این، در صورتی که زبانی غیر از زبان فنلاندی یا سوئدی به عنوان زبان مادری فرزند شما ثبت گردیده باشد، او می تواند زبان مادری خود را نیز آموزش ببیند. آموزش زبان مادری اختیاریست.

linkkiOpetushallitus:
زبان خود-فکر خود(pdf, 789.88 KB)فنلاندی

دین و مذهب کودک

دین و مذهب کودک موضوع خصوصی خانواده . خود شما می توانید درباره دین فرزند خود تصمیم بگیرید. اجباری در اطلاع دادن دین کودک نیست. اگر یکی از والدین کودک، تک سرپرست کودک باشد، او می تواند به تنهایی درباره دین کودک تصمیم بگیرد.

linkkiOpetus- ja kulttuuriministeriö:
آزادی دینفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVapaa-ajattelijain liitto ry:
آزادی دین برای کودکان و جوانانفنلاندی

کودک چه نوع تابعیتی را دریافت می کند؟

نوع تابعیت کودک بستگی به نوع تابعیت والدین او دارد. کودک بعد از تولد در شرایط زیر می تواند تابعیت فنلاند را دریافت کند:

 • مادر کودک دارای تابعیت فنلاندی است،
 • پدر کودک دارای تابعیت فنلاندی است، و والدین دارای ازدواج رسمی هستند،
 • پدر کودک دارای تابعیت فنلاندی است، کودک در فنلاند در خارج از رابطه ازدواج رسمی به دنیا آمده است و رابطه پدری به تأیید می رسد،
 • پدر کودک قبل از به دنیا آمدن کودک فوت کرده است، ولی هنگام فوت دارای تابعیت فنلاندی و ازدواج رسمی با مادر کودک بوده است، یا
 • پدر کودک قبل از به دنیا آمدن کودک فوت کرده است، کودک در فنلاند در خارج از رابطه ازدواج رسمی به دنیا آمده است و رابطه پدری مرد به تأیید می رسد.

همچنین زمانی که کودک در فنلاند به دنیا می آید و از والدین خود تابعیت هیچ کشور دیگری را دریافت نمی کند می تواند تابعیت فنلاند را دریافت کند. در چنین شرایطی اداره مهاجرت نوع تابعیت کودک را تعیین می کند.

کودک می تواند در عین حال دارای تابعیت فنلاند و کشور دیگری نیز باشد. این امر بستگی به این دارد که آیا کشور دوم داشتن تابعیت چند گانه را می پذیرد. در این خصوص از نمایندگی یا سفارت کشور خود سؤال کنید.

مطالعه بیشتر درباره تابعیت فنلاند از InfoFinland و تابعیت فنلاند

linkkiMaahanmuuttovirasto:
تابعیت کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
درخواست تابعیت فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اگر کودک بدنیا آمده تابعیت فنلاندی را دریافت نکند

اگر کودک بعد از تولد تابعیت فنلاندی را دریافت نکند، برای او از سفارت کشور خود پاسپورت درخواست کنید. برای این منظور به دریافت گواهی تولد کودک از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس نیاز دارید.

با مراجعه به InfoFinland و سفارتخانه ها در فنلاند اطلاعاتی را درباره نمایندگی های کشورهای دیگر در فنلاند، دریافت می کنید.

سپس کودک شما نیاز به ثبت شدن اجازه اقامت و یا حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد.

 • اگر کودک بتواند تابعیت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را دریافت کند، برای او از طریق خدمات الکترونیکی Enter Finland اداره مهاجرت و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، ثبت حق اقامت اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا را درخواست کنید.
 • اگر کودک بتواند تابعیت کشور دیگری را دریافت کند، برای او از طریق خدمات الکترونیکی Enter Finland اداره مهاجرت و یا با مراجعه به مرکز خدمات اداره مهاجرت، اجازه اقامت درخواست کنید.

linkkiEnterfinland.fi:
درخواست نامه الکترونیکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تأمین اجتماعی کودک

اگر کودک مربوط به تامینات اجتماعی فنلاند می باشد، او کارت Kela و یا کارت بیمه درمانی اجتماعی را دریافت می کند. پس از اینکه شماره شناسایی و نام کودک تعیین شد، ادراه Kela کارت مذکور را به خانه کودک ارسال می کند.

شما بایستی به طور جداگانه مزایای خانوادگی را از اداره Kela درخواست کنید. برای مطالعه بیشتر درباره این موضوع به InfoFinland و کمک های مخصوص مادران باردار و کمک پس از تولد کودک مراجعه کنید.

تشخیص و معین کردن پدر کودک

اگر والدین کودک دارای ازدواج رسمی باشند، در این صورت نیازی به تشخیص و معین کردن پدر نیست.

اگر مادر و پدر کودک دارای ازدواج رسمی نبوده و پدر کودک مشخص نگردد، در این صورت کودک مورد نظر رسماً بدون پدر قلمداد می شود.

تشخیص و معین کردن پدر می تواند حتی در طول دوران بارداری در کلینیک یا مرکز بهداشت مادران باردار و یا بعد از تولد کودک و در نزد کارمند ناظر بر حقوق اطفال شهرتان خود شما صورت گیرد. چنانکه تشخیص و معین کردن پدر قبل از به دنیا آمدن کودک درخواست شود، بررسی آن پس از گذشت 30 روز از تاریخ تولد کودک آغاز می شود. قبول و پذیرش پدر بودن توسط اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تأیید می شود.

مطالعه بیشتر در این باره از InfoFinland وزندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
شناسایی و تایید هویت پدریفنلاندی | سوئدی

کودک بایستی دارای سرپرست باشد

در فنلاند فرد دارای زیر سن 18 سال، قانوناً طفل به حساب می آید. افراد زیر 18 سالهمواره بایستی حداقل یک سرپرست داشته باشند. معمولا والدین خود کودک سرپرست او می باشند.

سرپرست کودکانی که در رابطه زناشویی توأم با ازدواج رسمی به دنیا آمده اند، هر دوی والدین آنها می باشند.

اگر والدین کودک دارای ازدواج رسمی نباشند و پدر کودک نیز مشخص نشده باشد، مادر کودک سرپرست او به حساب آمده و به تنهایی درباره کلیه موضوعات کودک تصمیم گیری می کند. بنابراین حتی اگر والدین کودک با هم زندگی کنند، فقط مادر کودک به تنهایی درباره موضوعات کودک تصمیم می گیرد. چنانکه والدین کودک در خصوص سرپرستی مشترک کودک مابین خود توافقنامه امضاء کرده و رابطه پدری نیز مشخص شده باشد، دراین صورت پدر کودک نیز سرپرست کودک محسوب می شود.

توافقنامه سرپرستی، یا قبل از تولد کودک و در کلینیک یا مرکز بهداشت خانم های باردار و یا پس از تولد کودک و در نزد کارمند ناظر بر حقوق اطفال شهرستان خود شما، تنظیم می شود.