به محتویات منتقل شوید
Suomalainen työkulttuuri

فرهنگ کاری فنلاندی

منتشر شده16.11.2022
در فنلاند برای صداقت، وقت شناسی، برابری و مساوات، ارزش قائل هستند. این امر در تمام جنبه های مختلف فرهنگ فنلاندی و همچنین در زندگی کاری دیده می شود. در این صفحه درباره فرهنگ کاری فنلاندی توضیح داده شده است.

قوانین و قراردادهای کاری

در زندگی کاری فنلاند مقررات زیادی هستند که کارمند و کارفرما باید رعایت نمایند. قوانین و قرارداد شرایط کار از جمله حداقل دستمزد، مدت زمان کار، تعطیلات، حقوق دوران بیماری و شرایط اخراج کارمند را تعیین می کنند.

بعضی وقت ها کارفرما می تواند از کارمند خود تقاضای انجام اضافه کار نماید. بر اساس قانون، کارفرما باید بابت اضافه کار حقوق بیشتری بپردازد. برای جبران اضافه کاری که انجام داده اید می توانید مرخصی هم بگیرید. شما حق دارید که از انجام اضافه کار اجتناب نمائید.

برای کسب اطلاعات در مورد حقوق و وظایف کارمندان در فنلاند به صفحه حقوق و وظایف کارمند InfoFinland مراجعه نمائید.

زبان فنلاندی یا سوئدی بیاموزید

با این که در فنلاند مردم به زبان انگلیسی به خوبی صحبت می کنند، دانستن زبان فنلاندی یا سوئدی برای شما بسیار مفید است. می توانید توانایی زبان خود را در دوره آموزشی و یا در محل کار ارتقاء دهید. با همکاران خود شجاعانه فنلاندی یا سوئدی صحبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یادگیری زبان به صفحه زبانهای فنلاندی و سوئدی در سایت InfoFinland مراجعه نمائید.

برابری و مساوات در زندگی کاری

بر اساس قوانین فنلاند وجود هرگونه تبعیضی در محلهای کار ممنوع می باشد. کارفرما بایستی مراقب این امر باشد که مساوات و برابری جنسی در محل کار تحقق یابد.

جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت InfoFinland و برابری و مساوات در محیط و زندگی کاری مراجعه نمایید.

خودانگیزی و مسئولیت

در محیط کار فنلاندی، روسا مرتبا بر شیوه کار کرد کارکنان خود نظارت و مراقبت ندارند. نظرات کارکنان پرسیده میشود و نظرات آنان در برنامه ریزی کاری مورد توجه قرار میگیرد.

معمولا در مورد انجام وظایف کاری در جلسات مشترکا توافق شده و طرفین، توافقهای صورت گرفته را رعایت می نمایند. شخص رئیس، وظایف کاری را به کارکنان خود تحویل می دهد و انتظار دارد که خود کارکنان بشخصه در ارتباط با جزئیات انجام کار تصمیم بگیرند. اگر کارمند، دانش و توانایی انجام وظایف تحویل داده شده به وی را نداشته باشد، بایستی بلافاصله از رئیس و یا دیگر همکارانش در این باره سؤال نموده و راهنمایی و کمک بگیرد.

قابل اعتماد بودن و رعایت نمودن ساعات کاری

در فرهنگ کاری فنلاندی رعایت مسایلی که درباره آنها توافق شده دارای اهمیت می باشد. زمانی که درباره امری مشترکا تصمیم گرفته شده، هم کارفرمایان و هم کارکنان اینگونه می پندارند که طرف مقابل طبق توافق صورت گرفته عمل مینماید.

رعایت ساعات کاری نیز در فنلاند اهمیت دارد. بایستی بطور منظم و سر ساعت مقرر سرکار آمد. منظور از ساعت 8:00 دقیقا راس ساعت 8:00 است نه اینکه 8:10، چنین تأخیری نوعی بی احترامی محسوب می شود چرا که سایر افراد مجبورند منتظر شخصی بمانند که تاخیر داشته است. اگر می دانید که ممکن است در رفتن به سرکار دچار تاخیر شوید، موضوع را به رئیس خود اطلاع دهید.

در برخی از محلهای کاری، ساعات کاری متغیر بوده و بعنوان مثال می توان بین ساعات 9 – 7 سرکار آمده و بین ساعات 17-15 محل کار را ترک نمود. چنانکه ساعات کاری محل کار متغیر و دارای نوسان باشد، کارمند باید به دقت مراقب این امر باشد که طول مدت زمانی که او کار انجام میدهد مطابق با توافق های صورت گرفته باشد.

شیوه گفتگو

فنلاندیها معمولاً رک و صریح و مستقیم حرف میزنند و صراحت در صحبت کردن در فنلاند مانند بعضی از کشورهای دیگر، بی احترامی تلقی نمی شود. صراحت در صحبتگویی در زندگی کاری نیز امری طبیعی می باشد. اگر بعنوان مثال زمانی که شما دارید برای انجام وظایف کاریتان کافی نمی باشد، بایستی این امر را بصراحت به رئیس خود اطلاع دهید. در گردهماییها و جلسات، پس از احوالپرسی ها و صحبتهای مقدماتی می توان مستقیما به اصل مطلب پرداخت.

در فرهنگ کاری فنلاندی، صحبت کردن بیشتر حالت غیر رسمی و خودمانی دارد. در اغلب محلهای کار کلیه کارمندان دارای هر سمت و موقعیتی که باشند، برای خطاب قرار دادن همدیگر از نام کوچک استفاده می کنند.

تاثیر عقاید مذهبی بر زندگی کاری

بسیاری از فنلاندی ها مسیحی هستند ولی زیاد مذهبی نمی باشند. نیستند ولی از لحاظ فرهنگی هنوز هم بسیاری از رسوم مسیحیت رعایت می شود. در زندگی کاری نیز تاثیر و نقش مذهب در اوقات فراغت بسیاری از کارکنان مشاهده می شود. اعیاد مسیحی همانند کریسمس و عید پاک طبق قانون جزو تعطیلات رسمی بحساب می آیند.

مطالعه بیشتر درباره اعیاد رسمی از InfoFinland و از اعیاد رسمی فنلاندی.

اجرای آداب و مراسم دینی و مذهبی در محلهای کار فنلاندی معمول نمی باشد. در بعضی از محلهای کاری طبق پیشنهاد کارکنان جایگاههای ویژه ای برای دعا خوانی و نماز خواندن برنامه ریزی شده اند. ولی انجام چنین کارهایی در محلهای کار معمول نمیباشد. اگر شخص کارمند بخواهد اواسط روز کاریش، نماز بخواند بایستی در فواصل زمانی که جهت استراحت وی معین شده اند این کار را انجام دهد. علایم و نشانه های ظاهری شخص که بیانگر مذهب وی میباشند همانند استفاده از روسری در فنلاند مجاز هستند اما مقررات عمومی مربوط به پوشش مناسب در محل کار بایستی رعایت شوند. یکی از دلایل این امر قوانین و مقررات بهداشتی و امنیت کاری مربوط به کار می باشند.

برای مطالعه بیشتر درباره ارزش ها و آداب جامعه فنلاندی می توانید به راه و رسم های مختلف در فنلاند، مراجعه کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTekniikan akateemiset TEK

فرهنگ کار فنلاند