به محتویات منتقل شوید
Jos sairastut

اگر بیمار شدید

منتشر شده20.06.2022
در صورت بیمار شدن و یا رخ دادن حادثه ای برای شما، این حق را دارید که به محل کار خود نروید. کارفرمای شما موظف است که به ازای ایام بیماری به شما دستمزد و حقوق پرداخت کند. در صورتی که بیمار می شوید، بلافاصله غیبت خود را به سرپرست خود اطلاع دهید.

حقوق در زمان بیماری

اگر طول مدت اشتغال به کار شما بیشتر از یک ماه باشد، می توانید به ازای هر روزی که بیمار شده اید و حداقل تا نه روز پس از آن را دستمزد و حقوق کامل دریافت کنید. اگر پس از گذشت این نه روز نتوانید به سر کار باز گردید، چنانکه مربوط به بیمه درمانی باشید، در این صورت می توانید از اداره بازنشستگی ملی (Kela)، کمک هزینه بیماری (sairauspäiväraha) درخواست کنید.

برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت InfoFinland و صفحه تأمین اجتماعی فنلاند مراجعه کنید.

ممکن است که در قرارداد کاری شما درباره مفاد دیگری توافق شده باشد و به ازای مدت طولانی تری بتوانید حقوق دریافت کنید.

کارفرمای شما حق دارد که برای بیمار شدن شما، از شما گواهی پزشکی بخواهد. در صورتیکه بیمار شده و توان رفتن به سرکار را ندارید، مراتب را فورا به رئیس خود اطلاع دهید. رئیس شما به شما اطلاع می دهد که آیا باید بلافاصله پس از بیمار شدنتان گواهی پزشکی ارائه دهید و یا پس از گذشت چهار روز از شروع بیماری.

مرخصی بیماری تعطیلات بحساب نمی آید، بلکه آن را برای بهبودی شما تجویز می کنند، بنابراین نباید در طول مرخصی بیماری با شیوه عملکرد خود بهبودی خود را بخطر اندازید.

زمانیکه کودک بیمار می شود

اگر کودکی که دارای سن زیر 10 سال می باشد به طور ناگهانی بیمار شود، مادر یا پدر او می توانند در خانه بمانند و از کودک خود مراقبت کنند. طول مدت مرخصی برای مراقبت از کودک در چنین شرایطی می تواند حداکثر چهار روز باشد. در قرارداد کاری قید می شود که آیا بازای این مرخصی می توان حقوق دریافت کرد و یا اینکه مرخصی بدون حقوق محسوب می شود.

.اطلاعات بیشتر درباره: سلامتی کودک