به محتویات منتقل شوید
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

حقوق و وظایف کارمند

منتشر شده20.06.2022
در زندگی کاری فنلاند مقررات زیادی هستند که کارمند و کارفرما باید رعایت نمایند. قوانین و قرارداد شرایط کار از جمله حداقل دستمزد، مدت زمان کار، تعطیلات، حقوق دوران بیماری و شرایط اخراج کارمند را تعیین می کنند.

کارمندان در فنلاند دارای حقوق زیر میباشند:

  • دریافت حقوق و حداقل مزایا، مطابق با مفاد مندرجه در قرارداد کاری
  • داشتن امنیت شغلی مطابق با قانون و قرارداد کاری
  • سازمان یابی و ایجاد تشکیلات
  • داشتن محیط کاری سالم و امن

کارمندان دارای وظایف زیر میباشند:

  • دقت در انجام دادن کار
  • رعایت ساعات انجام کار
  • رعایت دستورات روسا و کارمندان بالادست
  • امتناع کردن از شرکت در فعالیت های کاری که در رقابت با فعالیت های کاری کارفرمای وی می باشند.
  • رازداری و محرمانه نگهداشتن اسرار شغلی
  • توجه کردن به منافع کارفرما

مرکز ارائه مشاوره در جهت موضوعات مربوط به روابط کاری

اگر شما دارای سؤالات یا مشکلاتی درخصوص روابط کاری می باشید، می توانید با مرکز ارائه مشاوره در جهت موضوعات مربوط به روابط کاری تماس بگیرید. ارائه این مشاورات توسط سازمان مرکزی اتحادیه های کار با نام اختصار SAK صورت می گیرد. حتی اگر عضو اتحادیه کار نباشید می توانید از این مرکز، مشاوره و راهنمایی دریافت کنید. وکیل منتخب از جانب اتحادیه به موضوعاتی از قبیل قرارداد کاری، دستمزد و حقوق و یا سؤالات مربوط به اوقات کاری رسیدگی می کند. خدمات رایگان به زبانهای فنلاندی یا انگلیسی ارائه می شوند.

ساعات کار مشاوره رابطه کاری در روزهای دوشنبه از ساعت 14 تا 17 و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 و 12 تا 15 می‌باشد.

تلفن: 004 414 0800
پست الکترونیک: workinfinland(at)sak.fi

در مورد مسایل مرتبط با ایمنی شغلی همچنین می‌توانید با خط تلفن مشاوره ملی تماس بگیرید:

تلفن: 620 016 0295
دوشنبه‌‌ تا جمعه‌ ساعت 9–15

قوانین و قراردادها باعث تامین حقوق کارمندان میشوند

قوانین کاری و قرادادهای شغلی، وظایف و حقوق کارمندان را تعیین می نمایند. اتحادیه های کارفرمایان و کارکنان، درباره مفاد مندرجه در قراردادهای کاری بحث و گفتگو می نمایند. مواردی چون حداقل میزان حقوق، ساعات کاری، تعطیلات، حقوق دوران مرخصی بیماری و شرایط اخراج، مطابق با قانون و قرارداد کاری تعیین میشوند.

جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland و شرایط استخدامی و حقوق در فنلاند و محتوای قرارداد کاری ، مراجعه نمایید.

مساوات و برابری

تمام کارمندان چه در مورد تقاضای کار و چه در محل کار، از حق مساوات و عدم تبعیض، برخوردار می باشند. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و شرایط استخدام و قرارداد استخدام مراجعه نمایید.

قرارداد کاری

قرارداد کاری زمانی منعقد می شود که شخص کارفرما و کارمند بین خود درباره نحوه انجام کار و حقوق پرداختی در قبال کار انجام شده و نیز دیگر شرایط و مزایای کاری، توافق می نمایند. شرایط کاری بر اساس قوانین کاری و مفاد مندرجه در قرارداد کاری تعیین میشوند. هر دوی طرفین موظف به رعایت مندرجات قرارداد کاری می باشند.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره قرارداد کاری به سایت اینترنتی InfoFinland و شرایط استخدامی و حقوق در فنلاند و محتوای قرارداد کاری ، مراجعه نمایید.

مرخصی سالانه

بر اساس قانون مرخصی سالانه، کارمندان در فنلاند دارای حق مرخصی سالانه یا مزایای مرخصی هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مرخصی سالانه و حقوق مرخصی سالانه به صفحه‌ مرخصی سالانه در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

اتحادیه های کاری

سازمان یابی و ایجاد تشکیلات شغلی در فنلاند امری عادی بوده و در فنلاند افرادی را که بطور فعالانه در اتحادیه های کاری شرکت می نمایند را تحت فشار و اذیت قرار نمی دهند. می توانید در اتحادیه کار مربوط به حرفه خود عضویت یابید. داتحادیه کار در جهت تامین منافع کاری اعضایش تلاش می نماید.

جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و اتحادیه های کاری مراجعه شود.

محافظت کاری

کار فرمایان موظفند که مراقب امنیت کارکنان خود باشند. اداره محافظت از کارکنان به امر چگونگی رعایت دستورات قانونی امنیت کاری، نظارت می نماید. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و لینک سلامت و ایمنی در محیط کار مراجعه کنید.

کمک هزینه بیکاری

شخصی که دارای اقامت دائم در فنلاند می باشد، در صورت بیکار شدن، از حق دریافت کمک هزینه بیکاری برخوردار است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و لینک تامینات بیکاری مراجعه نمایید.

بازنشستگی

فرد مهاجری که به مدت طولانی در فنلاند سکونت داشته است، حق دریافت بازنشستگی به علت کهولت و یا ناتوانی کاری را دارا می باشد. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و لینک مزایای بازنشستگی مراجعه نمایید.

مالیات

در صورت انجام کار در فنلاند می بایستی مالیات پرداخت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و مالیات مراجعه نمایید.

مراقبت ها و خدمات درمانی مخصوص کارکنان

تمام کارفرمایان موظفند که برای حفظ سلامتی کارکنان خود، برای آنها خدمات درمانی مخصوص کارکنان را فراهم نمایند. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و مراقبت ها و خدمات درمانی مخصوص کارکنان مراجعه نمایید.

دریافت مرخصی خانوادگی

زمانی که در خانواده کودکی متولد می شود، مادر و یا پدر خانواده طبق قانون از حق دریافت مرخصی و مراقبت فرزندشان در خانه، برخوردارند. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و مرخصی های خانوادگی مراجعه نمایید.

مدرک سابقه خدمت

کارکنان و کارمندان از این حق برخوردارند که پس از اتمام دوره خدمت کاری شان از کارفرمای خود مدرکی کتبی درباره سابقه خدمتشان دریافت دارند. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و مدرک شغلی مراجعه نمایید.