مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Asuminen Vantaalla

سکونت دروانتا

خانه استیجاری

اجاره بها در منطقه پایتخت اغلب بالا می باشد. مسئولیت تقاضا و پیدا کردن مسکن برعهده خود شماست. شهرداری و دیگر موجرها موظف نیستند که مسکن در اختیار شما بگذارند.

مطالعه بیشتر از: مسکن استیجاری

مسکن های استیجاری

در Vantaa شرکت های اجاره مسکن خصوصی فراوانی وجود دارد که بزرگترین آنها، VVO، SatoوAvara هستند. علاوه براین بسیاری از شرکتهای بیمه، Kuntien eläkevakuutusو Kunta-asunnotدر Vantaaدارای مسکن های استیجاری هستند. پیدا کردن خانه استیجاری از شرکتهای خصوصی سریع می باشد.

اگر دانشجو هستید، می توانید از سازمان مسکن دانشجویی منطقه هلسینکی (Helsingin seudun Opiskelija-asuntosäätiö) HOAS تقاضای خانه استیجاری بنمایید. اگر زیر 30 سال سن دارید، می توانید خانه های اتحادیه مسکن جوانان (Nuorisoasuntoliito) و سازمان جوانان (Nuorisosäätiö) را درخواست کنید.

linkkiSATO:
خانه های استیجاریفنلاندی | انگلیسی

linkkiAvara:
خانه های استیجاریفنلاندی

linkkiKunta-asunnot:
خانه های استیجاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiNuorisoasuntoliitto:
خانه های استیجاری برای افراد زیر سی سالفنلاندی | انگلیسی

linkkiNuorisosäätiö:
خانه های استیجاری برای جوانانفنلاندی | انگلیسی

linkkiHOAS:
مسکن های استجاری دانشجوییفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مسکن های اجاره ای متعلق به شهرداری

اجاره بهای خانه های شهرداری معمولاً از اجاره بهای خانه های شرکت های مسکن و خانه افراد شخصی پایین تر است. البته زمان انتظار برای دریافت خانه های شهرداری طولانی بوده و فقط عده کمی از متقاضیان مسکن خانه دریافت می کنند.

شرکت VAV Asunnot Oy مالک خانه های استیجاری شهرداری Vantaa بوده و این خانه ها را اجاره میدهد.

VAV Asunnot Oy
Veturikuja 7
Vantaa
01301
تلفن. 1450 235 010

می توانید در وب سایت شرکت VAV Asunnot Oy درخواست مسکن خود را بگذارید. درخواست مسکن، چهار ماه اعتبار دارد و پس از گذشت این مدت بایستی تمدید شود.

در هنگام انتخاب ساکنین برای خانه های استیجاری شهرداری، متقاضیان مسکن که نیاز فوری به دریافت مسکن دارند، در اولویت می باشند. مقدار درآمد متقاضی نیز مورد توجه قرار می گیرد زیرا این خانه ها در درجه اول مختص افراد کم درآمد هستند.

linkkiVAV Asunnot Oy:
اطلاعاتی درباره خانه های استیجاری شهرداریفنلاندی | انگلیسی

linkkiVAV Asunnot Oy:
درخواست خانه های استیجاری شهرداریفنلاندی | انگلیسی

سکونت در شرایط بحرانی

اگر خانه شما در اثر اتفاقاتی از قبیل آتش سوزی یا نشست آب خسارت دیده است، بیمه مسکن می تواند در بعضی از موارد هزینه های اضافی مسکن را جبران کند. به محض رخ دادن اتفاق با شرکت بیمه خود تماس بگیرید.

بخش کشیک سوسیال و رسیدگی به موارد بحرانی شهرستان Vantaa در شرایط بحرانی کمک می کند و این مرکز در تمام اوقات شبانه روز باز است. شماره تلفن این مرکز (09) 8392 4005است.

linkkiVantaan kaupunki:
ارائه راهنمایی و کمکهای مخصوص شرایط بحرانی برای مهاجرینفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

خانه های امن

اگر عضو خانواده شما نسبت به شما با خشونت رفتار می کند و یا با استفاده از خشونت شما را تهدید میکند، می توانید با خانه امن (turvakoti) تماس بگیرید. در خانه های امن همواره بخش کشیک وجود دارد.

خانه امن Mona مختص زنان مهاجر و فرزندان آنها می باشد.

Turvakoti Mona
تلفن. 045 639 6274

همچنین می توانید به خانه امن Vantaa یا خانه امن منطقه پایتخت بروید.

Vantaan turvakoti
Karsikkokuja 17
Vantaa
01360
تلفن. 0071 8392 (09)

Pääkaupungin turvakoti
Steniuksentie 20
Helsinki
00320
تلفن. 180 4777 (09)

linkkiTurvakoti Mona:
خانه های امنفنلاندی

linkkiVantaan Turvakoti ry:
خانه های امنفنلاندی | انگلیسی

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
کمک به قربانیان خشونتهای خانوادگیفنلاندی

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
کمک و حمایت برای زنان خارجیفنلاندی | انگلیسی | روسی | فرانسوی | سومالیایی | عربی | کردی | تایلندی

خانه امن جوانان

خانه امن جوانان صلیب سرخ فنلاند (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) کمک و حمایت خود را به افراد دارای سنین 12 تا 19 سال ارائه می دهد. خانه امن در ساعات10 تا 17 باز می باشد ولی شماره تلفن کشیک این مرکز همواره جوابگوی تماسهای شماست.

Nuorten turvatalo
(Rekolan kartano) Sairaalakatu 3
تلفن. (09) 871 4043

linkkiSuomen Punaisen Risti:
خانه امن جوانانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بی خانه بودن

اگر بدون خانه ماندید با اداره سوسیال ناحیه خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس اداره سوسیال را می توانید از سایت های شهرداری Vantaaبیابید.

اگر شهرستان محل سکونت شما Vantaa می باشد، می توانید از طریق Sininauha Oyیا Villenpirttiسکن دریافت کنید.

مطالعه بیشتر از: بی خانه بودن

linkkiVantaan kaupunki:
خدمات تامین اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVillenpirtti:
خانه هایی برای افراد فاقد مسکن فنلاندی

linkkiSininauha oy:
سکونت حمایت شده برای افراد دچار مشکلات روحی و روانی و یا اعتیاد فنلاندی

سکونت توأم با ارائه خدمات و به صورت حمایت شده

شهرداری سکونت توام با ارائه خدمات را به عنوان مثال برای افراد سالمند و معلولی که بدون دریافت کمک از عهده موضوعات زندگی روزمره بر نمی آیند، برنامه ریزی می کند.

افراد سالمند و معلولی که نمی توانند بصورت مستقل زندگی کنند، می توانند در خانه سالمندان (palvelutalo) و یا موسسه (laitos) سکونت کنند.

برای کسب آگاهی بیشتر درباره این خدمات می توانید از شعبه سوسیال (sosiaalityön yksikkö) ناحیه خود سؤال کنید.

مطالعه بیشتر از: سکونت توأم با ارائه خدمات و بصورت حمایت شده

linkkiVantaan kaupunki:
اطلاعاتی درباره خدمات کمکی مراقبت در خانهفنلاندی

linkkiVantaan kaupunki:
اطلاعاتی درباره محلهای سکونت شهرداری و توام با دریافت خدماتفنلاندی

linkkiVantaan kaupunki:
محل های سکونت خصوصی و توام با دریافت خدماتفنلاندی

linkkiVantaan kaupunki:
خدمات تامین اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

دفع زباله مسکن

با مراجعه به وب سایت kierrätys.info می توانید مرکز بازیافت (kierrätyspiste) نزدیک به خود را بیابید.

مطالعه بیشتر از: رسیدگی به زباله و بازیافت

linkkiJätelaitosyhdistys:
مراکز بازیافتفنلاندی

linkkiHSY:
مراکز بازیافتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی