Pysyvä oleskelulupa

اجازه اقامت دائم

در صورت وجود شرایط زیر می توان اجازه اقامت دائم (pysyvä oleskelulupa) (P) صادر نمود

  • حداقل به مدت چهار سال با اجازه اقامت A در فنلاند زندگی کرده اید و
  • در این مدت بیش از دو سال در خارج از فنلاند سکونت نداشته اید و
  • دلایلی و مبانی که قبلاً بر اساس آنها اجازه اقامت گرفته اید، هنوز همچنان وجود داشته باشد

در صورتی که هنگام ورود به فنلاند اجازه اقامت A داشتید، این چهار سال از زمانی محاسبه می شود که وارد فنلاند شدید. چنانچه در فنلاند اجازه اقامت A را دریافت کرده اید، این چهار سال از زمانی محاسبه می شود که اجازه اقامت A معتبر صادر گردید. در صورتی که در فنلاند تحت پوشش محافظت بین المللی قرار گرفته اید، این چهار سال از زمانی محاسبه می شود که وارد فنلاند شدید.

در صورت وجود شرایط زیر می توان اجازه اقامت دائم را صادر نکرد

  • جرمی را مرتکب شده اید که می تواند مجازات حبس داشته باشد
  • متهم به ارتکاب به جرمی هستید که می تواند مجازات حبس داشته باشد
  • مرتکب دو جرم یا بیشتر شده اید
  • متهم به ارتکاب به دو جرم یا بیشتر هستید

اجازه اقامت دائم تا اطلاع ثانوی معتبر است. با این حال این اجازه اقامت را می توان در صورتی که به طور دائم از فنلاند نقل مکان کرده باشید، به مدت دو سال پیوسته در خارج از فنلاند سکونت کرده باشید و یا در صورتی که هنگام درخواست اجازه اقامت اطلاعات اشتباه داده باشید، لغو نمود.

اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای شخص تابع کشور ثالث که اقامت طولانی داشته است

شخص تابع کشور ثالث کسی است که تابع کشوری غیر از کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشور لیختن اشتاین و یا کشور سوئیس باشد.

در صورت وجود شرایط زیر می توان اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای شخص تابع کشور ثالث (P-EU) صادر نمود

  • حداقل به مدت پنج سال با اجازه اقامت A در فنلاند زندگی کرده اید و
  • در این مدت بیش از 10 ماه در خارج از فنلاند سکونت نداشته اید و
  • دلایلی و مبانی که قبلاً بر اساس آنها اجازه اقامت گرفته اید، هنوز همچنان وجود داشته باشد

درخواست اجازه اقامت(P-EU) مانند درخواست اجازه اقامت دائم انجام می گیرد.

اجازه اقامت(P-EU) تا اطلاع ثانوی معتبر است.

اجازه اقامت(P-EU) را می توان به همان دلایلی که اجازه اقامت دائم را می توان صادر نکرد، صادر ننمود.

نحوه درخواست

درخواست اجازه اقامت دائم خود را از طریق اینترنت و به کمک سرویس Enter Finland انجام دهید. بعد از انجام درخواست، شما بایستی به مرکز خدمات اداره مهاجرت فنلاند مراجعه کنید تا هویت شما تایید شود. مدارک شناسایی و نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست خود را بهمراه داشته باشید. بهتر است با اداره مهاجرت از قبل وقت بگیرید. می توانید از طریق وب سایت اداره مهاجرت و خدمات الکترونیکی مربوط به گرفتن وقت، برای خود وقت بگیرید.

اگر درخواست خود را از طریق اینترنت انجام داده اید، بخاطر داشته باشید که حساب کاربری Enter Finland خود را بطور منظم بررسی کنید. چنانکه مدارک و توضیحات بیشتری در رابطه با درخواست شما بخواهند، از طریق حساب کاربری Enter Finland خودتان به شما اطلاع داده می شود.

اگر نمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت اینترنتی انجام دهید، می توانید اجازه اقامت خود را با تکمیل برگه کاغذی مربوط به آن نیز درخواست کنید. برگه درخواست را می توانید از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید. با مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید و درخواست تکمیل شده همراه با مدارک پیوست آن و همچنین مدارک شناسایی خود را هنگام مراجعه به این مرکز بهمراه داشته باشید.

برای بررسی درخواست اجازه اقامت نیاز به پرداخت هزینه های مربوط به آن می باشد. این مبلغ هنگام درخواست باید پرداخت گردد. از طریق وب سایت Enter Finland می توانید با استفاده از اطلاعات کاربری بانک الکترونیکی مربوط به یک بانک فنلاندی و یا کارت اعتباری، هزینه درخواست مذکور را پرداخت کنید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
اجازه اقامت دائمفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرم درخواستفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
مراکز خدماتی اداره مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی