به محتویات منتقل شوید
Paluumuutto Suomeen

مهاجرینی که می خواهند به فنلاند بازگردند

منتشر شده26.03.2024
چنانچه اصل و نسب شما فنلاندی بوده و دارای رابطه نزدیکی با فنلاند می باشید، می توانید بر اساس آن اقامت فنلاند را دریافت کنید. در چنین مواردی شما مهاجر بازگشته به وطن (paluumuuttaja) محسوب می شوید. اینکه اصل و نسب شما تا چه حد فنلاندی بوده و این نزدیکی تا چه حد و اندازه می باشد، بر روی دریافت اقامت شما تاثیر می گذارد. در این موارد برای دریافت اجازه اقامت، نیاز به دلایلی دیگر نظیر انجام کار و یا اشتغال به تحصیل نمی باشد.

افرادی که خود آنها هیچگاه دارای تابعیت فنلاندی نبوده اند ولی والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگشان متولد فنلاند بوده یا هست را مهاجرین بازگشته به وطن (paluumuuttaja) متولد فنلاند، می شناسند. همچنین افرادی که قبلا دارای تابعیت فنلاندی بوده اند را نیز مهاجرین بازگشته به وطن می دانند.

نواده های فنلاندی های متولد فنلاند

در صورتیکه دست کم یکی از والدین و یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما از بدو تولد دارای تابعیت فنلاندی بوده باشد، می توانید اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنید. منظور از داشتن تابعیت فنلاندی از بدو تولد این است که شخص مورد نظر در زمان تولد خود تابعیت فنلاندی را دریافت کرده باشد.

زمان درخواست اقامت، باید مدارک قابل اعتباری را درباره اصل و نسب خود مانند نسخه اصلی شناسنامه والدین و یا پدر بزرگ و مادر بزرگتان و نیز مدارکی را که نشانگر وجود روابط فامیلی شما می باشد را ارائه دهید. ولی نیازی به ارائه وضعیت امرار معاش شما نیست.

اتباع قبلی فنلاند

درصورتیکه جزو افرادی می باشید که قبلا از اتباع کشور فنلاند بوده اید، می توانید بر این اساس اقامت کشور فنلاند را دریافت کنید. لازم نیست که از بدو تولد دارای تابعیت فنلاندی باشید، بلکه می توانید در مقابل درخواست خود، تابعیت فنلاند را دریافت کنید. نیازی به ارائه مدارک روشنگر وضعیت امرار معاش شما نیز نمی باشد.

چنانچه قبلا دارای تابعیت کشور فنلاند بوده اید، می توانید تابعیت فنلاند را با انجام اعلام تابعیت (kansalaisuusilmoitus) دوباره بازیابید. جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت InfoFinland و پیوند تابعیت کشور فنلاند، مراجعه کنید.

می توانید یا پیش از ورود به فنلاند در خارج از فنلاند تقاضای اجازه اقامت کنید و یا در داخل فنلاند. در خارج از فنلاند تقاضای اجازه اقامت از نزدیک ترین نمایندگی فنلاند انجام می گیرد و در فنلاند، از اداره پلیس شهرستان محل اقامت خود.

تقاضای اجازه اقامت

می توانید یا پیش از ورود به فنلاند در خارج از فنلاند تقاضای اجازه اقامت کنید و یا در داخل فنلاند. در خارج از فنلاند تقاضای اجازه اقامت از نزدیک ترین نمایندگی فنلاند انجام می گیرد و در فنلاند، از مرکز خدمات اداره مهاجرت.

شما باید شخصاً برای تحویل دادن تقاضای اجازه اقامت خود مراجعه نمایید. هنگامی که تقاضای خود را به کنسولگری و یا به مرکز خدمات اداره مهاجرت تحویل می دهید، اصل پیوست هایی که برای تقاضایتان لازم است را همراه خود داشته باشید.

هنگامی که تقاضای اجازه اقامت می کنید، باید گذرنامه خود را همراه داشته باشید تا بتوانید هویت خود را اثبات نمایید. هنگام تقاضای اجازه اقامت از شما جهت صدور کارت اجازه اقامت بیومتریک، اثر انگشت گرفته می شود.

تقاضای اجازه اقامت هزینه ای را در بر دارد. مبلغ مربوطه را باید هنگام انجام تقاضای خود پرداخت نمایید.

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

هنگامی که به فنلاند مهاجرت می کنید، باید به نزدیک ترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه کرده و به عنوان ساکن ثبت گردید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن.