Perheenjäsen Suomessa

عضو خانواده در فنلاند

در صورتی که می‌خواهید نزد عضو خانواده خود که در فنلاند زندگی می‌کند مهاجرت کنید و تابع کشوری غیر از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای نوردیک هستید، به اجازه اقامت نیاز دارید.

همه اعضای خانواده نمی توانند اجازه اقامت دریافت کنند. معمولاً همسر رسمی و ازدواج کرده، همسر ازدواج نکرده، فرزندان زیر سن قانونی و والدین کودکان زیر سن قانونی می توانند اجازه اقامت دریافت کنند. علاوه بر این، اغلب شرط صدور اجازه اقامت این است که شخصی که در فنلاند زندگی می کند دارای درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی عضو خانواده اش باشد.

ویروس کرونا و مهاجرت به فنلاند

تردد از مرزهای فنلاند محدود شده است. در خیلی از کشورها مقررات قرنطینه همچنان اعمال می شود.

برای کسب اطلاعات در مورد تأثیر ویروس کرونا بر روی اجازه اقامت، به صفحه ویروس کرونا و مهاجرت به فنلاند InfoFinland مراجعه کنید.

کار و تحصیل

در صورتی که شما بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت گرفته اید، حق انجام کار و تحصیل در فنلاند را دارید.

چنانچه اولین اجازه اقامت خود را در فنلاند تقاضا کرده اید، پیش از صدور اجازه اقامت تان حق انجام کار ندارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این که اعضای خانواده چگونه می توانند اجاره اقامت بگیرند، به صفحات اجازه اقامت برای همسر، اجازه اقامت برای فرزند و والد و اجازه اقامت برای خویشاوند دیگر، در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید.

چنانچه می خواهید فقط برای ملاقات عضو خانواده تان به فنلاند سفر کنید، برای اطلاعات بیشتر به صفحه توریسم و اقامت کوتاه مدت در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
آمدن به فنلاند بر اساس پیوندهای خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی