Perheenjäsen Suomessa

عضو خانواده در فنلاند

در صورتی که می‌خواهید نزد عضو خانواده خود که در فنلاند زندگی می‌کند مهاجرت کنید و تابع کشوری غیر از کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای نوردیک هستید، به اجازه اقامت نیاز دارید.

همه اعضای خانواده نمی توانند اجازه اقامت دریافت کنند. معمولاً همسر رسمی و ازدواج کرده، همسر ازدواج نکرده، فرزندان زیر سن قانونی و والدین کودکان زیر سن قانونی می توانند اجازه اقامت دریافت کنند.

در صورتی که عضو خانواده شما در فنلاند زندگی می کند و شما می خواهید به نزد او مهاجرت کنید، به اجازه اقامت بر اساس پیوند خانوادگی نیاز دارید. علاوه بر این، اغلب شرط صدور اجازه اقامت این است که شما یا شخصی که در فنلاند سکونت دارد و درخواست الحاق خانواده می کند، درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده خود داشته باشید. درآمد را می توان مثلاً از حقوق، درآمد شرکت، اموال و دارایی ها یا حق بازنشستگی کسب نمود.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
آمدن به فنلاند بر اساس پیوندهای خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

می توانید بدون نیاز به داشتن اجازه اقامت برای مدت کمتر از 90 روز به فنلاند بیایید. به هر حال اغلب برای ورود به کشور نیاز به روادید دارید. برای اطلاعات بیشتر در مورد سفر به فنلاند و درخواست روادید به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه اقامت کوتاه مدت در فنلاند مراجعه کنید.

ویروس کرونا و مهاجرت به فنلاند

تردد از مرزهای فنلاند محدود شده است. در خیلی از کشورها مقررات قرنطینه همچنان اعمال می شود.

برای کسب اطلاعات در مورد تأثیر ویروس کرونا بر روی اجازه اقامت، به صفحه ویروس کرونا و مهاجرت به فنلاند InfoFinland مراجعه کنید.

اجازه اقامت برای همسر

در صورتی که همسر شما در فنلاند زندگی می کند یا قصد مهاجرت به فنلاند را دارد، می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید. منظور از همسر، همسر رسمی، شریک زندگی همجنس شما که رابطه‌تان ثبت شده یا همسر غیر رسمی است که حداقل به مدت دو سال با او در شرایطی مشابه با زندگی زناشویی زندگی کرده اید و یا دارای فرزندی هستید که سرپرستی مشترک او را دارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این که همسر چگونه می تواند اجازه اقامت فنلاند را دریافت کند، به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه اجازه اقامت برای همسر مراجعه کنید.

اجازه اقامت برای فرزند

فرزند کسی که تابعیت فنلاند را دارد

در صورتی که ولی یک کودک تابع کشور فنلاند است و یا همسر رسمی یک شخص تابع کشور فنلاند است و در فنلاند زندگی می کند، کودک می تواند بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کند. کودک باید در تاریخی که برای او تقاضای اجازه اقامت می شود، زیر سن 18 سال و مجرد باشد.

شرط این که کودک بتواند اجازه اقامت بگیرد این است که ولی کودک که در فنلاند زندگی می کند سرپرست کودک باشد. اگر هر دو ولی سرپرست کودک هستند، ولی دیگر نیز باید با مهاجرت کودک به فنلاند موافق باشد. مقامات رسمی، مثلاً سر دفتر اسناد رسمی باید این توافق را تأئید کند.

پیوند خانوادگی بین ولی و فرزند باید مثلاً با استفاده از مدرک تولدی که نام ولیین در آن ذکر شده است، اثبات گردد.

سرپرست کودک از طرف کودک زیر سن قانونی تقاضای اجازه اقامت را انجام می دهد. در هنگام تحویل تقاضای اجازه اقامت، کودک هم باید همراه باشد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرزند فرد دارای تابعیت فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

فرزند کسی که تابعیت خارجی دارد

در صورتی که ولی یک کودک دارای اجازه اقامت فنلاند است و در فنلاند زندگی می کند، کودک می تواند بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کند. کودک باید در تاریخی که برای او تقاضای اجازه اقامت می شود، زیر سن 18 سال و مجرد باشد.

کودکی که در فنلاند متولد می شود نیز نیاز به اجازه اقامت در فنلاند دارد. تقاضای اجازه اقامت باید تا سه ماه پس از تولد کودک انجام شود.

شرط این که کودک بتواند اجازه اقامت بگیرد این است که ولی کودک که در فنلاند زندگی می کند سرپرست کودک باشد. اگر هر دو ولی سرپرست کودک هستند، ولی دیگر نیز باید با مهاجرت کودک به فنلاند موافق باشد. مقامات رسمی، مثلاً سر دفتر اسناد رسمی باید این توافق را تأئید کند.

پیوند خانوادگی بین ولی و فرزند باید مثلاً با استفاده از مدرک تولدی که نام ولیین در آن ذکر شده است، اثبات گردد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرزند فرد دارای تابعیت خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
فرزند فرد دارای اجازه اقامت بر اساس حفاظت های بین المللیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

امرار معاش

برای اینکه کودک مجوز اقامت دریافت کند، معاش او در فنلاند، مثلاً از طریق درآمد ولیین خود، باید تأمین شود.

در صورتی که کودک پیش از آمدن ولی خود به فنلاند به دنیا آمده باشد و ولی او به عنوان پناهنده در فنلاند اقامت داشته باشد، شرط درآمد کافی شامل حال ولی نمی شود. اگر ولی در تاریخ 1/7/2016 یا پس از آن پناهندگی گرفته باشد، درخواست اجازه اقامت برای فرزند باید ظرف سه ماه از تاریخ دریافت پناهندگی انجام شود. شما می توانید بعد از این تاریخ هم درخواست دهید اما در این صورت شرط درآمد کافی شامل حال شما می شود.

اگر ولی کودکی در پی حمایت بین المللی اجازه اقامت گرفت، اما وضعیت پناهندگی نداشت، برای اینکه کودک مجوز پناهندگی بگیرد شرط درآمد کافی اعمال می شود

سرپرست کودک از طرف کودک زیر سن قانونی تقاضای اجازه اقامت را انجام می دهد. در هنگام تحویل تقاضای اجازه اقامت، کودک هم باید همراه باشد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
شرط امرار معاشفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
پیش شرط امرار معاش کودکی که حفاظت بین المللی دریافت کرده استفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اجازه اقامت برای ولی یا سرپرست

در صورتی که فرزند شما در فنلاند زندگی میکند، شما می توانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت دریافت کنید. چنانچه کودک تابع فنلاند نباشد، باید اجازه اقامت فنلاند را داشته باشد. کودک باید در تاریخی که برای او تقاضای اجازه اقامت می شود، زیر سن 18 سال و مجرد باشد.

شرط این که بتوانید بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت بگیرید این است که سرپرست کودک باشید. سرپرستان یک کودک معمولاً پدر و مادر او می باشند. به هر حال سرپرست می تواند شخص دیگر نیز باشد، مثلاً پدر بزرگ یا مادر بزرگ کودک.

پیوند خانوادگی بین ولی و فرزند باید مثلاً با استفاده از مدرک تولدی که نام ولیین در آن ذکر شده است، اثبات گردد. اگر سرپرست دیگری غیر از مادر و پدر کودک تقاضای اجازه اقامت می کند، سرپرستی را باید، مثلاً با رأی دادگاه، اثبات نمود.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
سرپرست فرد دارای تابعیت فنلاندیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
سرپرست فرد دارای تابعیت خارجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
سرپرست فرد دارای اجازه اقامت بر اساس حفاظت های بین المللیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

امرار معاش

برای اینکه شما مجوز اقامت دریافت کنید، باید درآمد کافی برای امرار معاش در فنلاند داشته باشید.

در صورتیکه فرزند شما تابعیت فنلاندی دارد شرط درآمد کافی شامل حال شما نمی شود. در صورتی که پیش از ورود فرزندتان به فنلاند سرپرست او بوده اید و فرزند شما دارای پناهندگی در فنلاند است نیز شرط درآمد کافی شامل حال شما نمی شود. اگر فرزند شما در تاریخ 1/7/2016 یا پس از آن پناهندگی دریافت کرده باشد، شما باید ظرف سه ماه از تاریخ ارائه پناهندگی به فرزندتان درخواست اجازه اقامت را انجام دهید. شما می توانید بعد از این تاریخ هم درخواست دهید اما در این صورت شرط درآمد کافی شامل حال شما می شود.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
شرط امرار معاشفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
پیش شرط امرار معاش سرپرستی که حفاظت بین المللی دریافت کرده استفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اجازه اقامت برای فامیل دیگر

علاوه بر همسر رسمی، همسر غیر رسمی، ولیین کودکان زیر سن قانونی و یا کودکان زیر سن قانونی، خویشاوندان دیگر شخص تابع فنلاند نیز می توانند بر اساس پیوند خانوادگی در برخی موارد اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنند.

همچنین خویشاوندان دیگر شخصی که بر اساس حفاظت بین المللی اجازه اقامت فنلاند را دریافت کرده باشد، نیز می توانند اجازه اقامت دریافت کنند. اگر اجازه اقامت بر اساس دیگری غیر از حفاظت بین المللی باشد، خویشاوندان دیگر شخص نمی توانند اجازه اقامت دریافت کنند.

در صورتی که خویشاوند کاملاً وابسته به خویشاوندی باشد که در فنلاند زندگی می کند، می تواند اجازه اقامت دریافت کند. بر این اساس می توان مثلاً به ولیین شخص بالای سن قانونی (18 سال) اجازه اقامت داد. با این حال فقط وابستگی اقتصادی یا وضعیت پزشکی بد برای صدور اجازه اقامت کافی نیست.

در صورتی که خویشاوند شخصی که در فنلاند زندگی می کند، پیش از مهاجرت او به فنلاند، با وی زندگی خانوادگی ثابت و محکم داشته، می تواند اجازه اقامت دریافت کند. علاوه بر این، زندگی خانوادگی باید به دلایل اجباری از قبیل پناهندگی، قطع شده باشد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بستگان دیگر فرد دارای تابعیت فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بستگان دیگر فرد دارای اجازه اقامت بر اساس حفاظت های بین المللیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تقاضای اجازه اقامت

شما بایستی اولین اجازه اقامت خود را قبل از آمدن به فنلاند درخواست کنید. درخواست اقامت خود را در وطن خود و یا در کشوری که بصورت قانونی در آنجا اقامت دارید، انجام دهید. اگر همسرشما دارای تابعیت فنلاندی است و خود شما دارای تابعیت کشوری هستید که نیاز به درخواست ویزا ندارید، در اینصورت می توانید اولین تقاضای اقامت خود را در فنلاند نیز درخواست کنید.

درخواست اقامت خود را می توانید از طریق اینترنت و به کمک سرورخدمات Enter Finland انجام دهید. بعد از تکمیل درخواست شما بایستی برای اثبات هویت خود و ارائه نسخه های اصلی مدارک پیوست درخواست، به نزدیکترین کنسولگری فنلاند مراجعه کنید. شما تا سه ماه بعد از تکمیل درخواست اینترنتی خود برای مراجعه به کنسولگری یا مرکز خدمات مهلت دارید. درخواست شما می تواند پس از این که به کنسولگری یا مرکز خدمات مراجعه کردید، مورد بررسی قرار گیرد. معمولا بایستی از قبل با کنسولگری یا مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید.

به یاد داشته باشید که حساب کاربری Enter Finland خود را بطور منظم چک کنید. اگر برای درخواست شما به مدارک و توضیحات بیشتری نیاز باشد، درباره آن از طریق حساب کاربری Enter Finland به شما اطلاع داده میشود.

اگرنمی توانید یا بلد نیستید که درخواست خود را بصورت الکترونیکی انجام دهید، می توانید برگه درخواست خود همراه با مدارک پیوست آن را به نزدیکترین کنسولگری فنلاند ببرید. برگه درخواست را می توانید از وب سایت اداره مهاجرت پرینت کنید.

درخواست اجازه اقامت هزینه های مختص به خود را دربر دارد. این هرینه ها بایستی در زمان انجام درخواست، پرداخت شوند.

linkkiEnterfinland.fi:
درخواست نامه الکترونیکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
گرفتن وقت از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
مراکز خدماتی اداره مهاجرتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiUlkoministeriö:
دفاتر نمایندگی فنلاند در خارج از کشورفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

شماره شناسایی شخصی فنلاندی

در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم اطلاعات نفوس نیز ثبت خواهید شد. همزمان به شما شماره شناسایی شخصی فنلاندی داده می شود.

هنگامی که به فنلاند مهاجرت می کنید، باید به نزدیک ترین محل خدمات اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس مراجعه و به عنوان مقیم ثبت نام کنید. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از صفحه ثبت شدن به عنوان ساکن.

کار و تحصیل در فنلاند

چنانچه اولین اجازه اقامت خود را در فنلاند تقاضا کرده اید، پیش از صدور اجازه اقامت تان حق انجام کار ندارید. وقتی که شما بر اساس پیوند خانوادگی اجازه اقامت گرفتید، حق انجام کار و تحصیل در فنلاند را دارید. می توانید از صفحات آگهی استخدام در اینترنت، از مجلات یا خدمات رسانه های اجتماعی، کار جستجو کنید. مطالعه بیشتر در مورد درخواست کار از سایت InfoFinland: کار در فنلاند.

ممکن است حق وفق یابی و آموزش زبان فنلاندی یا سوئدی را هم داشته باشید. مطالعه بیشتر در مورد زندگی کاری در فنلاند و وفق یابی در صفحات: کار و مشاغل آزاد و مستقر شدن در فنلاند.

عضو خانواده در فنلاند
  • اجازه اقامت برای همسر