Perheenjäsenen luokse Suomeen

آمدن به فنلاند نزد عضو خانواده

در صورتی که می خواهید به فنلاند بیایید تا نزد عضو خانواده خود زندگی کنید، به اجازه اقامت نیاز دارید.

چنانچه می خواهید فقط برای ملاقات عضو خانواده تان به فنلاند سفر کنید، برای اطلاعات بیشتر به صفحه توریسم و اقامت کوتاه مدت در فنلاند در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید.

همه اعضای خانواده نمی توانند اجازه اقامت دریافت کنند. معمولاً همسر رسمی و ازدواج کرده، همسر ازدواج نکرده، فرزندان زیر سن قانونی و ولیین کودکان زیر سن قانونی می توانند اجازه اقامت دریافت کنند. علاوه بر این، اغلب شرط صدور اجازه اقامت این است که شخصی که در فنلاند زندگی می کند دارای درآمد کافی برای تأمین امرار معاش عضو خانواده اش باشد.

توجه داشته باشید که اعضای خانواده توابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (نه اشخاص تابع فنلاند) مقررات دیگری شامل شان می شود. اگر عضو خانواده شخص تابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستید که در فنلاند زندگی می کند، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه توابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این که اعضای خانواده چگونه می توانند اجاره اقامت بگیرند، به صفحات اجازه اقامت برای همسر، اجازه اقامت برای فرزند و والد و اجازه اقامت برای خویشاوند دیگر، در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید.

در صفحه عضو خانواده در سایت اینترنتی InfoFinland ، اطلاعات بیشتری برای اشخاصی که به دلایل خانوادگی مهاجرت می کنند وجود دارد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
آمدن به فنلاند بر اساس پیوندهای خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی