مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Turvapaikanhakijana Suomeen

پناهجویی از فنلاند

چگونه می توانید از فنلاند درخواست پناهجویی کنید؟

در صورت داشتن دلایل موجهی برای ترس از مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در وطن خود، می‌توانید از فنلاند درخواست پناهندگی کنید. پناهندگی را می‌توانید فقط برای خودتان درخواست کنید. به‌عنوان‌مثال نمی‌توانید پناهندگی را بر مبنای شرایط عضو خانواده خود درخواست کنید.

 • شخصا درخواست پناهجویی خود را انجام دهید.
 • درخواست خود را باید به پلیس، کارمندان مرزبانی و یا کارمندان گمرک ارائه دهید.
 • بلافاصله پس از رسیدن به فنلاند درخواست پناهجویی خود را انجام دهید.
 • بدقت درباره علت درخواست پناهجویی خود توضیح دهید.

نمی توان به شیوه های زیر درخواست پناهجویی داد

 • در کنسولگریهای فنلاند در خارج کشور و یا از طریق این کنسولگریها
 • از طریق تماس مکاتبه ای و ارسال پست الکترونیکی از خارج از کشور

linkkiMaahanmuuttovirasto:
درخواست پناهندگی از فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بروشور حاوی اطلاعات لازم برای پناهجویانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | فرانسوی | سومالیایی | فارسی | عربی | کردی

پناهجویانی که از حوزه اتحادیه اروپا می آیند

در حوزه اتحادیه اروپا (و کشورهای سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین)، تقاضای پناهندگی باید در همان اولین کشوری که شخص واردش شده است، انجام گیرد. چنانچه پیش از این که به فنلاند بیایید، در یکی از کشورهای حوزه اتحادیه اروپا (یا در کشور سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین) تقاضای پناهندگی کرده اید یا اقامت داشته اید، تقاضای شما در فنلاند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. در این صورت شما به همان کشوری که پیش از آمدن به فنلاند در آن بودید، برگردانده خواهید شد.

چنانچه دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید، به احتمال زیاد نمی توانید از فنلاند پناهندگی دریافت کنید زیرا که از نظر فنلاند تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اهالی خود امن می باشند. به همین جهت درخواستهای پناهندگی افراد تابع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بی اساس بشمار می آیند. البته درخواستهای پناهندگی افراد تابع تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بررسی می شوند.

در صفحه توابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سایت اینترنتی InfoFinland ، اطلاعاتی در این مورد که توابع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه می توانند به فنلاند مهاجرت کنند، وجود دارد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
عدم بررسی درخواست پناهندگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بررسی درخواست پناهندگی و نحوه اقامت در فنلاند

این امری معمولی است که بررسی درخواست پناهندگی چندین ماه طول بکشد. چنانچه پناهندگی درخواست کرده اید، تا زمانیکه بررسی درخواست شما ادامه دارد، حق دارید که در فنلاند اقامت داشته باشید. در طول این زمان نمی توانید به خارج از فنلاند مسافرت کنید. در صورتیکه به مسافرت خارج از کشور بروید، مقامات فنلاندی می توانند درباره عدم اعتبار درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرند.

در طول مدت زمانیکه درخواست پناهندگی شما تحت بررسی است، می توانید بطور رایگان در کمپ پناهجویان سکونت داشته باشید. البته می توانید در خارج از کمپ نیز سکونت کنید ولی در این صورت مسئولیت پرداخت هزینه های مسکن بر عهده خود شما می باشد.

چگونه تقاضا بررسی می شود؟

درخواست پناهندگان تمامی پناهجویان بطور جداگانه بررسی می شود. اداره کل امور مهاجرت درخواست پناهندگی شما را بررسی کرده و درباره قبول پناهندگی و یا اقامت، برای شما تصمیم می گیرد. اداره کل امور مهاجرت، شما را برای مصاحبه روشن می نمایند که آیا می توانند برای شما پناهندگی قبول کنند و یا اینکه آیا می توانید اقامت فنلاند را بر اساس نیاز به حفاظت دریافت کنید. شما حق استفاده از مترجم را دارید که اداره کل امور مهاجرت برای شما مترجم می گیرد.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
بررسی درخواست پناهندگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

حق انجام کار شخص پناهجو

درصورتیکه شما دارای گذرنامه معتبر می باشید، پس از گذشت سه ماه از تاریخ ارائه درخواست پناهندگی خود می توانید در فنلاند کار انجام دهید. اگر که دارای گذرنامه معتبر نیستید، پس از گذشت شش ماه می توانید کار انجام دهید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
حق انجام کار پناهجویانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

پناهجویانی که به سن قانونی نرسیده اند

اگر فرد پناهجویی که دارای سن زیر 18 سال می باشد در زمان رسیدن به کشور فنلاند سرپرست بهمراه نداشته باشد، برای او در فنلاند فردی بعنوان کفیل تعیین می شود. هدف از تعیین کفیل، تحقق منافع فرد پناهجو در ضمن بررسی درخواست پناهندگی می باشد. پناهجویانی که سن آنها کمتر از 16 سال می باشد و یا فرزندان دارای سن زیر 16 سال پناهجویان، از این حق برخوردار هستند که در فنلاند به مدرسه بروند.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
کودکی که بدون سرپرست به فنلاند آمده است(pdf, 674)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | فرانسوی | اسپانیایی | چینی | فارسی | عربی | کردی

خدمات حقوقی برای پناهجویان

پناهندگان و پناهجویان و همچنین دیگر افراد خارجی می توانند در رابطه با سئوالات حقوقی خود از مرکز ارائه راهنمایی به پناهندگان، کمک و راهنمایی دریافت کنند. مرکز راهنمایی پناهندگان به پناهجویان در آغاز پروسه پناهجویی، خدمات و کمک های حقوقی ارائه می دهد. مرکز ارائه راهنمایی به پناهندگان به اشخاصی که بدون اجازه اقامت در فنلاند هستند نیز خدمات مشاورتی ارائه می کند.

linkkiPakolaisneuvonta ry:
خدمات و مشاوره حقوقی، برای پناهندگانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

پناهندگی و اجازه اقامت

در صورتی به شما بر مبنای دیگری پناهندگی یا اجازه اقامت داده شود، می توانید در فنلاند بمانید. اگر مسئولین بر این نظر باشند که شما به دلایل زیر در کشور خود مورد اذیت و آزار قرار خواهید گرفت، به شما در فنلاند پناهندگی داده می شود:

 • قومیت
 • مذهب
 • ملیت
 • تعلق با گروه خاص اجتماعی
 • یا عقاید سیاسی.

در صورتی که به شما پناهندگی تعلق نگیرد، می توانید در برخی موارد بر اساس حفاظت درجه دو اجازه اقامت بگیرید. در صورتی که در معرض تهدیدهای زیر باشید، می توانید بر اساس حفاظت درجه دو اجازه اقامت بگیرید:

 • مجازات مرگ یا اعدام
 • شکنجه یا برخورد یا مجازات غیر انسانی دیگر
 • خطر شخصی جدید در نتیجه درگیری های مسلحانه

هنگامی که تقاضای پناهندگی می کنید، اداره مهاجرت همزمان بررسی می کند که آیا می توان بر مبنای دیگری به شما اجازه اقامت داد یا خیر.

در صورتی که شرایط موجود در کشور شما چنان باشند که شما نیازی به پناهندگی یا حفاظت درجه دو نداشته باشید و دلایل دیگری هم برای دادن اجازه اقامت به شما وجود نداشته باشد، تقاضای شما رد می شود و شما از فنلاند برگردانده می شوید.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
پناهگاهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
اجازه اقامت بر اساس دلایل دیگرفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
دپورت کردن شخص پناهجوفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اعتراض نسبت به تصمیم اداره کل امور مهاجرت

چنانچه به درخواست پناهجویی و یا درخواست اقامت شما جواب رد داده شود، در این صورت می توانید نسبت به تصمیم اتخاذ شده در این باره اعتراض و شکایت کنید. درباره تصمیم های گرفته شده درباره درخواست پناهجویی و اقامت، می توان به دادگاه دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. راهنماییهای لازم جهت نحوه انجام اعتراض، ضمیمه تصمیم اتخاذ شده می باشد. کسب آگاهی بیشتر در این باره از طریق تماس با اداره کل امور مهاجرت امکان پذیر است.

linkkiMaahanmuuttovirasto:
اعتراض نسبت به جواب پناهندگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

آیا در رابطه با اجازه اقامت مشکلاتی دارید؟

اطلاعات لازم درباره موضوعات مربوط به اجازه اقامت را می توانید همچنین از سایت InfoFinland و پیوند مشکلات مربوط به اجازه اقامت، دریافت کنید.

به عنوان پناهجو در فنلاند

از سایت InfoFinland و پیوند پناهجو، اطلاعات بیشتری که برای پناهجویان منظور شده است می توان یافت.