Jos jäät työttömäksi
theme icon

در صورت بیکار شدن چه باید کرد

بعنوان شخص بیکار متقاضی کار ثبت نام کنید

در صورت بیکار شدن باید سعی کنید که همان روز اول بیکاری، خود را به اداره کار معرفی نمایید. اگر مربوط به دایره تامینات اجتماعی فنلاند باشید، می توانید کمک هزینه بیکاری درخواست کنید. از همان روزی که بعنوان فرد بیکار ثبت نام کرده اید، می توانید کمک هزینه بیکاری دریافت کنید. بیاد داشته باشید که پس از پایان یافتن تحصیلات، پایان کلاسهای اداره کار و یا اتمام دوره اشتغال به کار، خود را به اداره مورد نظر معرفی نمایید.

از طریق خدمات اینترنتی اداره کار (TE‑toimisto) بعنوان متقاضی کار ثبت نام نمائید. یا با استفاده از نام کاربر و رمز عبور خدمات اینترنتی بانک و یا با استفاده از کارت شناسایی الکترونیکی در این خدمات اینترنتی وارد شوید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، کارمند اداره کار به شما تلفن می کند. در صورتی که جداگانه از شما خواسته نشود، نیازی به مراجعه به اداره کار و یا تلفن کردن به آنجا وجود ندارد .

در صورتی که شما نام کاربر و رمز عبور خدمات اینترنتی بانک و یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید، در نزدیکترین اداره کار بعنوان متقاضی کار ثبت نام نمائید.

فقط اشخاص تابع کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ، ایسلند، لیختن‌اشتاین و سوئیس می توانند از طریق خدمات اینترنتی به عنوان متقاضی کار ثبت نام کنند. اگر تابع کشور دیگری هستید، باید در اداره کار و امور کسب معیشت به عنوان متقاضی کار ثبت نام کنید.

زمان مراجعه به اداره کار و شیوه های کسب معیشت، بایستی موارد زیر را بهمراه داشته باشید:

  • کلیه مدارک کار و تحصیلی
  • پاسپورتی که اجازه اقامت شما در آن ثبت شده باشد

اداره کار، اطلاعات ارائه داده شده توسط شما را بررسی می نماید. برای دریافت کمک هزینه بیکاری بایستی واجد شرایط لازم بود و اداره کار مشخص می کند که آیا شما طبق سیاستهای این اداره، واجد شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بیکاری می باشید یا خیر. سپس اداره کار گزارش خود را در این باره برای مراجع پرداخت کننده یعنی صندوق بیکاری و اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، ارسال می نماید.

درباره موضوعات مربوط به کمک هزینه بیکاری می توانید از اداره کار خود سؤال نمایید. می توانید با مشاور تأمینات بیکاری نیز تماس بگیرید:

  • شماره تماس به زبان فنلاندی: 0295 020 701
  • شماره تماس به زبان سوئدی: 0295 020 711
  • شماره تماس به زبان انگلیسی: 0295 030 713
  • شماره تماس به زبان روسی: 0295 020 715

صفحه تأمینات بیکاری InfoFinland را همه مطالعه کنید

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
در صورت بیکار شدنفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
ثبت نام بعنوان فرد بیکار متقاضی کارفنلاندی | سوئدی

linkkiTyö- ja elinkeinoministeriö:
مرکز ارائه اطلاعات درباره تامینات بیکاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی

تعطیلات، تحصیلات و یا کار در زمان بیکاری

اگر در مدتی که بیکار هستید، تحصیل و یا کاری را شروع کردید، مراتب را به اداره کار اطلاع دهید. در اداره مذکور برای شما توضیح داده می شود که چگونه این موارد بر روی کمک هزینه های بیکاری شما تاثیر می گذارند.

چنانکه در داخل و یا خارج کشور مسافرت می کنید، به این امر توجه داشته باشید که همیشه بتوان با شما تماس گرفت. می توانید بعنوان مثال شماره تلفن و آدرس خود را به اداره کار اطلاع دهید و به این اداره بگویید که چه مدتی را در مکانی که قصد سفر را به آنجا را دارید، می گذرانید.

به خاطر سفر کردن به خارج شما حق رد کردن کار ارائه شده به شما را ندارید.

اگر در دوران بیکاری، شرکت تاسیس کرده و فعالیت صنفی و تجاری را آغاز کنید، می توانید در طول 4 ماه اول فعالیت خود کمک هزینه بیکاری دریافت کنید.

مدت زمان تأیید صلاحیت

ر صورتیکه شرایطی را ایجاد نمایید که باعث بیکار شدن شما شود، ممکن است حق دریافت کمک هزینه بیکاری را بطور موقت از دست دهید. از جمله شرایطی که ممکن است باعث قطع کمک هزینه بیکاری شما شود عبارت است از:

  • کاری که از جانب اداره کار به شما پیشنهاد می شود را درخواست نمی کنید
  • کاری که به شما پیشنهاد می شود را نمی پذیرید
  • بدون داشتن دلیل موجهی از کار خود استعفا می دهید

مدت زمان تأیید صلاحیت 15 الی 90 روز بطول می انجامد. طول مدت زمان تأیید صلاحیت به دلایل آن بستگی دارد. در بعضی از موارد ممکن است که تا اطلاع ثانوی حق دریافت کمک هزینه بیکاری را از دست دهید.

در صورت بیکار شدن چه باید کرد
  • تامینات بیکاری