مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Yrittäjän velvollisuudet
theme icon

وظایف شخص صاحب شرکت

زمانی که اقدام به تاسیس شرکت می نمایید، شما دارای وظایفی نظیر به ثبت رساندن شرکت، رسیدگی به امور مالیات و حسابداری شرکت می باشید.

کسب جواز یا اعلام دادن

در فنلاند می توان آن دسته از شیوه های امرار معاش را که اصولی و قانونی می باشند را بدون نیاز به گرفتن جواز و پروانه کسب از مقامات، در پیش گرفت. آغاز نمودن فعالیت های صنفی و تجاری ، در بعضی از موارد نیازمند گرفتن جواز بوده و یا اینکه باید مراتب امر را به اطلاع مقامات رساند.

بعنوان مثال مشاغلی که در رابطه با فروش مواد غذایی می باشند و یا سالنهای آرایش و زیبایی باید بازرسی شده و قبل از تحت استفاده قرارگرفتن این اماکن، از مقامات مسئول نظارت بر سلامتی و بهداشت، جوازهای لازم درخواست شود.

قبل از آغاز نمودن فعالیت های صنفی و تجاری، لازم است بررسی کنید که آیا برای انجام فعالیت های شغلی خود نیاز به گرفتن جواز دارید و یا اینکه در باره شروع فعالیت صنفی و تجاری خود بایستی به مقامات اطلاع دهید. می توانید از ادارات استانی و یا سایتهای اینترنتی Yritys-Suomi درباره نیاز یا عدم نیاز جواز و پروانه کسب برای تاسیس شرکت خود، سوال کنید.

linkkiYritys-Suomi:
جوازها و آگهی های مربوط به فعالیتهای بازرگانیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اظهار نامه ثبت شرکت

باید درباره آغاز فعالیت های صنفی و تجاری به: اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (Patentti- ja rekisterihallitus) و سازمان ثبت اسناد و املاک، اطلاع داده شود. می توانید با استفاده از همان برگه و فرم، درباره تاسیس شرکت و فعالیت تجاری خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و همچنین به اداره مالیات اطلاع دهید.

linkkiPatentti- ja rekisterihallitus:
اعلام تاسیس شرکتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

بیمه ها

داشتن بیمه بازنشستگی مشاغل آزاد با نام اختصاری بیمه YEL، (YEL-vakuutus) برای تاجرین و اصنافی که 68 – 18 سال سن داشته و درآمد سالانه شغل آزاد آنها حداقل 7645,25 یورو میباشد (مطابق با شرایط سال 2018)، اجباری است. بیمه بازنشستگی در مواقعی که فعالیت صنفی و تجاری شخص بدلیل ناتوانی کاری و یا کهولت وی به پایان می رسد، هزینه های امرار معاش او را تامین کرده و پس از مرگ شخص به خانواده وی کمک هزینه بازنشستگی خانواده را پرداخت می کند. بیمه های بازنشستگی را می توان از شرکتهای بیمه و یا از صندوق بازنشستگی (eläkekassa) دریافت کرد. سعی کنید که نهایتا پس از گذشت شش ماه از شروع فعالیت صنفی و تجاری خود، بیمه بازنشستگی بگیرید. اشخاصی که به تازگی فعالیت تجاری خود را شروع کرده اند، در طی چهار سال اول آغاز فعالیت کاریشان 22 درصد تخفیف از پرداختی های بازنشستگی شان میگیرند.

مبلغ بیمه های پرداختی و مقدار بازنشستگی بسته به درآمد کاری (työtulo) شرکت فرق می کنند. زمانی که شخص کاسب یا تاجر، بیمه بازنشستگی مشاغل آزاد را برای محل کسب و یا شرکت تجاری خود میگیرد، با شرکت بیمه طرف قرارداد خود درباره مقدار درآمدش توافق می نماید. مقدار درآمد حاصله از کار باید تقریباً معادل با حد متوسط درآمدی باشد که در قبال انجام کاری مشابه همین کار ولی برای کسی دیگر، دریافت می شود. مقدار درآمد کاری، بر روی کمک هزینه هایی که به نسبت حقوق محاسبه می شوند (ansiosidonnainen etuus) ، از قبیل مقدار کمک هزینه بیماری، تاثیر می گذارد.

چنانکه افرادی در شرکت یا محل کسب شما برای شما کار می کنند، باید مراقب کمک هزینه های بازنشستگی و بیکاری (eläke- ja työttömyysturvamaksu) و همچنین کمک هزینه های اجتماعی (sosiaaliturvamaksu) آنها باشید. باید برای کارکنان خود بیمه بازنشستگی (TyEL-vakuutus) و همچنین بیمه حوادث غیر مترقبه را که شامل بیمه عمر گروهی و بیمه بیکاری می باشد را بگیرید. شخص کارفرما همزمان با کسر کردن درصد مالیاتی، حق تأمین اجتماعی را نیز از حقوق کارکنان خود کسر کرده و به مامور مالیاتی پرداخت می کند.

در مورد برخی از حرفه ها و مشاغل علاوه بر این بیمه ها داشتن بیمه های اجباری دیگر نیز لازم می باشد. بعلاوه شما می توانید به انواع دیگر بیمه ها که اختیاری می باشند نیز فکر کنید، مانند بیمه حوادث غیر مترقبه برای دارندگان مشاغل آزاد.

linkkiEläketurvakeskus:
اطلاعاتی درباره بیمه بازنشستگی مخصوص اصناف و تاجرینفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiEläketurvakeskus:
اطلاعاتی درباره بیمه کردن پرسنل کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiYritys-Suomi:
اطلاعاتی درباره بیمه کردن پرسنل کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

امور حسابداری

در فنلاند، تمامی شرکتهای تجاری و محلهای کسب آزاد، موظف به رسیدگی به امور حسابداری خود می باشند.

اگر نمیخواهید که شخصا به حسابهای خود رسیدگی کنید، می توانید به حسابدار اداره حسابداری و حسابرسی حقوق پرداخت کنید که به امور حسابداری شما رسیدگی کند. در فنلاند بسیاری از شرکتها از خدمات اداره حسابداری و حسابرسی استفاده می کنند.

مالیات

نوع شرکت بر چگونگی تعلق گیری مالیات، تاثیر می گذارد. زمانی که نوع شرکت را انتخاب می کنید بهتر است که به این موضوع توجه داشته باشید.

شخصی که تازه کسب و کار آزاد و فعالیت تجاری خود را آغاز کرده است می تواند مراتب را به مرکزثبت پیش پرداختهای مالیاتی در اداره مالیات اعلام کند. اعلام این موضوع به مرکزثبت پیش پرداختهای مالیاتی توسط همان برگه ای صورت میگیرد که بوسیله آن درباره اظهار نامه تاسیس شرکت (yrityksen perustamisilmoitus) اطلاع داده می شود. چنانکه شرکت شما جزو شرکتهای موجود در فهرست مرکز ثبت پیش پرداختهای مالیاتی میباشد، می توانید بدون کسر کردن مالیات، برای مشتریان خود صورتحساب صادر کنید.

کسر مالیات از درآمد خالصی که برای شرکت یا صاحب شرکت پس از کم شدن تمامی مخارج و مصارف شرکت از فروش، باقی می ماند، صورت می گیرد. پرداخت مالیات شرکت قبلا و بر اساس تخمین های صورت گرفته از مقدار درآمد، می باشد. تخمین آن بر اساس آن مقدار از درآمد سال قبل که به آن مالیات تعلق گرفته، صورت میگیرد. در مورد محل کسب و یا شرکت تجاری که تازه فعالیت خود را شروع کرده است، شخص کاسب و یا تاجر باید مقدار درآمد خود را که مالیات به آن تعلق میگیرد را تخمین زده و به مامور مالیاتی اطلاع دهد.

linkkiVerohallinto:
اطلاعاتی درباره مالیات شرکتها و مالیات اصناف و تاجرینفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiYritys-Suomi:
اطلاعاتی درباره مالیات شرکتها و مالیات اصناف و تاجرینفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (arvonlisävero)، مالیات کالاهای مصرفی است که در فنلاند تقریباً به تمام کالاهای مصرفی و خدمات تعلق میگیرد. کاسبان و تاجرانی که در فنلاند به فروش کالاها و خدمات می پردازند، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. چنانکه در آمد حاصل از فروش کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از 10000 یورو در سال باشد، لازم نیست که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. نوع شرکت تجاری تاثیری بر مقدار مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ولی مقدار مالیات بر ارزش افزوده در مورد محصولات مختلف متفاوت میباشد.

مالیات شرکتهای خصوصی

شرکت خصوصی معمول ترین نوع شرکت تجاری میباشد که در آن بدون نیاز به تاسیس شرکت جداگانه ای می توان به فعالیت شغلی پرداخت. مالیاتی که بر عهده صاحبان چنین شرکتی می باشد، بدینگونه است که مالیات به آن درآمد خالصی تعلق میگیرد که پس از کم کردن مصارف و مخارج شرکت باقی می ماند. بنابراین صاحبان چنین شرکتهایی حقوق جداگانه ای دریافت نمی کنند. تعلق گیری مالیات بر درآمد نیز بر اساس سرمایه و دارایی محل کسب و یا شرکت صورت میگیرد که می تواند مالیات بر درآمد (pääomatulo) و یا مالیات بر سود سرمایه (ansiotulo) باشد. درصد مالیاتی که به سود سرمایه تعلق میگیرد هموراه یکسان است. درصد مالیات بر درآمد بصورت تصاعدی میباشد یعنی هرچه درآمد بیشتر باشد به همان نسبت درصد مالیاتی که تعلق میگیرد نیز اضافه می شود.

مسئولیت آموزش و آشنا ساختن کارمندان و حفظ امنیت

بعنوان صاحب محل کسب و یا شرکت، شما دارای مسئولیت آموزش و آشنا ساختن کارمندان خود به وظایف کاریشان می باشید. کارفرما باید کارمندان خود را به شرایط محل کاری و روشهای درست انجام کار آشنا سازد. کارفرما همچنین موظف است که مراقب امنیت و سلامت کارمندان خود در محل کار باشد. شخص کارفرما باید برنامه عملکرد در مورد حفاظت کاری (työsuojelun toimintaohjelma) را تنظیم کند که در آن ریسک ها و خطراتی که برای سلامتی و امنیت افراد در محل کار و یا ضمن انجام کار موجود می باشند، ذکر شده باشد و همچنین توضیح داده شده باشد که چگونه می توان در محل کار از این خطرات دوری کرد.

linkkiTyöturvallisuuskeskus:
اطلاعاتی درباره حفاظت کاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی