Suomen sosiaaliturva
theme icon

تامینات اجتماعی فنلاند

در این سایت درباره تامینات اجتماعی مبنی بر سکونت که از جانب اداره کلا Kela رسیدگی میشود، توضیح داده شده است. در این سایت اطلاعاتی درباره این امر که در چه شرایطی می توان شما را در دایره تامینات اجتماعی مبنی بر سکونت بحساب آورد، موجود است.

با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و تامینات بیکاری می توانید آگاهی بیشتری درباره اینکه چه افرادی حق برخورداری از تامینات اجتماعی را دارند، کسب کنید. با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و بازنشستگی می توانید اطلاعاتی را درباره سیستم بازنشستگی فنلاند دریافت کنید.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) به امور بازنشستگی ملی، کمک هزینه فرزندان، تامینات بیکاری، کمک هزینه بیماری، کمک هزینه والدین، کمک هزینه امرار معاش و کمک هزینه توانبخشی، رسیدگی می کند. این اداره به هزینه های درمان بیماریها در بخش خصوصی نیز رسیدگی می کند.

در صورتی که تحت پوشش بیمه‌ درمانی فنلاند باشید، کارت کلا دریافت خواهید کرد.

اساس پرداخت مزایای اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) برمبنای قانون می باشد. هنگام درخواست مزایا، کلا بررسی می کند که آیا شما حق دریافت مزایای کلا را دارید یا خیر. سکونت ثابت و کار کردن در فنلاند بر روی این موضوع تأثیر می گذارند. زمانیکه اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) درباره پرداخت کمک هزینه ای تصمیم می گیرد، تمام شرایط فرد متقاضی بصورت مستقل و جداگانه، مورد بررسی قرار می گیرد.

شرایط زندگی متقاضیان و نیاز آنها به کمک ها، در اغلب موارد بسیار متفاوت است. بهمین دلیل مقدار و مبنای پذیرفتن این کمکها نیز با هم فرق می کنند. همواره شرایط خود را جداگانه روشن و بررسی کنید.

در فنلاند، ترتیب دادن خدمات بهداشت و درمان عمومی و خدمات اجتماعی بر عهده‌ی کُمون‌ها (کونتاها) است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه‌ی خدمات درمانی فنلاند مراجعه کنید.

برای کسب آگاهی بیشتر درباره حق شهروندی می توانید به سایت اینترنتی InfoFinland و اقامت در فنلاند، مراجعه کنید.

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره تامینات اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
تامینات اجتماعی مهاجرین به فنلاند(pdf, 560 kb)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره بیمه بیماریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiSosiaali- ja terveysministeriö:
اطلاعاتی درباره تامینات اجتماعی فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

ویروس کرونا و تأمینات اجتماعی فنلاند

کلا (Kela) به اشخاصی که نمی توانند از صندوق بیکاری خود پول روزانه مطابق با درآمدشان دریافت کنند، و به صاحبان کسب و کار که کسب و کارشان شغل اصلی شان است و به دلیل همه گیری کرونا خاتمه یافته است، تأمینات بیکاری پرداخت می کند. شرط آن این است که شما حق دریافت مزایای کلا را داشته باشید. در تأمینات بیکاری کلا برخی تغییرات موقتی روی داده است. در صفحات اینترنتی کلا (Kela)اطلاعات بیشتری در مورد تغییرات وجود دارد.

در برخی از موارد می توانید از کلا درخواست پول روزانه بیماری مسری (tartuntatautipäiväraha) دریافت کنید. این پول روزانه برای کسانی منظور شده است که مسئولین به آنها گفته اند در قرنطینه یا جداسازی بسر برند. برای درخواست این مزیت باید از پزشک شهر یا منطقه درمانی که مسئول بیماری های مسری است، گواهی پزشکی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر در مورد پول روزانه به صفحات اینترنتی کلا (Kela) مراجعه کنید.

در برخی موارد ممکن است حق دریافت کمک هزینه امرار معاش داشته باشید. ابتدا بررسی کنید که حق دریافت چه مزایای دیگر کلا را دارید.

linkkiKela:
تأثیر شرایط کرونا بر روی مزایای کلا (Kela)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
تأمینات بیکاری در شرایط کرونافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
پول روزانه بیماری مسریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
کمک هزینه امرار معاش در شرایط کرونافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

می توانید از خدمات تلفنی کلا بیشتر سؤال کنید. این خدمات در زمان شرایط استثنایی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه بین ساعات 9 الی 12 به زبان های عربی، سومالیایی و روسی کار می کند.

 • عربی 902 6344 020
 • سومالیایی 905 6344 020
 • روسی 901 6344 020

می توانید به زبان های فنلاندی، سوئدی و انگلیسی هم به کلا تلفن کنید.

linkkiKela:
خدمات تلفنی چند زبانه کلا (Kela)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | سومالیایی | عربی

حق دریافت مزایای کلا

قاعده کلی این است که اگر شما بطور ثابت در فنلاند سکونت داشته باشید، می توانید مزایای کلا را دریافت نمائید. مفهوم سکونت ثابت در قانون تعریف شده است.

کار کردن در فنلاند نیز می تواند حق دریافت مزایای کلا را به شما بدهد.

آیا شما حق دریافت مزایا را دارید؟ البته موضوعی که بر روی این امر تاثیر می گذارد این است که آیا مهاجرت شما به فنلاند:

 • از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) و یا کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا (ETA) و یا از سوئیس ؛ و یا
 • از کشور دیگری که با فنلاند دارای پیمان تامین اجتماعی است، می باشد ؛ یا
 • یا از کشوری دیگر.

کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا عبارتند از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعلاوه نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین.

موضوع دیگری که بر روی داشتن حق دریافت مزایا تأثیر می گذارد این است که آیا مهاجرت شما به فنلاند بعنوان مثال:

 • بعنوان کارمند و کارگر و یا بعنوان تاجر
 • بعنوان دانشجو
 • بعنوان عضو خانواده
 • بعنوان کارمند اعزام شده، می باشد.

فنلاند با بعضی از کشورها پیمانهایی را عقد کرده است که مربوط به تامینات اجتماعی می باشند. این کشورها عبارتند از کشورهای اسکاندیناوی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، کبک، شیلی، اسرائیل، هند ، چین، کره جنوبی و استرالیا. بیشتر این پیمانها مربوط به بازنشستگان است. دسته ای از این پیمانها شامل درمان بیماران نیز می باشد. در صورتی که از این کشورها مهاجرت کرده اید، از کلا بپرسید که آیا این پیمانها بر روی تأمینات اجتماعی شما تأثیر می گذارند یا خیر.

linkkiFinlex:
قانون شهروندیفنلاندی | سوئدی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره پیمانها و قراردادهای تامینات اجتماعی مابین کشورهافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره تامینات اجتماعی فنلاند برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مهاجرت دائم به فنلاند و سکونت ثابت در این کشور

زمانیکه به فنلاند مهاجرت می کنید، کلا همواره در ابتدا بررسی می کند که آیا مهاجرت شما به فنلاند بر اساس قوانین تامینات اجتماعی، دائمی تلقی می شود.

اگر نتیجه این بررسی این باشد که مهاجرت شما به فنلاند دائمی نیست، می توانید با این حال بر اساس کار کردن در فنلاند حق دریافت مزایای کلا را داشته باشید.

از جمله در شرایط زیر می توان محسوب داشت که برای سکونت ثابت به فنلاند مهاجرت نموده اید:

 • مهاجری هستید که به وطن باز می گردید یعنی از خارج کشور برای سکونت به فنلاند باز می گردید.
 • شما دارای قرارداد کاری دائم یا مشابه آن برای کاری می باشید که در فنلاند انجام می دهید.
 • دارای ازدواج رسمی و یا دارای روابط خانوادگی نزدیک با فردی هستید که از پیش بطور ثابت در فنلاند سکونت دارد.

همچنین اگر موظف به دریافت اجازه اقامت می باشید، معمولاً لازم است که اجازه اقامت معتبر داشته باشید.

یک بررسی کلی از وضعیت شما بعمل می آید. و بر اساس آن سنجنده می شود که نوع سکونت شما ثابت است یا خیر.

اگر بصورت موقت به فنلاند مهاجرت کنید، معمولاً حق دریافت مزایای کلا را ندارید. از تاریخ 1/4/2019 به بعد، دانشجویانی که از کشوری که عضو کشورهای اتحادیه اروپا (EU) و یا کشورهای حوزه اقتصادی اروپا (ETA) نیست آمده اند، ممکن است حق استفاده از برخی مزایای کلا از جمله مزایای بیمه درمانی را داشته باشند.

هنگامی که تصمیم گرفته شده است که شما در فنلاند سکونت ثابت دارید، تا وقتی که:

 • شما در این کشور دارای مسکن و خانه بوده ودر درجه اول در فنلاند اقامت دارید،

یا

 • شما برای سکونت ثابت دارای دلیل دیگری از جمله روابط خانوادگی یا کار می باشید شما را شخص ساکن ثابت فنلاند بحساب می آورند.

با این حال در صورتی که شروع به کار در کشوری دیگر بکنید و یا برای مدت بیشتر از شش ماه به خارج از کشور بروید، حق برخورداری شما از مزایای کلا ممکن است به پایان برسد. اطلاعات بیشتر درباره چنین شرایطی را می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.

کمک هزینه هایی نیز وجود دارند که در صورتی که شما در فنلاند سکونت ثابت ندارید و یا قبلاً نداشته اید، نمی توانید از آنها برخوردار باشید. مثلاً والدین فقط در صورتی می توانند پول روزانه والدین دریافت نمایند که حداقل 180 روز پیش از موعد مقرر تولد فرزندشان در فنلاند سکونت داشته باشند. اگر از یکی از کشورهای اتحادیه اروپا می آیید، می توانید در بعضی از شرایط از دوره های بیمه ای که برای شما در کشور دیگرعضو اتحادیه اروپا جمع شده اند، به نفع خود استفاده کنید. اطلاعات بیشتر را از مرکز امور بین المللی کلا سؤال کنید:

تلفن.0200 634 020
ساعات 15-10

linkkiKela:
تامینات اجتماعی مهاجرین به فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
مهاجرت به خارج از کشور و تامینات اجتماعیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات تماس اداره بیمه بازنشستگی ملیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

توسط انجام دادن کار حداقل تا حدی وارد دایره تامینات اجتماعی فنلاند می شوید

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و سوئیس

در مواقعی که برای کار به فنلاند مهاجرت می کنید، حتی اگر قرارداد کاریتان کوتاه باشد نیز حق دریافت مزایای کلا را در زمان انجام کارتان خواهید داشت.

در صورتی که حقوق شما حداقل 723.69یورو در ماه باشد، حق دریافت مزایای متعددی از کلا را خواهید داشت. این که چند ساعت در هفته کار می کنید و یا طول قرارداد کاریتان چقدر است، تأثیری روی موضوع ندارد.

linkkiKela:
کارکنان و کارمندان و تامینات اجتماعی فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مزایا به وب سایت اداره کلا (Kela) مراجعه کنید

در صفحات InfoFinland اطلاعات زیادی در مورد مزایای کلا (Kela) وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه کنید:

برگزیت (Brexit) چگونه بر روی مزایایی که کلا (Kela) پرداخت می کند تأثیر می گذارد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حق اتباع بریتانیا برای دریافت مزایای کلا (Kela) به صفحات کلا (Kela) مراجعه کنید.

linkkiKela:
برگزیت (Brexit) چگونه بر روی مزایایی که کلا (Kela) پرداخت می کند تأثیر می گذارد؟فنلاندی | سوئدی | انگلیسی