مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Taloudelliset ongelmat
theme icon

مشکلات اقتصادی

کمک هزینه امرار معاش

اگر درآمد و دارایی شما و خانواده شما کفاف مخارج ضروری روزمره شما را نمی دهند، می توانید از اداره کلا Kela کمک هزینه امرار معاش پایه (perustoimeentulotuki) را درخواست کنید. منظور از مخارج ضروری بعنوان مثال مخارج در حد مناسب خوراک، پوشاک، هزینه مراقبتهای درمانی و همچنین مخارج مربوط به مسکن می باشد. کمک هزینه امرار معاش شامل مخارج مربوط به فعالیتهای اوقات فراغت و فعالیت های تفریحی، هزینه های مهد کودک بچه ها و هزینه های ناشی از شرکت کودکان دبستانی در فعالیتهای کلوب صبحگاهی و بعدازظهر مدرسه و همچنین مخارج ضروری اسباب کشی نیز می باشد.

کلیه درآمدها و دارایی های شما بر روی مقدار این کمک هزینه تاثیر می گذارند. علاوه بر این کمک هزینه های اجتماعی که بعنوان مثال از اداره کلا Kela، سازمان بیمه بازنشستگی و یا صندوق بیکاری دریافت می کنید نیز در محاسبه مقدار این کمک هزینه در نظر گرفته میشود.

قبل از اینکه کمک هزینه امرار معاش را درخواست کنید، سایر کمک هزینه هایی را که حق دریافت آنها را دارید (از قبیل کمک هزینه بیکاری، کمک هزینه مسکن، بازنشستگی، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه والدین، کمک هزینه بیماری، کمک هزینه مراقبت از طفل خردسال در خانه و نفقه) را درخواست کنید.

کمک هزینه امرار معاش یک کمک موقتی به حساب می آید. فقط در زمانی که نمی توانید درآمد دیگری کسب کرده و یا کمک هزینه دیگری را دریافت کنید و یا کمک هزینه های دریافتی شما کفاف مخارج ضروری شما را نمی دهند، این کمک هزینه به شما پرداخت می شود.

اگر شما یا خانواده شما با مخارج ناشی از نیازهایی خاص روبرو شده اید که برای آنها نمی توانید کمک هزینه امرار معاش را دریافت کنید، در اینصورت اداره سوسیال شهرستان شما می تواند کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده از محرومیت (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) را برای شما بپذیرد. کمک هزینه امرار معاش تکمیلی را می توانید بعنوان مثال برای تأمین مسکن و یا برای شرایطی که وضعیت اقتصادی شما به ناگهان ضعیف شده است، دریافت کنید. هدف از پرداخت کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده از محرومیت، پیشبرد توانایی های خود شخص و پیشگیری از محرومیت می باشد.

همواره در ابتدا از اداره کلا Kela کمک هزینه امرار معاش را درخواست کنید. اگر به کمک هزینه امرار معاش تکمیلی یا بازدارنده از محرومیت نیاز دارید، می توانید در این باره توسط همان برگه درخواست اطلاع دهید. اداره کلا Kela می تواند بنا به درخواست شما، درخواست کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده شما را جهت رسیدگی به اداره سوسیال ارسال کند.

درصورت نیاز می توانید برای نحوه درخواست کمک هزینه امرار معاش از اداره کلا Kela، از اداره سوسیال شهرستان خود و یا از مرکز راهنمایی به مهاجرین، اطلاعات دریافت کنید.

linkkiKela:
اطلاعاتی درباره کمک هزینه امرار معاشفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی

اگر توان پرداخت قبض های خود را ندارید

اگر قبضی دارید که نمیتوانید پرداخت کنید، بلافاصله با جایی که قبض مورد نظر را ارسال کرده است، تماس بگیرید. درباره وضعیت خود توضیح دهید و سعی کنید تاریخ پرداخت قبض را عوض کرده و در مورد تاریخ پرداخت آن توافق کنید. معمولاً میتوان تاریخ پرداخت قبض را به تعویق انداخته و وقت بیشتری برای آن گرفت.

اگر از تاریخ مقرر شده پرداخت قبض بگذرد، مبلغ پرداختی آن افزایش می یابد و این افزایش تا پرداخت آن ادامه می یابد. اگر درباره پرداخت قبض توافقی نکرده اید و آن را تا تاریخ مقرر شده پرداخت نکرده اید، در این صورت مجبور به پرداخت بهره دیر کرد قبض و هزینه های مربوط به یاد آوری و دیگر هزینه های جمع آوری شده مربوط به آن میشوید.

اخذ و دریافت

اگر تا موعد مقرر شده قبض خود را پرداخت نکرده باشید، برای شما قبض یادآور ارسال می شود. بعد از ارسال دو قبض یادآور، بدهی شما به اداره جمع آوری بدهی ها فرستاده می شود که این امر هزینه های اضافی را برای شما در پی دارد. اگر پرداخت بدهی شما مطابق با موعد تعیین شده توسط اداره جمع آوری بدهی ها پیش نرود، قبض شما به اجرا گذاشته شده و ممکن است که از طریق دادگاه مورد مطالبه قرار گیرید.

سوء سابقه مالی

اگر قبض یا بدهی خود را پرداخت نکنید، ممکن است دچار سوء سابقه مالی شوید
(
maksuhäiriömerkintä). در شرایط زیر امکان دچار شدن به سوءسابقه مالی موجود میباشد:

  • دارای قبض پرداخت نشده ای می باشید که دادگاه درباره آن حکم صادر کرده و شما را ملزم به پرداخت آن بدهی کرده است
  • وام اعتباری (kulutusluotto) بیشتر از 60 روز به تعویق افتاده و جایی که وام را برای شما قبول کرده است، موضوع را مورد پیگیری قرار داده است.
  • بخش اجرایی و توقیف اموال (ulosotto) شما را بدون دارایی اعلام کرده است.
  • برای شما برنامه بازپرداخت بدهی هایتان توسط دادگاه تنظیم شده است.

سوء سابقه مالی عبارت است از:

  • کارتهای اعتباری از شما پس گرفته میشوند. می توانید کارت بانکی خود را که دارای ویژگیهای اعتباری نیست نگهدارید.
  • دریافت اعتبار مالی مشکل خواهد شد.
  • نمیتوانید به اقساط خرید کنید.
  • دریافت خانه اجاره ای مشکل خواهد شد.
  • برای باز کردن خط تلفن و یا قرار دادهای بیمه از شما ضمانت و یا پیش پرداخت میخواهند.
  • اشتغال به کار نیز در شرایطی که کار مورد نظر مسئولیتهای مالی را در بر داشته باشد، مشکل خواهد شد.

علامت مربوط به سوء سابقه مالی تا 3-2 سال باقی می ماند. اگر علامت دیگری در این باره بگیرید، این زمان بیشتر طول میکشد. علامت مربوط به سوء سابقه مالی حداقل تا دو سال باقی می ماند، حتی اگر بتوانید قبل از پایان دو سال بدهی خود را پرداخت کنید.

بخش اجرایی و توقیف اموال

اگر قبض های خود را پرداخت نکرده باشید، در بعضی از موارد می توان آنها را از درآمدها و یا از اموال و دارایی شما کسر کرد. برای توقیف اموال معمولا نیاز به تصمیم دادگاه می باشد. توقیف اموال می تواند به این معنی باشد که بعنوان مثال بخشی از دستمزد و حقوق شما مستقیما صرف پرداخت بدهی های شما شده و یا اینکه مقامات اداری اموال شما را جهت پرداخت بدهی هایتان بفروش می رسانند. قبل از توقیف درآمدها و اموال شما، معمولا به شما این امکان داده میشود که شخصا بدهی خود را پرداخت کنید. مقامات اداری می توانند بدهی شما را قسط بندی کنند تا بتوانید بدون نیاز به توقیف درآمدها و اموالتان، بتوانید بدهی خود را طبق برنامه تنظیم شده، به اقساط پرداخت کنید.

linkkiOikeuslaitos:
اطلاعاتی درباره توقیف اموالفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
اطلاعاتی درباره علامت مربوط به عدم اعتبار مالیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

چنانکه توان پرداخت اجاره خانه خود را نداشته باشید

اگر اجاره خانه خود را پرداخت نکنید، مؤجر شما حق دارد که قرارداد اجاره نامه شما را فسخ کند. مؤجر باید درباره فسخ قرارداد اجاره نامه، به مستاجر خود اطلاع دهد. پس از کسب اطلاعیه از جانب مؤجر، معمولا شخص مستاجر هنوز امکان به توافق رسیدن با مؤجر خود را دارد. اگر اجاره خود را پرداخت نکنید، مؤجر شما می تواند حکم تخلیه شما را از دادگاه دریافت کند. این امر بدین معنی می باشد که شما موظف به تخلیه مسکن و پرداخت اجاره خانه های عقب مانده می باشید.

اگر جهت پرداخت کرایه خانه خود دچار مشکلاتی می باشید، با مؤجر خود تماس بگیرید.

سعی کنید از مؤجر خود برای پرداخت کرایه خانه مهلت بیشتری بگیرید. همچنین می توانید از اداره تامین اجتماعی شهرستان خود راهنمایی بگیرید. می توانید در رابطه تعلق گرفتن کمک هزینه مسکن و کمک هزینه امرار معاش نیز تحقیق و بررسی کنید. درباره تعلق گرفتن کمک هزینه مسکن و کمک هزینه امرار معاش می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) سوال کنید.

در سایت اینترنتی InfoFinland و کمک هزینه مسکن، اطلاعاتی درباره کمک هزینه مسکن موجود می باشد.

از کجا می توانید کمک دریافت کنید؟

اگر برای رسیدگی به مشکلات پولی و بدهکاری های خود نیاز به کمک دارید، با کارشناس امور مالی و رسیدگی به بدهکاری ها (talous- ja velkaneuvoja) وقت بگیرید. کارشناس مربوطه را می توانید از شهرستان خود و یا شهرستانهای نزدیک بیابید. می توانید مشخصات تماس کارشناس امور مالی شهرستان خود را از سایت اینترنتی اداره دفاع از حقوق مصرف کنندگان (Kuluttajavirasto) و یا از طریق تماس با اداره تأمین اجتماعی (sosiaalitoimisto) شهرستان خود، پیدا کنید.

از سازمان ضمانت کننده دولتی (Takuu-Säätiö) می توانید برای حل شرایط بحرانی اقتصادی خود کمک بگیرید. این سازمان ممکن است که ضمانت وام بانکی شما را پذیرفته و به شما کمک کند که طبق برنامه جدیدی وام خود را پرداخت کنید، به نحوی که باز پرداخت آن برای شما آسانتر باشد.

خط بدهی (Velkalinja) نام خط تلفنی رایگان سازمان ضمانت کننده دولتی میباشد که جهت راهنمایی افراد می باشد. شماره تلفن مذکور 8009 9 0800 بوده و خدمات خود را به زبانهای فنلاندی، سوئدی و در صورت نیاز به انگلیسی نیز ارائه می دهد. اوقات تماس با این شماره تلفن از روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 14.00 – 10.00 است.

ارائه خدمات خط بدهی بصورت اینترنتی نیز میباشد که می توانید سئوالات خود را از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایید.

در شرایط اضطراری که بعنوان مثال پول شما برای تهیه خوراک کافی نمیباشد، می توانید با کارمند کلیسا
(
diakoniatyöntekijä) خود تماس بگیرید. اطلاعات تماس او را می توانید از کلیسای خود دریافت کنید.

راهنمایی های لازم برای نحوه استفاده از پول

از سایتهای اینترنتی اداره دفاع از حقوق مصرف کنندگان (Kuluttajavirasto)، اتحادیه مصرف کنندگان
(Kuluttajaliitto) و اتحادیه مارتا (Marttaliitto)، اطلاعات لازم را درباره اینکه چگونه پول شما کفاف خرج شما را بدهد، می یابید.

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
کارمندان راهنما در امور مالی و بدهکاریهافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiTakuu-Säätiö:
کمکهای مخصوص مشکلات مربوط به نحوه استفاده از پولفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKilpailu- ja kuluttajavirasto:
اطلاعات اقتصادیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKuluttajaliitto:
اطلاعات اقتصادیفنلاندی

linkkiKuluttajaliitto:
اطلاعاتی درباره کنترل وضعیت اقتصادی برای جوانانفنلاندی

linkkiKuluttajaliitto:
راهنمایی در مورد بدهکاری(pdf, 2,10 MB)فنلاندی

linkkiMarttaliitto:
راهنماییهای لازم درباره نحوه استفاده از پولفنلاندی

اگر مشکلات اقتصادی شما ناشی از قمار بازی کردن می باشد، بهتر است که کمک درخواست کنید.

دریافت کمک برای مشکلات قمار بازی از کلینیکهای – آ (A-klinikka)، از اداره های سلامت روانی (mielenterveystoimisto) و از درمانگاه ها (terveyskeskus)، ممکن میباشد. همچنین در بعضی از شهرستانها، اداره های تأمین اجتماعی (sosiaalitoimistot) و کلیساهای نیز می توانند در این باره کمک کنند. همچنین بستگان نزدیک شخص معتاد به قمار نیز می توانند کمک دریافت کنند.

می توانید از سازمانهای مختلف نیز برای مشکلات مربوط به قمار بازی کردن کمک دریافت کنید. در لینک مسکرات (Päihdelinkki) که نوعی خدمات اینترنتی چند زبانه است، اطلاعات فراوانی درباره مشکلات مربوط به قمار وجود دارد.

خط تلفن کمک رسان Peluuri مختص افراد دچار مشکل قمار بازی، بستگان نزدیک آنها و افراد دیگری است که با مشکل قمار مواجه می باشند. شماره تلفن کمک رسان مذکور 0800100101 می باشد. این مرکز خدمات خود را بسته به امکانات موجود، به زبانهای فنلاندی، سوئدی و همچنین به انگلیسی ارائه می دهد. Peluuri به کمک رسانی از طریق اینترنت نیز می پردازد.

linkkiPäihdelinkki:
اطلاعاتی درباره مشکلات مربوط به قمار بازیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی

linkkiPeluuri:
اطلاعات و کمکهایی برای افراد معتاد به قمارباز و بستگان نزدیک آنهافنلاندی | سوئدی | انگلیسی