Lasten ja nuorten harrastukset
theme icon

فعالیتهای اوقات فراغت کودکان و جوانان

در فنلاند، فعالیتهای اوقات فراغت بسیار متنوعی برای کودکان و جوانان وجود دارد. کودکان و جوانان می توانند بعنوان مثال به ورزش، رقص، موسیقی، هنرهای بصری، تئاتر و بسیاری فعالیتهای دیگر بپردازند. بخشی از این فعالیتها غیر رایگان هستند، ولی فعالیتهای اوقات فراغت بصورت کاملاً رایگان نیز عرضه می شوند. همچنین شهرداری شهرستانها نیز برای کودکان و نوجوانان فعالیتهای هدفداری را که با همراهی مربی و سرپرست می باشد، برنامه ریزی می کنند.

کودکان و ورزش

لازم نیست که فعالیتهای ورزشی کودکان حتما بصورت هدایت شده و همراه با مربی باشند بلکه انجام بازیهای معمولی و گردش در محیطهای مختلف برای آنها کافی می باشد.

ولی بهرصورت بهتر است که کودکان خردسال نیز تا حد امکان به فعالیتهای ورزشی متنوع بپردازند زیرا انجام این فعالیتهای ورزشی باعث پیشرفت مهارتهای حرکتی آنها شده و برای سلامتی آنها نیز مفید میباشد. مهد کودکها، با برنامه ریزی بازی هایی که حالت ورزشی دارند تا حدی در ورزش کودکان نقش دارند. علاوه براین، بعضی از باشگاه های ورزشی نیز فعالیتهای ورزشی مخصوص کودکان را برنامه ریزی می کنند.

مهد کودک ها و مدارس در برنامه ریزی فعالیتهای ورزشی شرکت می کنند ولی برنامه ریزی اینگونه فعالیتها، کار اصلی آنها نمیباشد. نیاز به ورزش کودکان فقط با شرکت در ساعات ورزش مدرسه یا مهد کودک تأمین نمیشود. به همین جهت، بهتر است برای کودکان در خارج از اوقاتی که در مهد کودک یا مدرسه می باشند نیز به حد کافی امکان انجام فعالیتهای ورزشی فراهم شود.

ورزش

فعالیتهای ورزشی را می توان در داخل تیم، باشگاه و یا بطور مستقل و به شخصه انجام داد. جهت کسب آگاهی بیشتر درباره فعالیتهای ورزشی می توانید به سایت InfoFinland ، صفحات وب ورزش، مراجعه کنید. اطلاعات لازم درباره رشته های ورزشی مختلف و محل انجام آنها را می توانید از اتحادیه رشته ورزشی مورد نظر، سؤال کنید.

هنر

غیر از ورزش، انواع مختلف فعالیتهای هنری نیز برای جوانان موجود می باشد. از جمله این فعالیتها، هنرهای بصری، موسیقی و تئاتر می باشد. مراکزی که این فعالیتها را ارائه می نمایند، مراکزی همچون مراکز آموزشی بزرگسالان، آموزشگاه های هنر، آموزشگاه های موسیقی و مراکز فعال در زمینه امور جوانان در شهرستانهای مختلف، می باشند. درباره فرصتهای انجام این فعالیتها، برنامه زمانی و هزینه های مربوطه، می توانید مستقیماً از مراکزی که این فعالیتها را برنامه ریزی می نمایند، سؤال کنید.

کار و فعالیت در زمینه امور مربوط به جوانان

خدمات کار و فعالیت در امور مربوط به جوانان که زیر نظر شهرداری شهرستانها اداره می شود، به کودکان و افراد بزرگسال جوان اختصاص دارد. از جمله معمول ترین شکل این خدمات، مشارکت در کلوپ های مختلف و انجام فعالیتهای همگانی گوناگون در مراکز جوانان می باشد. محتوای این خدمات ممکن است در نقاط مختلف کشور کمی متفاوت باشد. جهت کسب آگاهی بیشتر درباره فعالیتهای مخصوص جوانان که از جانب شهرداری شهرستان شما برنامه ریزی شده اند، می توانید از مرکز فعالیت جوانان محلی خود سؤال کنید. بسیاری از سازمانها و انجمن ها نیز در زمینه امور جوانان، کار و فعالیت می نمایند.

خانه جوانان، مکانی است که در آنجا جوانان می توانند اوقات فراغت خود را گذرانده و به انجام فعالیتهای مختلفی بپردازند. در خانه های جوانان فعالیتهای هدایت شده نیز صورت می گیرد. اکثریت فعالیتهای موجود در خانه های جوانان رایگان می باشد.

این فعالیتها را بر اساس پیشنهادات خود جوانان برنامه ریزی می کنند و خود جوانان می توانند بر روی محتوای این فعالیتها تأثیر بگذارند. در خانه جوانان همیشه یک فرد بزرگسال حضور دارد، این شخص بزرگسال معمولاً یا کارمند شهرداری است که کارش در زمینه امور مربوط به جوانان است، و یا یک راهنما/مشاور جوانان می باشد. حد سنی تعیین شده در تمام خانه های جوانان یکسان نبوده و با هم فرق دارد.

جوانان و مشارکت اجتماعی آنان

جوانان از فرصتهای زیادی برای مشارکت اجتماعی برخوردارند. برای مثال، شرکت در فعالیتهای دانش آموزی مدرسه یا محل تحصیل خود، راه آسانی برای شروع می باشد. شرکت در فعالیتهای یک مدرسه یا مؤسسه دانش آموزی، راه خوبی برای تأثیر گذاری جوانان بوده و باعث می شود که مسئولین، در زمان اتخاذ تصمیماتی که بر روی محیط زندگی جوانان تاثیر می گذارد، بیشتر به عقیده و اظهار نظر آنها گوش فرا دهند.

برای پیش بردن بسیاری از مسایل اجتماعی، سازمانهای مدنی تخصصی مختلفی تأسیس شده اند. بسیاری از این سازمانها و نهادهای مردمی، دارای بخشهای مربوط به جوانان می باشند که فعالیتهای مخصوص جوانان را برنامه ریزی می کنند. علاوه بر اینها، سازمانهای ویژه ای برای جوانان، نوجوانان و دانش آموزان موجود می باشد.