Asumistuki
theme icon

کمک هزینه مسکن

کمک هزینه مسکن (asumistuki) که توسط کلا (Kela) پرداخت می شود، مخصوص مخارج ناشی از سکونت می باشد. کمک هزینه مسکن پرداختی از جانب کلا فقط کفاف بخشی از مخارج مسکن را می دهد.

چنانکه کم درآمد می باشید و بطور ثابت در فنلاند زندگی می کنید، در این صورت می توانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. منظور از سکونت ثابت در فنلاند این است که خانه شما در فنلاند بوده و اقامت اصلی شما در فنلاند می باشد. برای اینکه بتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید، شما باید مربوط به دایره تامین اجتماعی فنلاند باشید.

اطلاعات بیشتر در این باره در سایت اینترنتی InfoFinland و تامینات اجتماعی فنلاند، موجود می باشد.

انواع کمک هزینه های مسکن که توسط اداره Kela پرداخت می شود، عبارت است از:

 • کمک هزینه های عمومی مسکن
 • کمک هزینه مسکن مخصوص افراد بازنشسته
 • کمک هزینه مسکن مخصوص افرادی که دوران خدمت سربازی خود را می گذرانند و نیز برای کسانی که دوران خدمت سربازی خود را بصورت غیر نظامی و انجام خدمات اجتماعی می گذرانند.

در صورتی که درآمد شما کفاف مخارج مسکن شما را نمی دهد، حتی اگر کمک هزینه مسکن هم دریافت می کنید، با اینحال می توانید از اداره کلا یارانه نیز درخواست کنید. برای کسب آگاهی بیشتر درباره کمک هزینه امرار معاش به سایت اینترنتی InfoFinland و مشکلات اقتصادی، مراجعه کنید.

linkkiKela:
کمکها و حمایتهای مربوط به سکونتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک هزینه عمومی مسکن اداره کلا

این کمک هزینه، می تواند به یک نفر تنها و یا به یک خانوار (ruokakunta)، پرداخت شود. افرادی که بطور دائم همخانه می باشند و یکجا زندگی می کنند، معمولا یک خانوار بحساب می آیند. افرادی که بطور ثابت با همدیگر و یکجا زندگی می کنند، اعضای یک خانوار به شمار می روند. بطور معمول خانوارها عبارتند از: زوجین دارای ازدواج رسمی، زوجینی که رسماً ازدواج نکرده ولی با هم زندگی می کنند و خانواده ها. همچنین یک نفر تنها می تواند خانوار بحساب بیاید. پذیرفتن کمک هزینه مسکن برای یک خانوار بر اساس یک درخواست مشترک صورت می گیرد.

توجه داشته باشید که اگر بعنوان مثال با دوست خود هم خانه هستید و دارای قرارداد مسکن مشترک می باشید، دراین صورت شما یک خانواربه حساب می آیید. ولی اگر یکی از شما مستأجر اصلی باشید و دیگری مستأجر مستأجر اصلی بوده و رابطه خویشاوندی نزدیکی هم نداشته باشید، در این صورت دو خانوار جداگانه محسوب می شوید.

افرادی که کمک هزینه عمومی مسکن به آنها تعلق می گیرد، عبارتند از:

 • خانواده هایی که دارای فرزند می باشند،
 • دانشجویان
 • زوجینی که رسماً ازدواج کرده اند و زوجینی که رابطه مشترک خود را به ثبت رسانده اند،
 • زوجینی که رسماً ازدواج نکرده اند ولی با یکدیگر زندگی می کنند،
 • افرادی که تنها زندگی می کنند، یا
 • افرادی که بطور جمعی زندگی می کنند.

چه مخارج مسکنی مورد قبول قرار می گیرند؟

کمک هزینه مسکن را می توان برای خانه های مسکونی واقع در فنلاند که بطور دائم جهت سکونت از آنها استفاده می شود، پذیرفت. هنگامی که کمک هزینه محاسبه می شود، قانون تعیین می کند که چه مخارجی بابت سکونت را می توان پذیرفت. مسکن مذکور می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • مسکن استیجاری
 • مسکن تحت مالکیت شخص ساکن
 • مسکن همراه با حق سکونت رهنی
 • مسکنی که بخشی از آن تحت مالکیت ساکن آن می باشد.

کمک هزینه مسکن را می توان برای پرداخت اجاره بها، هزینه های شارژ ساختمان و هزینه های نگهداری مسکن دریافت کرد. از جمله هزینه های نگهداری مسکن هزینه تأمین گرما و پرداخت وجه آب مصرفی می باشد. همچنین بخشی از بهره وام مسکن نیز در نظر گرفته می شود.

کمک هزینه مسکن، برای هزینه های معقول پذیرفته می شود. در شهرستانهای بزرگ، مقدار مخارج مسکنی که پذیرفته می شود نسبت به شهرستانهای کوچکتر، بیشتر می باشد.

تمام مخارج مسکن توسط اداره کلا Kela پرداخت نخواهد شد

بخشی از هزینه های مسکن را باید شخصاً پرداخت کرد. به این خاطر کسورات پایه (perusomavastuu) تعیین می گردد. مقدار کسورات بستگی به عوامل زیر دارد:

 • تعداد بزرگسالان و کودکانی که در خانوار زندگی می کنند
 • درآمد ناخالص کل خانوار (مقدار درآمد قبل از کسر مالیات)

چنانکه درآمد خانوار خیلی کم باشد، در این صورت نیازی به پرداخت کسورات پایه نیز نخواهد بود.

هنگام محاسبه مقدار کمک هزینه مسکن، 300 یورو از درآمد شما محفوظ باقی می ماند، یعنی این مقدار از درآمدتان در مقدار کمک هزینه مسکن تأثیری ندارد. نام این، درآمد قابل کسر (ansiotulovähennys) است. درآمد قابل کسرجداگانه برای تک تک اعضای خانوار در نظر گرفته می شود.

کمک هزینه مسکن فقط برای مخارج معقول مسکن پذیرفته می شود. جهت تخمین و محاسبه این که چه مبلغی می تواند مقدار مناسب برای مخارج مسکن باشد، عوامل زیر در نظر گرفته می شود:

 • شهرستانی که مسکن مورد نظر در آن واقع شده است
 • تعداد بزرگسالان و کودکانی که در خانوار زندگی می کنند

چنانکه مسکن شما از مقداری که قانون کمک هزینه مسکن مجاز دانسته است گرانتر باشد، در این صورت به مقدار آن بخشی از مخارج مسکن که بر عهده خود شما می باشد، افزوده می شود.

مقدار نهایی کمک هزینه مسکن به این ترتیب محاسبه می گردد: نخست کسورات پایه از مقدار هزینه های مسکن کسر می گردد. کمک هزینه مسکن 80 درصد از مقداری است که باقی می ماند.

درباره تغییرات پیش آمده به اداره Kela اطلاع دهید

چنانکه تغییری در درآمد، شرایط خانوادگی و یا دیگر شرایط شما پیش آمد، درباره آن تغییرات بلافاصله به اداره Kela اطلاع دهید. در تصمیمات و نامه های اداره Kela توضیحات دقیقی درباره اینکه راجع به چه موضوعاتی باید اطلاع دهید، ذکر شده است.

linkkiKela:
کمک هزینه مسکنفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
خانوار چیستفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

درخواست کمک هزینه مسکن

کمک هزینه مسکن عمومی، از اداره Kela و توسط تکمیل برگه درخواستنامه کمک هزینه مسکن (AT1)، صورت می گیرد. کمک هزینه مسکن را می توانید از طریق اینترنت نیز درخواست کنید.

مدارکی که باید ضمیمه این درخواستنامه شود، عبارت است از:

 • کپی اجاره نامه و مدرکی که روشنگر مبلغ اجاره بها باشد (برای خانه های استیجاری)
 • مدارک دال بر هزینه های نگهداری (شارژ) و مقدار وام مسکن (برای خانه های تحت مالکیت شخصی)
 • فیش حقوقی یا برگه دریافت شده از کارفرما که حقوق شما در آن محاسبه شده است
 • در صورتیکه بطور جمعی زندگی می کنید، باید از ساکنین دیگر وکالت نامه داشته باشید که بتوانید کمک هزینه مسکن را به نمایندگی کل جمع، درخواست کنید.

برگه تقاضای کمک هزینه مسکن را به اداره Kela بفرستید و یا درخواست خود را شخصا از طریق اینترنت انجام دهید. اداره Kela خدمات خود را بصورت حضوری و داخل اداره، تلفنی، از طریق پست و همچنین از طریق سایتهای اینترنتی ارائه می دهد. زمانی که بطور حضوری در اداره Kela به امور خود رسیدگی می کنید، باید مدرک شناسایی خود را از قبیل یا پاسپورت، بهمراه داشته باشید.

linkkiKela:
درخواست کمک هزینه مسکنفنلاندی | سوئدی | انگلیسی