Asunnottomuus
theme icon

بی خانه بودن

در صورتی که شما خانه دائمی ندارید و رسماً هم اجاره نشین نیستید یا مستأجر مستأجر دیگری هم نمی باشید، بی خانه به حساب می آئید. در فنلاند شهرداری ها به اشخاص بی خانه خدمات ارائه می دهند. این خدمات برای کسانی منظور شده است که اقامت در فنلاند دارند.

در صورتی که بی خانه شده اید، با اداره امور اجتماعی یا دفتر امور اجتماعی شهر محل اقامت خود تماس بگیرید. هنگامی که در جستجوی مسکن یا محلی موقت برای زندگی هستید از آنجا می توانید کمک دریافت کنید. محلی موقت برای زندگی می تواند در خوابگاه، محل خواب افراد بی خانمان (yömaja) یا منزلی باشد که برای افراد بی خانمان در نظر گرفته شده است. وضعیت خودتان را همراه با کارمند امور اجتماعی روشن کنید: چقدر می توانید اجاره بها بپردازید، و آیا می توانید برای پرداخت اجاره بها کمک هزینه دریافت کنید یا خیر. می توانید از مرکز خدمات راهنمایی مهاجرین شهر محل اقامت خود نیز راهنمایی مشاورت بخواهید.

در صفحات مسکن استیجاری InfoFinland اطلاعاتی در این مورد که چگونه میتوانید مسکن اجاره ای پیدا کنید وجود دارد. وضعیت مسکن در شهرهای مختلف بسیار متفاوت است. مثلاً درخیلی از شهرهای کوچک در نقاط مختلف فنلاند مسکن های خالی وجود دارد. در منطقه پایتخت و حومه ممکن است پیدا کردن خانه مشکل باشد.

می توانید از انجمن ثبت شده بدون خانه دائمی، وایلا واکیناستا آسونتوآ (Vailla vakinaista asuntoa ry) نیز راهنمایی بخواهید. این انجمن تشکیلاتی است که در ارتباط با مسائل مسکن، راهنمایی، کمک و مشاورت ارائه می دهد و تلاش می کند که وضعیت افراد بی خانه را درجامعه بهبود بخشد.

اوهیاموت (Ohjaamot) به جوانان بی خانه خدمات مشاورت و راهنمایی ارائه می دهد.

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry.:
انجمن افرادی که بدون مسکن می باشندفنلاندی | انگلیسی

چنانچه در فنلاند اقامت دائم ندارید

در صورتی که در فنلاند به طور دائم زندگی نمی کنید و بی خانه می شوید، با نمایندگی کشور خودتان در فنلاند تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات سفارتخانه ها در فنلاند InfoFinland مراجعه کنید.

انجمن ثبت شده بدون خانه دائمی، وایلا واکیناستا آسونتوآ (Vailla vakinaista asuntoa ry) دارای مرکز شبانه کالکرس (Kalkkers) است که برای افراد بی خانه از پائیز تا بهار جای گرم برای گذراندن شب ارائه می دهد. کالکرس در ساعات 22-6 باز است. این مرکز محل خواب ندارد و فقط مخصوص افراد غیر معتاد نیست. در این مرکز سؤال نمی شود که آیا شما اجازه اقامت دارید یا خیر. این مرکز در هلسینکی در آدرس Vaasankatu 5 واقع شده است و شماره تلفن آن 1068 443 050 است.

در صفحات بدون داشتن اجازه اقامت در فنلاند InfoFinland اطلاعات بیشتری در مورد اشخاص بدون اجازه اقامت و غیر مجاز وجود دارد.

linkkiVailla vakinaista asuntoa ry:
مرکز شبانه کالکرسفنلاندی

linkkiPakolaisneuvonta ry:
اطلاعات در مورد نداشتن اجازه اقامتفنلاندی | انگلیسی | فرانسوی | عربی

چنانچه مسکن شما آسیب دیده است

اگر شما بیمه خانه دارید و مسکن شما به دلیل مثلاً آتش سوزی یا صدمات ناشی از آب آسیب دیده است، سریعاً با شرکت بیمه خودتان تماس بگیرید. ممکن است بیمه خانه اجاره بهای مسکن موقتی را بپردازد.

چنانچه نتوانید اجاره بها را بپردازید

در صورتی که مشکلات اقتصادی دارید، بهتر است که همیشه نخست اجاره بها را بپردازید و پس از آن قبض ها و بدهکاری های دیگر را. چنانچه نمی توانید اجاره بها را پرداخت کنید، با مؤجر تماس بگیرید و سعی کنید وقت بیشتری برای پرداخت اجاره بها بگیرید. برای اطلاعات بیشتر به صفحات InfoFinland و مشکلات اقتصادی مراجعه کنید.

در صفحات InfoFinland و کمک هزینه مسکن اطلاعاتی در مورد کمک هزینه مسکن کلا (Kela) وجود دارد.