Virallinen todistus kielitaidosta
theme icon

مدرک رسمی زبان

اگر می خواهید تابعیت فنلاند را درخواست کنید، نیاز به مدرک رسمی زبان فنلاندی یا سوئدی دارید. می‌توانید مهارت زبانی مورد مطالبه را با زبان اشاره فنلاندی یا زبان اشاره سوئدی فنلاندی نیز نشان دهید. معمولاً وقتی که درخواست کار یا تحصیل می‌کنید، مدرک برای شما مفید است.

اگر می خواهید تابعیت فنلاند را درخواست کنید، نیاز به مدرک رسمی زبان فنلاندی یا سوئدی دارید. ممکن است که هنگام درخواست کار یا محل تحصیل نیز به این مدرک نیاز باشد.

وضعیت زبان خود را می توانید به روش های زیر نشان دهید:

 • توسط دریافت مدرک قبولی آزمون عمومی زبان (yleinen kielitutkinto)
 • دریافت مدرک آزمون زبان فنلاندی و سوئدی ادارات دولتی (valtionhallinnon suomen tai ruotsin kielen kielitutkinto)
 • با نمرات دروس فنلاندی یا سوئدی درج شده در کارنامه نهایی (päättötodistus)

مدرک عمومی زبان

مدرک عمومی زبان یعنی آزمون زبان YKI ، مخصوص بزرگسالان است. توسط این مدرک عمومی زبان می توانید وضعیت زبان فنلاندی و یا سوئدی خود را نشان دهید.

شرکت در این آزمون هزینه ای را در بر دارد. بعد از گذراندن این امتحان، مدرکی را که نشانگر سطح زبان شماست، دریافت میکنید.

آزمونهای زبان دارای سه سطح می باشند: سطح پایه، سطح متوسط و سطح بالا. هر کدام از این سطوح شامل دو رده مهارتی بوده و مجموع این رده های مهارتی شش رده می باشد.

 • سطح پایه اختصاص به افرادی دارد که در شرایط عادی زندگی روزمره می توانند از زبان مورد نظر استفاده کنند. یعنی دارای رده های مهارتی 2-1 هستند.
 • سطح متوسط مخصوص افرادی است که زبان را نسبتاً خوب بلد هستند. یعنی دارای رده های مهارتی 4-3 هستند.
 • بالاترین سطح نیز برای کسانی است که تسلط بسیار خوبی بر روی زبان دارند. یعنی دارای رده های مهارتی 5-6 هستند.

برای آشنایی بیشتر با این رده های مهارتی به سایت اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کنید.

اگر می خواهید تابعیت (kansalaisuus) فنلاند را درخواست کنید، می توانید با دریافت رده مهارتی 3 از بخش کتبی و شفاهی ازمون عمومی زبان نشان دهید که باندازه کافی به زبان فنلاندی یا سوئدی تسلط دارید.

آزمون زبان 6-3 ساعت طول میکشد. سئوالات این آزمون در مورد موضوعات زندگی روزمره از قبیل اوقات فراغت، تحصیل و معمولی ترین شرایط کاری می باشند. این آزمون شامل سئوالات مختلفی است که برای پاسخ دادن به آنها به مهارتهای زیر نیاز دارید:

 • درک مطلب
 • نوشتار
 • دستور زبان و دایره لغات
 • درک معنی صحبت
 • صحبت کردن

شرکت در این آزمون در مکان های مختلف فنلاند مقدور می باشد. آگاهی بیشتر درباره ثبت نام را می توانید از سایتهای اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) دریافت کنید.

این آزمون ها نیز همانند دوره های آموزش زبان به سطوح مختلفی تقسیم می شوند. اگر دوره آموزش زبانی که در آن شرکت کرده اید مطابق با استاندارد مرجع اروپا تقسیم بندی شده است، در این صورت همخوانی سطوح دوره های آموزشی زبان با امتحان زبان به ترتیب زیر می باشد:

 • A1 – YKI 1
 • A2 – YKI 2
 • B1 – YKI 3
 • B2 – YKI 4
 • C1 – YKI 5
 • C2 – YKI 6

قبل از اینکه برای آزمون زبان ثبت نام کنید، با شرایط لازم برای شرکت در سطوح مختلف این آزمون بدقت آشنا شوید. می توانید در این باره از معلم کلاس زبان خود نیز سئوال کنید.

اطلاعات بیشتر درباره آزمون عمومی زبان را می توانید از سایتهای اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش دریافت کنید.

linkkiOpetushallitus:
آزمونهای عمومی زبانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOpetushallitus:
سطوح آزمونهای عمومی زبان(pdf, 100 KB)فنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiOpetushallitus:
ثبت نام برای آزمونهای عمومی زبان و هزینه این آزمونهافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مدرک قبولی آزمون زبان فنلاندی یا سوئدی ادارات دولتی

اگر میخواهید در ادارات دولتی کار کنید، معمولاً به داشتن مدرک زبان فنلاندی یا سوئدی نیاز دارید. می توانید تسلط به زبان فنلاندی یا سوئدی خود را با اخذ مدرک قبولی آزمون زبان ادارات دولتی نشان دهید. می توانید از کارفرما درباره شرایط زبانی لازم جهت استخدام در محل کاری که از آنجا تقاضای کار کرده اید، سئوال کنید.

مدارک زبان دارای سه سطح مختلف هستند: رضایتبخش، خوب و عالی. بستگی به محل کار و یا تحصیل شما دارد که کدامیک از این مدارک را باید دریافت کنید. برای دریافت تابعیت فنلاند، شما باید حداقل دارای مدرکی که نشان دهد در حد رضایتبخش به زبان تسلط دارید، باشید.

آزمون زبان برای سطوح رضایتبخش و خوب در مکان های مختلف فنلاند برگزار می شود. از سایتهای اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش می توانید فهرست اسامی شهرستانهایی را که آزمون زبان در آنها برگزار می شود را بیابید.

شرکت در آزمون زبان برای دریافت سطح عالی مدرک زبان، فقط در هلسینکی امکان پذیر است.

این آزمون شامل بخشهای مختلفی است. ضمن این آزمون متون مختلفی را خوانده و یا به آنها گوش فراداده و به سئوالات مربوط به آنها پاسخ می دهید. علاوه بر این موارد، آزمون مذکور شامل مصاحبه، مکالمه و همچنین نوشتار نیز می باشد.

در صورتیکه شما یکسری واحدهای درسی مشخص را گذرانده باشید، در این صورت نیازی به مدرک زبان لازم برای ادارات دولتی نخواهید بود. بعنوان مثال اگر آزمونی را که مخصوص ارزیابی درجه آمادگی زبان (kypsyysnäyte) می باشد را به زبان فنلاندی یا سوئدی گذرانده اید، در این صورت می توان آن را معادل سطح خوب مدرک زبان لازم برای ادارات دولتی بحساب آورد. کسب آگاهی بیشتر در این باره از سایتهای اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش مقدور می باشد.

linkkiOpetushallitus:
مدارک زبان لازم برای ادارات دولتیفنلاندی | سوئدی

دریافت مدرک زبان، بر اساس دروس گذرانده شده

چنانکه می خواهید تابعیت فنلاند را درخواست کنید، می توانید با داشتن یکی از ویژگیهای زیر تسلط خود را به زبان فنلاندی یا سوئدی، ثابت کنید:

 • کارنامه نهایی تحصیلات ابتدایی که در آن نمره قبولی دروس فنلاندی یا سوئدی بعنوان زبان مادری یا زبان دوم، درج شده است.
 • کارنامه نهایی دبیرستان که در آن نمره قبولی دروس فنلاندی یا سوئدی بعنوان زبان مادری یا زبان دوم، درج شده است.
 • مدرک دیپلم فنلاندی یا سوئدی که در آن نمره قبولی دروس فنلاندی یا سوئدی بعنوان زبان مادری یا زبان دوم، درج شده است.
 • کارنامه قبولی تحصیلات حرفه ای گذرانده به زبان فنلاندی یا سوئدی مدرک قبولی آزمون حرفه ای گذرانده شده به زبان فنلاندی یا سوئدی
 • کارنامه قبولی تحصیلات حرفه ای گذرانده به زبان فنلاندی یا سوئدی مدرک قبولی آزمون حرفه ای گذرانده شده به زبان فنلاندی یا سوئدی
 • مدرک واحدهای درسی زبان اداری فنلاندی و یا زبان اداری سوئدی که در دانشگاه و یا در مدرسه عالی گذرانده اید.
 • مدرک قبولی آزمون مخصوص ارزیابی درجه آمادگی زبان که به زبان فنلاندی یا سوئدی و برای دریافت مدرک دانشگاه و یا مدرسه عالی گذرانده اید.

جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت های اینترنتی اداره کل امور مهاجرین (Maahanmuuttovirasto)، مراجعه کنید.

linkkiOpetushallitus:
نشان دادن وضعیت زبان در ضمن تحصیلفنلاندی | سوئدی

linkkiMaahanmuuttovirasto:
وضعیت زبان و تابعیت فنلاندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی