Tietoa suomen ja ruotsin kielestä
theme icon

آگاهیهایی درباره زبان های فنلاندی و سوئدی

فنلاند کشوری دو زبانه می باشد

کشور فنلاند دارای دو زبان رسمی فنلاندی و سوئدی است. این دو زبان دارای تاریخچه ای طولانی در فنلاند می باشند. 87 درصد از جمعیت فنلاند، دارای زبان مادری فنلاندی و حدود 5 درصد بقیه، دارای زبان مادری سوئدی هستند. زمانی که مقامات ادارت دولتی را ملاقات می کنید، بعنوان مثال در اداره کار و امور معیشت (työ- ja elinkeinotoimisto)، می توانید از هر کدام از این دو زبان، برای انجام کارهای اداری خود استفاده کنید.

گویش به زبان سوئدی، بیشتر در سواحل غربی و جنوبی فنلاند می باشد. در چند شهر از شهرهای فنلاند گویش به زبان سوئدی عمومیت بیشتری نسبت به زبان فنلاندی دارد. می توانید بررسی کنید که گویش به چه زبانی در شهر شما عمومیت بیشتری دارد.

شهرستانهای فنلاند می توانند یک یا دو زبانه باشند. اگر شهرستانی دو زبانه باشد، در این صورت می توانید از هر دو زبان جهت صحبت کردن با کارمندان شهرستان و از جمله کارمندان اداره تامین اجتماعی (sosiaalitoimisto)، استفاده کنید.

در بعضی از محلهای کار، نیاز به تسلط به هر دو زبان فنلاندی و سوئدی می باشد.

در مدارس فنلاندی هر دو زبان فنلاندی و سوئدی آموخته می شود. دانش آموزانی که دارای زبان مادری فنلاندی هستند، زبان سوئدی را در مدرسه می آموزند. دانش آموزانی هم که زبان مادری آنها سوئدی است، زبان فنلاندی را در مدرسه می آموزند.

چنانکه دانش آموز مهاجری در مدرسه ای تحصیل می کند که آموزش در آنجا به زبان فنلاندی می باشد، او نیز همراه با دیگر دانش آموزان فنلاندی زبان به تحصیل و آموختن زبان سوئدی می پردازد.

زبان فنلاندی چگونه زبانی است؟

فنلاندی از خانواده زبانهای فین و اوگری می باشد. از جمله زبانهای هم خانواده آن می توان زبانهای استونیایی و مجاری را نام برد. در زبان فنلاندی شکلهای فراوانی برای صرف کلمات وجود دارد. بعنوان مثال، شکلهای مختلف صرف اسم و صیغه های مختلف صرف افعال، از جمله این موارد می باشند. در زبان فنلاندی تعداد حروف اضافه نسبت به زبانهای هندی و اروپایی، کمتر است. همچنین زبان فنلاندی دارای تعدادی پسوند نیز می باشد. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله، نسبت به بسیاری از زبانهای دیگر آزادانه تر است. همچنین زبان در فنلاندی واژه های زیادی وجود دارد که برگرفته از زبانهای دیگری همچون سوئدی، آلمانی، روسی و انگلیسی می باشند.

تلفظ در زبان فنلاندی کاملا طبق قواعد خاصی می باشد. تاکید کلمه همواره بر روی بخش اول آن است.

در فنلاند معمولاً از ضمیر مفرد "تو" برای خطاب همدیگر استفاده می کنند. البته گاهی مودبانه تر این است که از ضمیر "شما" استفاده شود. بعنوان مثال برای خطاب به ارباب رجوع و افراد مسن، بیشتر از ضمیر "شما" استفاده می شود.

زبان سوئــدی چگونه زبانی می باشد؟

سوئدی از جمله زبانهای هندی و اروپایی بشمار می رود که جزو زبانهای ژرمنی شمالی است. از جمله زبانهای هم خانواده آن عبارتند از زبان های نروژی، دانمارکی و آلمانی. در زبان سوئدی نیز کلمات زیادی وجود دارد که بر گرفته از زبان فرانسوی می باشند.

در زبان سوئدی فرم افعال در زمانهای مختلف تغییر میکنند. اسم ها به دو گروه مختلف تقسیم می شوند. صرف صفتها مطابق با این گروهبندی می باشد.

در زبان سوئدی از حروف اضافه فراوانی استفاده می شود و ترتیب قرار گیری کلمات در جمله دارای قاعده مشخصی است.

به زبان سوئدی که در فنلاند گویش می شود، زبان سوئدی فنلاند گفته می شود. تلفظ آن با زبان سوئدی که در سوئد صحبت می شود تا حدودی متفاوت می باشد. تلفظ زبان سوئدی تقریباً با قاعده می باشد.

زبانهای بومی که در اقلیت میباشند

علاوه بر دو زبان فنلاندی و سوئدی، در فنلاند به زبانهای بومی دیگری نیز صحبت می شود.

زبانهای سامی از ابتدایی ترین زبانهای موجود در فنلاند می باشند. در فنلاند به سه نوع زبان سامی گوناگون گویش می شود. آنها جزو زبانهای فین و اوگری هستند.

زبان رومانیایی فنلاند جزو زبانهای هندی و اروپایی است.

فنلاند دارای زبان اشاره ای مخصوص به خود می باشد.

آگاهیهای لازم درباره این زبانها را می توانید از سایتهای اینترنتی مرکز تحقیقات زبانهای بومی، دریافت کرد.

linkkiOikeusministeriö:
آگاهیهایی درباره قوانین مربوط به زبانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKunnat.net:
شهرستانهای سوئدی زبان و شهرستانهای دو زبانهفنلاندی | سوئدی

linkkiKotimaisten kielten keskus:
آگاهیهایی درباره زبان فنلاندیفنلاندی | سوئدی

linkkiKotimaisten kielten keskus:
آگاهیهایی درباره زبان سوئدیفنلاندی | سوئدی

linkkiKotimaisten kielten keskus:
آگاهیهایی درباره زبان سامیفنلاندی | سوئدی

linkkiKotimaisten kielten keskus:
آگاهیهایی درباره زبان رومانیایی فنلاندفنلاندی

linkkiKotimaisten kielten keskus:
آگاهیهایی درباره زبان اشاره فنلاندیفنلاندی | سوئدی

linkkiSuvi.viittomat.net:
فرهنگ لغت اینترنتی زبان اشاره فنلاندیفنلاندی