Naimisiin Suomessa, muistilista
theme icon

عقد پیمان ازدواج در فنلاند، موضوعاتی که باید بخاطر داشته باشید

از این سایت می توانید اطلاعاتی در مورد کارهایی که برای ازدواج در فنلاند باید انجام دهید، بدست آورید.

بررسی موانع عقد پیوند زناشویی

پیش از عقد پیوند زناشویی باید در مورد موانع آن تحقیق شود (avioliiton esteiden tutkinta). مسئولین با بررسی موانع، این موضوع را روشن می سازند که آیا عقد پیوند ازدواج مطابق با قانون فنلاند با مانعی روبروست یا خیر.

می توانید از هر اداره ثبت احوالی (maistraatti) تقاضای بررسی موانع کنید. شما باید خودتان به طور کتبی برای بررسی موانع درخواست بدهید. بررسی موانع تقریباً یک هفته طول می کشد. هنگامی که بررسی موانع انجام شد، یک گواهی در این مورد به شما داده می شود. این گواهی چهار ماه اعتبار دارد. این گواهی مربوط به بررسی موانع را باید در زمان عقد به همراه داشته باشید.

اداره ثبت احوال بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم ثبت احوال فنلاند، موانع عقد پیوند زناشویی را بررسی می کند. در صورتی که اطلاعات مربوط به وضعیت تأهل شما در سیستم ثبت احوال فنلاند موجود نباشد، شما باید گواهی وضعیت تأهل (siviilisäätytodistus) که از طرف مسئولین کشور خودتان صادر شده است را در اختیار اداره ثبت احوال قرار دهید. می توانید از سفارت یا کنسولگری کشور خود در فنلاند نیز این مدرک را تهیه کنید.

در صورتی که هیچکدام از زوجین تابع کشور فنلاند نمی باشند و در فنلاند زندگی هم نمی کنند، باید علاوه بر گواهی وضعیت تأهل، مدرکی در مورد این که قانون کشور آنها اجازه ازدواج کردن در فنلاند را می دهد، ارائه نمایند.

در نظر داشته باشید که در صورتی که برای بررسی موانع نیاز به تهیه مدارک از کشورهای دیگر باشد، این بررسی ممکن است چندین هفته طول بکشد.

قانونی کردن و ترجمه نمودن مدارک

معمولاً باید مدارک خارجی را در فنلاند قانونی نمود و به یکی از زبان های فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی ترجمه کرد. ترجمه را نیز باید قانونی کرد. در صورتی که ترجمه توسط مترجم رسمی در کشور فنلاند یا مترجم رسمی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شده باشد، نیازی با قانونی کردن ترجمه نیست.

نیازی به قانونی کردن مدارک صادر شده توسط مسئولین یکی از کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست. نیازی به قانونی کردن مدارک صادر شده از طرف سفارت یا کنسولگری مستقر در فنلاند نیز نمی باشد.

در صورتی که مدرک توسط مسئولین یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد و فرم 1191/2016 پیوست آن گردیده باشد، نیازی به ترجمه نمودن مدرک نیست.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
درخواست تحقیق درباره موانع ازدواجفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تصمیم گرفتن در باره نام خانوادگی

زوجین می توانند در هنگام ازدواج در فنلاند نام خانوادگی خود را تغییر دهند.

هنگامی که ازدواج می کنید، می توانید:

  • نام خانوادگی فعلی خود را نگه دارید
  • نام خانوادگی همسر خود را انتخاب کنید و یا
  • از نام های خانوادگی خود و همسرتان یک نام خانوادگی ترکیبی درست کنید.

در نام خانوادگی ترکیبی، نام خانوادگی هر دو شما دیده می شود، مثلاً Virtanen-Smith. نام های خانوادگی را می توان جداگانه بدون خط فاصله هم نوشت.

زوجین همچنین می توانند یک نام خانوادگی جدید به عنوان نام خانوادگی مشترک انتخاب کنند. انتخاب نام خانوادگی جدید را باید از اداره ثبت احوال تقاضا نمود. برای این تقاضا باید مبلغ مربوطه را پرداخت کرد.

نمی توان نامی که یکی از همسران بر اساس ازدواج قبلی خود دریافت کرده است را به عنوان نام خانوادگی خود انتخاب کرد.

در همان زمانی که تصمیم می گیرید وارد مرحله تحقیقات برای موانع پیوند زناشویی شوید، نام خانوادگی خود را همراه با همسر خود انتخاب کنید. در صورتی که مایلید نام خانوادگی خود را تغییر دهید، موضوع را به اداره ثبت احوال اطلاع دهید. فرم مورد نظر را می توانید از اداره ثبت احوال و یا سایت اینترنتی این اداره، دریافت کنید. در صورتی که اعلام نکنید که می خواهید نام خانوادگی خود را تغییر دهید، نام خانوادگی تان همچون گذشته باقی می ماند.

توافق نامه شروط ازدواج

توافق نامه شروط ازدواج، اختیاری است. به وسیله توافق نامه شروط ازدواج، می توان حق یک همسر نسبت به اموال همسر دیگر را که بر اساس پیوند زناشویی ایجاد می شود، در هنگام طلاق یا مرگ یکی از زوجین، به طور کامل یا جزئی محدود نمود. توافق نامه درباره شرایط ازدواج را می توان قبل و یا بعد از ازدواج، انجام داد. هر دو همسر باید توافق نامه شروط ازدواج را امضا کنند و دو شاهد باید بر صحت این امضاها شهادت بدهند. توافق نامه شروط ازدواج را باید در اداره ثبت احوال ثبت نمود تا معتبر گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اموال و دارائی های زوجین به صفحه حقوق و وظایف همسرانی که ازدواج رسمی نکرده اند.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
توافق نامه مخصوص شرایط ازدواجفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخاب نوع عقد

عقد غیر کلیسایی در اداره ثبت احوال (maistraatti) یا در دادگاه بدوی (käräjäoikeus) انجام می شود. عقد مذهبی در کلیسا یا مکان مذهبی دیگری انجام می شود که حق جاری کردن عقد را دارد.

هر دو همسر باید در جلسه عقد حضور داشته باشند. علاوه بر این، حداقل دو شاهد که سن شان از 15 سال بیشتر است، باید در محل عقد حضور داشته باشند.

عقد غیر کلیسایی

مدتی پیش از روز عقد، از اداره ثبت احوال یا دادگاه بدوی برای مراسم عقد وقت بگیرید. اگر عقد غیر کلیسایی در اداره ثبت احوال و یا در دادگاه بدوی در ساعات اداری صورت گیرد، رایگان بوده و هزینه ای در بر ندارد. اجرای عقد می تواند در مکان دیگری نیز انجام شود، مثلاً در منزل یا در مراسم جشن. در این صورت بابت عقد هزینه جداگانه ای اخذ می گردد. تمام افراد و حتی کسانی که مربوط به فرقه ای دینی و مذهبی می باشند، حق انجام عقد به صورت غیر کلیسایی را دارا می باشند.

عقد مذهبی

هر جامعه مذهبی خودش تعیین می کند که مراسم عقد و شرایط لازم برای انجام آن چگونه باشد. در صورتی که مایلید عقد مذهبی داشته باشید، در این مورد با جامعه مذهبی مربوطه قرار بگذارید.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی