مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Avioliitto
theme icon

ازدواج رسمی

مطابق قانون فنلاند، ازدواج رسمی (avioliitto) رابطه قانونی وجود میان دو انسان می باشد. ازدواج از طریق عقد کردن صورت می گیرد. کاملا مرسوم است که زوج، پیش از ازدواج رسمی، با یکدیگر زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی کنند. در صفحات InfoFinland در مورد زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی بیشتر بخوانید.

نامزدی

قبل از ازدواج، زوجین می توانند با هم نامزد کنند. مفهوم نامزدی در واقع گذاشتن قول و پیمان برای ازدواج است. نامزدی، امری اختیاری است و از لحاظ قانونی اجباری درباره آن وجود ندارد. خبر نامزدی را میتوان بطور خصوصی نگهداشته و یا به دیگران نیز اطلاع داد.

چه کسی می تواند رسما ازدواج کند؟

در فنلاند افراد زیر میتوانند رسما ازدواج کنند:

  • فردی که به سن 18 سالگی رسیدهاست و
  • در عقد ازدواج رسمی با کسی نیست و تحت قیمومیت کسی قرار ندارد. فردی تحت قیمومیت است که به تنهایی از عهده انجام کارهای خود بر نمی آید. فردی که بعنوان حافظ منافع این افراد تعیین شده است، به امور آنها رسیدگی می کند.

ازدواج رسمی مابین دو فرد هم جنس، از آغاز مورخ 1.3.2017 به بعد مجاز بوده است. تا قبل از این تاریخ، فقط داشتن پیوند زوجیت به ثبت رسیده مقدور بود. دیگر امکان ایجاد پیوندهای زوجیت جدید به ثبت رسیده در فنلاند موجود نمی باشد ولی پیوندهای زوجیتی که قبلاً شکل گرفته اند، پا برجا هستند. پیوند زوجیت ثبت شده را می توان در اداره ثبت احوال به ازدواج رسمی تغییر داد.

ازدواج ما بین خویشاوندان زیر ممنوع است:

  • مابین کودکان و والدینشان
  • مابین خواهران و برادران تنی و نا تنی
  • مابین فرزند خوانده با پدر و مادر خوانده
  • با فرزندان خواهران و برادران (مثلا مابین دایی با خواهر زاده)

در رابطه با دو مورد آخر، میتوان از وزارت دادگستری اجازه ویژه دریافت کرد.

ازدواج همیشه امری انتخابی است و کسی را نمیتوان مجبور به آن کرد. زمانی که شرایط قانونی لازم برای ازدواج کافی باشد، زوجین می توانند با هم ازدواج کنند. برای ازدواج کردن لازم نیست که از خویشاوندان و افراد فامیل اجازه گرفته شود.

در صفحات اینترنتی وزارت دادگستری، توضیحات کوتاهی درباره عقد پیمان ازدواج و بهم زدن آن و همچنین مقررات مربوط به تاثیرات ازدواج از لحاظ حقوقی نیز موجود می باشد. مجموعه کامل قوانین مربوط به ازدواج، در سایت اینترنتی Finlex یافت می شود.

linkkiOikeusministeriö:
بروشور اطلاعات لازم درباره قوانین ازدواجفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | عربی

linkkiFinlex:
قوانین مربوط به ازدواجفنلاندی | سوئدی | انگلیسی