Yhden vanhemman perhe
theme icon

خانواده های دارای یک سرپرست

در فنلاند خانواده های تک سرپرست عمومیت دارند. کودک ممکن است در خارج از رابطه ازدواج بدنیا آمده و یا والدین او از هم جدا شده باشند.

در خانواده های دارای یک سرپرست، یکی از والدین، بدون حضورهمسر با فرزندان خود زندگی می کند. در چنین شرایطی شخص والد میتواند تک سرپرست کودک بوده و یا سرپرستی مشترک وی را داشته باشد. شخصی که تک سرپرست کودک می باشد، به تنهایی مسئولیت تربیت کودک را بر عهده دارد. شخص دارای سرپرستی مشترک (yhteishuoltaja)، درباره موضوعات مربوط به کودک با سرپرست دیگر او توافق می کند.

والدینی که دارای سرپرستی مشترک می باشند، درباره بسیاری از موضوعات با هم تصمیم می گیرند، که این موضوعات عبارتند از:

 • نام کودک
 • محل سکونت کودک
 • تربیت کودک
 • زبان کودک
 • دین و مذهب کودک
 • تحصیلات کودک
 • مسایل درمانی کودک
 • استفاده از دارایی کودک

سرپرستی مشترک ایجاب می کند که والدین توانایی همکاری با هم را بخاطر فرزند خود داشته باشند. مثلا برای درخواست پاسپورت کودک، نیاز به موافقت هر دوی والدین می باشد.

شخص تک سرپرست به تنهایی تمامی تصمیم گیری های مربوط به فرزند خود را انجام می دهد. مقامات اداری، از قبیل کودکستان و مدرسه، اطلاعات مربوط به کودک را فقط به سرپرست او می دهند. البته آن یک از والدین که کودک در نزد او میباشد، می تواند درباره مراقبت از کودک و تربیت او تصمیم بگیرد.

همسران، چه آنهایی که ازدواج رسمی داشته اند و چه آنهایی که بدون ازدواج رسمی در کنار یکدیگر زندگی می کرده اند، پس از جدا شدن از همدیگر، باید بتوانند درباره سرپرستی کودک خود، پرداخت هزینه زندگی او، سکونت و حق ملاقات او، تصمیم بگیرند. کسب آگاهی بیشتر از سایت اینترنتی InfoFinland و کودکان طلاق.

کودک را میتوان به تنهایی نیز به فرزند خواندگی پذیرفت. به فرزند خواندگی قبول کردن کودکان، بر اساس قانون فرزند خواندگی میباشد. اگر میخواهید به تنهایی کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرید، از اداره تأمین اجتماعی شهرستان خود راهنمایی بگیرید.

اتحادیه خانواده های دارای یکی از والدین (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) کمک و آگاهی لازم را در اختیار اینگونه خانواده ها قرار می دهد. در سایت اینترنتی Finlex می توانید با قوانین مربوط به سرپرستی و حق ملاقات کودک آشنا شوید.

انجمن خانواده های کوچک، یک سازمان بین المللی بنیاد نهاده شده توسط خانواده های تک سرپرست می باشد که خدماتی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد.

linkkiFinlex:
قانون مربوط به حق ملاقات و مراقبت از کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiYhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:
اطلاعات لازم برای خانواده های دارای یک سرپرستفنلاندی

linkkiPienperheyhdistys ry.:
فعالیتهای مخصوص خانواده های کم جمعیتفنلاندی | انگلیسی

نفقه

هر دوی والدین مسئول تأمین مخارج زندگی فرزند زیر 18 سال خود هستند، حتی اگر با هم زندگی نکنند. زمانیکه والدین از هم جدا می شوند، باید درباره تأمین مخارج زندگی کودک و پرداخت کمک خرجی
(
elatusapu) با هم به توافق برسند.

مبلغ این کمک خرجی بر اساس نیاز کودک و توان مالی والدین محاسبه می شود. نیاز به کمک خرجی کودک به معنای مبلغ پولی می باشد که هر ماهه صرف مخارج زندگی او می شود. این هزینه شامل هزینه های خوراک و پوشاک و هزینه های احتمالی مراقبت روزانه و مهد کودک می باشد. این کمک خرجی، بسته به توان مالی والدین کودک، بین آنها تقسیم می شود. توان مالی والدین توسط کم کردن مبلغ مالیات و دیگر مخارج اجباری از حقوق و دستمزد آنها محاسبه می شود. می توانید از کارمند ناظر بر موضوعات کودکان
(
lastenvalvoja) در شهرستان خود، برای محاسبه مبلغ کمک خرجی که باید پرداخت کنید، کمک بگیرید.

بهتر است که درباره این کمک خرجی، قراردادی کتبی تنظیم کنید و هیئت سوسیال نیز آن را تأیید کند. چنین قرارداد به تائید رسیده ای، به اندازه تصمیم جلسه دادگاه ارزش دارد. این قرارداد را نزد کارمند ناظر بر موضوعات کودکان در شهرستان خود، به تأیید برسانید.

اگر والدین کودک درمورد پرداخت کمک خرجی به توافق نرسند، آنها می توانند از مرکز حل و فصل اختلافات خانوادگی کمک درخواست کنند. در نهایت این موضوع در دادگستری حل و فصل خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره مرکز حل و فصل اختلافات خانوادگی را می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland و طلاق، بیابید.

کمک هزینه نگهداری و تأمین مخارج فرزندان

در بعضی از شرایط آن یک از والدین که با کودک زندگی می کند، می تواند از اداره بیمه بازنشستگی ملی
(
Kela)، کمک هزینه نگهداری و تأمین مخارج فرزندان (elatustuki) را درخواست کند.

در شرایطی می توانید از اداره Kela کمک هزینه کمک خرجی گذران زندگی را درخواست کنید، که:

 • آن یک از والدین شما که وظیفه پرداخت به شما را دارد، کمک خرجی تعیین شده را پرداخت نکرده است ( اداره Kela بعدا این مبلغ را از او پس خواهد گرفت).
 • وضعیت اقتصادی آن یک از والدین که موظف به پرداخت کمک خرجی می باشد بگونه ای است که مقدار کمک خرجی تعیین شده از مقدار کمک هزینه ای که جهت گذران زندگی توسط اداره Kela پرداخت مشود، کمتر است.
 • وضعیت اقتصادی آن یک از والدین کودک که موظف به پرداخت کمک خرجی است، بحدی ضعیف است که از قید پرداخت کمک خرجی به کودک خود آزاد می باشد.
 • بدون داشتن همسر، کودکی را به فرزند خواندگی خود قبول کرده اید.
 • هویت پدر کودک بدنیا آمده در خارج از ازدواج رسمی، تأیید نشده است.

چنانکه برای سکونت ثابت به فنلاند مهاجرت کرده اید، در این صورت می توانید کمک هزینه نگهداری و تأمین مخارج فرزندان را دریافت کنید. همچنین اگر از یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا از سوئیس، جهت انجام کار به فنلاند آمده باشید، این کمک هزینه به شما تعلق می گیرد. همچنین کودکی که برای او این کمک هزینه درخواست می شود نیز باید ساکن فنلاند باشد.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره کمک هزینه نگهداری و تأمین مخارج فرزندان از اداره Kela سوال کنید.

linkkiKela:
کمک هزینه گذران زندگی و کمک خرجیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiElatusvelvollisten liitto ry:
اطلاعات لازم برای افراد موظف به پرداخت کمک خرجیفنلاندی

linkkiYhden Vanhemman Perheiden Liitto:
طلاق در فنلاندانگلیسی | روسی | استونیایی