به محتویات منتقل شوید
Vapaaehtoistyö

کار داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد

منتشر شده29.06.2022
انجام کار داوطلبانه روش خوبی برای کمک کردن، آشنا شدن با انسان های جدید و همراه بودن در موضوعات مهم می باشد. کار داوطلبانه با کار یا کارآموزی تفاوت دارد.

به داخل زندگی کاری

اگر شما دارای سابقه و تجربه کاری در فنلاند نبوده و یا هنوز زبان فنلاندی را خوب بلد نیستید، در این صورت انجام کار داوطلبانه راه خوبی برای ورود به جامعه کاری و بهبود دادن وضعیت زبان شما می باشد.

در ازای کار داوطلبانه دستمزدی پرداخت نمیشود ولی مدت زمانی که مشغول به این کار می باشید می تواند برای شما سابقه کاری حساب شود که برای درخواست کارهای دیگری که در ازای آنها دستمزد پرداخت میشود، برای شما مفید است. بهتر است که بابت کار داوطلبانه تقاضای گواهی کار کنید. مستقیما با ارگانی که قصد انجام کار داوطلبانه برای آن را دارید، تماس بگیرید.

چنانکه کمک هزینه بیکاری دریافت می کنید، قبلا از اداره کار سوال کنید که آیا انجام کار دواطلبانه تاثیری بر روی دریافت این کمک هزینه دارد. در برخی موارد می توانید کار داوطلبانه را به عنوان بخشی از برنامه وفق یابی تان (kotoutumissuunnitelma) به حساب آورید.

تفریح و سرگرمی دلچسب

کار داوطلبانه میتواند سرگرمی خوبی نیز برای گذراندن اوقات فراغت باشد. معمولا خود شما میتوانید در مورد اینکه چه اوقاتی و به چه فواصل زمانی در اینگونه فعالیتها شرکت کنید، تصمیم میگیرید. در ضمن با انجام کارهای داوطلبانه می توانید با افرادی که علایق آنها مشابه علایق شماست آشنا شوید و و دوستان جدیدی پیدا کنید. می توانید همچنین از روابطی که در کارهای داوطلبانه ایجاد کرده اید، در کار خود نیز بهره ببرید.