Vaalit ja äänestäminen Suomessa

انتخابات و رأی دادن در فنلاند

در فنلاند، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور از طریق انتخابات انتخاب می شوند. علاوه بر این، در فنلاند در انتخابات پارلمان اروپا رأی گیری می شود. معمولاً تمام اشخاص تابع فنلاند که سن شان از 18 سال گذشته است حق شرکت در انتخابات را دارند با این که تابع فنلاند هم نباشید، می توانید در انتخابات شهر و پارلمان اروپا حق رأی داشته باشید.

رأی دادن

حق رأی شما (برگه اعلام حق رأی) تقریباً یک ماه پیش از روز انتخابات برای شما ارسال خواهد شد.

اگر برگه اعلام حق رأی را دریافت نکردید، با اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس تماس بگیرید.

حوزه و محل انتخابات شما در برگه اعلام حق رأی ذکر شده است. در صورتی که در روز انتخابات رأی می دهید، فقط می توانید در حوزه ای که در برگه اعلام حق رأی شما ذکر شده است رأی دهید.

در همه انتخابات می توان پیش از روز انتخابات، در زمان انتخابات پیش از موعد (ennakkoäänestys) هم رأی داد. در صورتی که در انتخابات پیش از موعد رأی می دهید، می توانید در هر حوزه انتخابات پیش از موعد که مایلید، در فنلاند یا در خارج از کشور رأی دهید.

هنگامی که برای رأی دادن می روید باید مدرک شناسایی خود را به همراه داشته باشید.

انتخابات شهری

هیئت نمایندگان شهرستان (kunnanvaltuusto) در باره مهمترین موضوعات شهرستان تصمیم می گیرد. اعضای هیئت شهرستان یعنی نمایندگان آن طی انتخابات شهری برگزیده میشوند. انتخابات شهری هر چهار سال یکبار برگزار می شود. تعداد نمایندگان هیئت شهرستان بستگی به تعداد ساکنین شهرستان دارد.

چه کسی می تواند رای بدهد؟

در صورتی که حداکثر در روز انتخابات 18 سالتان تمام شده، می تواند در انتخابات شهر شرکت کنید. علاوه بر این، یکی از شروط زیر باید وجود داشته باشد:

 • تابع فنلاند، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایسلند یا نروژ هستید و در فنلاند در شهر محل اقامت خود ثبت شده اید.
 • تابع یک کشور دیگری هستید و در فنلاند حداقل دو سال ممتد در شهر محل اقامت خود ثبت شده اید.

شما در شهری حق شرکت در انتخابات شهر را دارید که در روز 51 پیش از انتخابات، به عنوان شهر محل اقامت شما در فنلاند ثبت شده باشد. در صورتی که شهر ثبت شده محل اقامت شما پس از این تغییر یابد، حق رأی شما در آن شهری معتبر باقی خواهد ماند که 51 روز پیش از روز انتخابات، شهر ثبت شده محل اقامت شما بود. می توانید فقط به نامزد این شهر رأی دهید.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی شود؟

گزینش نامزدهای انتخاباتی می تواند توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند
 • افرادی دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

نامزد انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رأی دادن در انتخابات شهر می باشد
 • محل سکونتش، همان شهرستان محل انتخابات است،
 • تحت قیمومیت کسی نباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انتخابات شهر به صفحات Vaalit.fi وزارت دادگستری مراجعه کنید.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات شهریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | سومالیایی | اسپانیایی | ترکی | چینی | فارسی | عربی | کردی | آلبانیایی | آلمانی | تایلندی | ویتنامی | لهستانی | رومانیایی | سامی | ایتالیایی | نپالی

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات شهریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی در مورد انتخابات شهر به زبان سادهفنلاندی

انتخابات مجلس

مجلس (eduskunta) مهمترین ارگان تصمیم گیرنده کشور فنلاند است. اعضای مجلس یعنی نمایندگان آن، طی انتخابات مجلس برگزیده می شوند. انتخابات نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار برگزار می شود. در انتخابات نمایندگان مجلس، کشور به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود. می توانید فقط به نامزد حوزه انتخاباتی خود رأی دهید. از هر حوزه انتخاباتی تعداد معینی نماینده انتخاب می شود. تعداد نمایندگان هر حوزه انتخاباتی بستگی به تعداد ساکنین آن دارد. در مجموع 200 نماینده انتخاب میشوند.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی باشد؟

گزینش نامزدهای انتخاباتی می تواند توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند، و
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

نامزدی انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات مجلس می باشد،
 • تحت قیمومیت کسی نباشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات مجلسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات ریاست جمهوری

رئیس جمهور، رئیس دولت فنلاند می باشد. رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شود. انتخابات ریاست جمهوری هر شش سال یکبار برگزار می شود. هر شخص می تواند حداکثر برای دو دوره ریاست جمهوری متوالی انتخاب شود.

انتخاب ریاست جمهوری معمولاً دارای دو مرحله می باشد. اگر در مرحله اول هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از نصف آرا را نداشته باشند، در این صورت دومین مرحله انتخابات نیز برگزار می شود. نامزدهای انتخاباتی مرحله دوم ریاست جمهوری دو نفر از نامزدها می باشند که در مرحله اول بیشتر از سایرین رای آورده اند. فردی که در مرحله دوم بیشترین تعداد رای را داشته باشد، بعنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی باشد؟

گزینش نامزدهای انتخابی ریاست جمهوری می تواند توسط:

نامزد ریاست جمهوری باید از بدو تولد تابع فنلاند باشد.

 • احزابی صورت گیرد که دارای حداقل یک نماینده در مجلس می باشند،
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات ریاست جمهوریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات پارلمان اروپا

پارلمان اروپا بهمراه شورای اتحادیه اروپا، مهمترین قانونگذار اتحادیه اروپا می باشد. دولتهای کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا دارای نماینده هستند. پارلمان اروپا دارای 705 عضو می باشد که 14 نفر آنها از فنلاند انتخاب شده اند. اعضای پارلمان توسط انتخابات برگزیده میشوند. انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

می توانید در صورت وجود یکی از دو شرط زیر، در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنید:

 • دارای تابعیت کشور فنلاند می باشید و نهایتاً در روز انتخابات 18 ساله می شوید،
 • از اتباع یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید و نهایتا در روز انتخابات 18 ساله می شوید. علاوه بر این شما باید بمدت 51 روز قبل از انتخابات ساکن فنلاند بوده باشید. همچنین شما باید در فنلاند و در مرکز ثبت دارندگان حق رای، ثبت نام کنید. ثبت نام را باید در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس حداکثر 80 روز پیش از روز انتخابات انجام داد.

می توانید فقط در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک انتخابات یکسان شرکت کنید.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی شود؟

برگزیدن نامزد های انتخاباتی توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند و همچنین
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

نامزد انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات پارلمان اروپا است،
 • تحت قیمومیت کسی نمی باشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات پارلمان اروپافنلاندی | سوئدی | انگلیسی