Vaalit ja äänestäminen Suomessa

انتخابات و رأی دادن در فنلاند

رأی دادن

معمولاً تمام اشخاص تابع فنلاند که سن شان از 18 سال گذشته است حق شرکت در انتخابات را دارند

با این حال، اشخاص تابع کشورهای دیگر که در فنلاند زندگی می کنند هم حق شرکت در انتخابات شهر و انتخابات پارلمان اروپا را دارند. اشخاص تابع دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که در فنلاند در سیستم ثبت حق رأی ثبت نام کرده اند نیز در انتخابات پارلمان اروپا حق رأی دادن دارند. اشخاصی که تابع کشورهای دیگر هستند و حداقل دو سال در فنلاند با اقامت دائم زندگی کرده اند (kotikunta) حق شرکت در انتخابات شهر را دارند.

اطلاعیه در مورد حق شرکت در انتخابات (حق شرکت در انتخابات) تقریباً یک ماه پیش از روز انتخابات از طریق پست به منزلتان ارسال می شود. حوزه و محل انتخابات شما در اطلاعیه حق شرکت در انتخابات ذکر شده است. در صورتی که در روز انتخابات رأی می دهید، فقط می توانید در حوزه ای که در اطلاعیه حق شرکت در انتخابات شما ذکر شده است رأی دهید.

در صورتی که اطلاعیه حق شرکت در انتخابات به منزل شما ارسال نشد، با ثبت احوال (maistraatti) تماس بگیرید.

در همه انتخابات می توان پیش از روز انتخابات، در زمان انتخابات پیش از موعد (ennakkoäänestys) هم رأی داد. در صورتی که در انتخابات پیش از موعد رأی می دهید، می توانید در هر حوزه انتخابات پیش از موعد که مایلید، در فنلاند یا در خارج از کشور رأی دهید.

هنگامی که برای رأی دادن می روید باید مدرک شناسائی همراه خود داشته باشید. خوب است که اطلاعیه حق رأی در انتخابات را نیز با خود داشته باشید.

انتخابات شهری

هیئت نمایندگان شهرستان (kunnanvaltuusto) در باره مهمترین موضوعات شهرستان تصمیم می گیرد. اعضای هیئت شهرستان یعنی نمایندگان آن طی انتخابات شهری برگزیده میشوند. انتخابات شهری هر چهار سال یکبار برگزار می شود. تعداد نمایندگان هیئت شهرستان بستگی به تعداد ساکنین شهرستان دارد.

چه کسی می تواند رای بدهد؟

درصورت داشتن شرایط زیر می توانید در انتخابات شهری شرکت کنید:

 • از اتباع فنلاند، یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، نروژ یا ایسلند بوده و نهایتا در روز انتخابات به 18 سالگی رسیده اید. علاوه بر این شهرستانی که در آنجا در انتخابات شرکت می کنید باید بمدت حداقل 51 روز قبل از روز انتخابات، محل سکونت شما بوده باشد.
 • از اتباع هر کشور دیگری بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید. علاوه بر این شهرستانی که در انتخابات آن شرکت می کنید باید بمدت 51 روز قبل از تاریخ انتخابات، محل سکونت شما بوده باشد. شما همچنین باید بمدت حداقل دو سال بصورت پیوسته در فنلاند سکونت کرده باشید.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی شود؟

گزینش نامزدهای انتخاباتی می تواند توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند، و
 • افرادی دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

نامزد انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات شهری است،
 • محل سکونتش، همان شهرستان محل انتخابات است،
 • تحت قیمومیت کسی نباشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات شهریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | روسی | استونیایی | فرانسوی | سومالیایی | اسپانیایی | ترکی | چینی | فارسی | عربی | کردی | آلبانیایی | آلمانی | تایلندی | ویتنامی | لهستانی | رومانیایی | سامی | ایتالیایی | نپالی

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات شهریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات مجلس

مجلس (eduskunta) مهمترین ارگان تصمیم گیرنده کشور فنلاند است. اعضای مجلس یعنی نمایندگان آن، طی انتخابات مجلس برگزیده می شوند. انتخابات نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار برگزار می شود. در انتخابات نمایندگان مجلس، کشور به حوزه های انتخاباتی تقسیم می شود. می توانید فقط به نامزد حوزه انتخاباتی خود رأی دهید. از هر حوزه انتخاباتی تعداد معینی نماینده انتخاب می شود. تعداد نمایندگان هر حوزه انتخاباتی بستگی به تعداد ساکنین آن دارد. در مجموع 200 نماینده انتخاب میشوند.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی باشد؟

گزینش نامزدهای انتخاباتی می تواند توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند، و
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

نامزدی انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات مجلس می باشد،
 • تحت قیمومیت کسی نباشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات مجلسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiEduskunta:
اطلاعاتی درباره انتخابات مجلسفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات ریاست جمهوری

رئیس جمهور، رئیس دولت فنلاند می باشد. رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شود. انتخابات ریاست جمهوری هر شش سال یکبار برگزار می شود. هر شخص می تواند حداکثر برای دو دوره ریاست جمهوری متوالی انتخاب شود.

انتخاب ریاست جمهوری معمولاً دارای دو مرحله می باشد. اگر در مرحله اول هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری بیش از نصف آرا را نداشته باشند، در این صورت دومین مرحله انتخابات نیز برگزار می شود. نامزدهای انتخاباتی مرحله دوم ریاست جمهوری دو نفر از نامزدها می باشند که در مرحله اول بیشتر از سایرین رای آورده اند. فردی که در مرحله دوم بیشترین تعداد رای را داشته باشد، بعنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

چنانکه دارای تابعیت کشور فنلاند بوده و نهایتا در روز انتخابات به سن 18 سالگی رسیده اید، در این صورت می توانید در انتخابات شرکت کنید. همچنین آن دسته از اتباع فنلاندی که مقیم خارج کشور می باشند نیز از حق رای برخوردارند.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی باشد؟

گزینش نامزدهای انتخابی ریاست جمهوری می تواند توسط:

 • احزابی صورت گیرد که دارای حداقل یک نماینده در مجلس می باشند،
 • افرادی صورت گیرد که دارای حق رای بوده و شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

فردی می تواند نامزد انتخاباتی شود که:

 • ار بدو تولد دارای تابعیت فنلاندی بوده،

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات ریاست جمهوریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

انتخابات پارلمان اروپا

پارلمان اروپا بهمراه شورای اتحادیه اروپا، مهمترین قانونگذار اتحادیه اروپا می باشد. دولتهای کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا دارای نماینده هستند. پارلمان اروپا دارای 754 عضو می باشد که 13 نفر آنها از فنلاند انتخاب شده اند. اعضای پارلمان توسط انتخابات برگزیده میشوند. این انتخابات هر پنج سال یکبار برگزار می شود.

چه کسی می تواند در انتخابات شرکت کند؟

در صورت داشتن شرایط زیر می توانید در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کنید:

 • دارای تابعیت کشور فنلاند می باشید و نهایتاً در روز انتخابات 18 ساله می شوید،
 • از اتباع یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشید و نهایتا در روز انتخابات 18 ساله می شوید. علاوه بر این شما باید بمدت 51 روز قبل از انتخابات ساکن فنلاند بوده باشید. همچنین شما باید در فنلاند و در مرکز ثبت دارندگان حق رای، ثبت نام کنید. کار ثبت نام را باید در اداره ثبت احوال و نهایتا 80 روز قبل از روز انتخابات انجام دهید.

می توانید فقط در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک انتخابات یکسان شرکت کنید.

چه کسی می تواند نامزد انتخاباتی شود؟

برگزیدن نامزد های انتخاباتی توسط:

 • احزابی که به ثبت رسیده اند و همچنین
 • افراد دارای حق رای که شورای گزینش را بنیاد نهاده اند.

نامزد انتخاباتی باید فردی باشد که:

 • دارای حق رای دادن در انتخابات پارلمان اروپا است،
 • تحت قیمومیت کسی نمی باشد.

linkkiVaalit.fi:
اطلاعاتی درباره انتخابات پارلمان اروپافنلاندی | سوئدی | انگلیسی