به محتویات منتقل شوید
Vuokrasopimus

قرار داد اجاره خانه

منتشر شده10.06.2024
وقتی که در فنلاند خانه اجاره می کنید، همیشه قرارداد اجاره خانه را کتبی انجام دهید. قرارداد اجاره خانه شامل اطلاعاتی همچون اجاره بها ماهانه، وثیقه اجاره و این که چه زمان می توان قرارداد را فسخ نمود، می شود.

اجاره نامه یا قرارداد اجاره خانه می تواند

  • تا اطلاع ثانوی معتبر باشد؛ یا
  • مدت زمان مشخصی داشته باشد.

قرارداد اجاره خانه ای که تا اطلاع ثانوی معتبر باشد (Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus) تا زمانی که مستأجر یا موجر آن را پایان دهد، ادامه خواهد داشت. اگر از پیش نمی دانید که چه مدتی در مسکن زندگی خواهید نمود، این نوع قراداد می تواند مناسب باشد.

قرارداد اجاره خانه ای که مدت زمان مشخصی داشته باشد (Määräaikainen vuokrasopimus) قراردادی است که مستأجر و مؤجر در ابتدا قرار می گذارند که قرارداد اجاره خانه چه زمانی پایان می یابد. قرارداد اجاره خانه ای که مدت زمان مشخصی داشته باشد به طور اتوماتیک و بدون احتیاج به پایان دادن آن، در روزی که در قرارداد ذکر شده است پایان می یابد. اگر می خواهید پس از این تاریخ هم همچنان در مسکن مربوطه زندگی کنید، نیاز به یک قرارداد اجاره جدید دارید.

قرارداد اجاره خانه ای که مدت زمان مشخصی داشته باشد را نمی توان در زمانی که اعتبار دارد پایان داد. این هم شامل مستأجر می شود و هم شامل موجر. اگر از پیش می دانید که برای مدت مشخصی به مسکن احتیاج دارید، قرارداد اجاره خانه ای که مدت زمان مشخصی داشته باشد می تواند مناسب باشد.

پرداخت اجاره بها

اجاره بها معمولاً یک بار در ماه پرداخت می شود. اجاره بها را باید حداکثر در آخرین مهلت پرداخت آن پرداخت نمود. آخرین مهلت پرداخت در قرارداد اجاره خانه ذکر شده است. اجاره بها را با استفاده از انتقال بانکی به شماره حساب موجر واریز کنید.

وثیقه اجاره

هنگامی که در فنلاند قرارداد اجاره خانه می بندید، تقریباً همیشه باید وثیقه بپردازید. این بدان معنی است که پیشاپیش پولی که برابر چند ماه اجاره بها است را به موجر پرداخت می کنید. این وثیقه معمولاً برابر دو ماه اجاره بها است. وثیقه می تواند حداکثر برابر سه ماه اجاره بها باشد.

وثیقه را تا آن روزی که در قرارداد اجاره خانه مورد توافق واقع شده است، به موجر پرداخت کنید. معمولاً پس از پرداخت وثیقه کلید منزل را دریافت خواهید نمود.

هنگامی که قرارداد اجاره به پایان می رسد، منزل مورد بازرسی قرار می گیرد. وثیقه به طور کامل به شما برگردانده خواهد شد در صورتی که

  • به مسکن با دقت رسیدگی کرده اید
  • تمام مبالغی را که قرار گذاشته اید به موجر پرداخت کنید، پرداخت کرده باشید.

اگر در منزل خرابی ایجاد کرده باشید و یا اگر به اندازه کافی اجاره بها را پرداخت نکرده باشید، وثیقه به طور کامل به شما برگردانده نخواهد شد.

از وثیقه نمی توان به عنوان اجاره بهای ماه های آخر استفاده نمود.

مبالغ دیگر

علاوه بر اجاره، برای هزینه ها دیگر نیز پول کنار بگذارید.

آب

معمولاً پول آب هم باید پرداخت گردد. همان زمانی که اجاره بها را می پردازید، پول آب را هم به حساب موجر یا حساب شرکت ساختمانی پرداخت کنید. مقدار پول آب معمولاً به این بستگی دارد که چند نفر در مسکن زندگی می کنند. در صورتی که مسکن کنتور آب داشته باشد، مقدار پول آب به این بستگی دارد که چقدر آب مصرف می کنید.

برق

قرارداد برق را معمولاً باید خودتان انجام دهید. با زنگ زدن به شرکت برق و اطلاع دادن نام تان و آدرس جدید تان، می توانید قرارداد برق ببندید. در صورتی که می خواهید با شرکت برقی که مبالغ کمتری دریافت می کند قرارداد ببندید، می توانید قیمت ها را با هم مقایسه نمائید.

سیستم گرمائی

در صورتی که مسکن دارای سیستم گرمائی مرکزی باشد، هزینه اش معمولاً جزئی از اجاره بهاست. در صورتی که مسکن دارای سیستم گرمائی باشد که با سوخت یا با برق کار می کند، برخی اوقات باید پولش را جداگانه پرداخت نمود.

سونا، محل شستشوی لباس و پارکینگ اتومبیل

چنانچه می خواهید از سونا، محل شستشوی لباس و پارکینگ اتومبیل شرکت ساختمانی استفاده نمائید، اینها معمولاً پولی هستند. معمولاً مبالغ اینها مستقیماً به حساب شرکت ساختمانی پرداخت می گردد.

مبالغ در خانه های ویلائی مستقل

چنانچه در مسکن ویلائی مستقل زندگی می کنید، اغلب باید هزینه سیستم گرمائی و خدمات بردن زباله را خودتان پرداخت نمائید.

پایان دادن به قرارداد اجاره خانه

مدت پایان یافتن قرارداد به آن زمانی گفته می شود که پس از اعلام تمایل به پایان دادن قرارداد، قرارداد هنوز معتبر می باشد. مدت پایان یافتن قرارداد، مربوط به قرارداد اجاره خانه ای می شود که تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.

زمان فسخ اجاره نامه، هنگامی که از طرف مستأجراعلام می شود، یک ماه قبل از فرارسیدن تاریخ انتهای قرارداد بوده ومنظوراز آن یک ماه، یک ماه کامل معادل با تقویم می باشد. توجه داشته باشید که زمان فسخ قرارداد مسکن چگونه محاسبه می شود. معمولاً مهلت فسخ قرارداد تازه از آخر آن ماهی که تمایل به پایان دادن قرارداد اعلام می شود آغاز می گردد. مثلاً اگر بخواهید که در تاریخ 1/12/ از مسکن نقل مکان بکنید، باید حداکثر در تاریخ 31/10/ اعلام کنید که می خواهید به قرارداد پایان دهید. در غیر این صورت مجبور خواهید بود که اجاره بهای ماه دسامبر را هم پرداخت کنید.

اعلام تمایل به پایان دادن قرارداد را همیشه کتبی انجام دهید. شما باید بتوانید ثابت نمائید که این موضوع را به موجر اعلام کرده اید.

مدت پایان یافتن قرارداد، هنگامی که از طرف موجر اعلام می شود، بستگی به این دارد که قرارداد اجاره خانه چه مدت اعتبار داشته است. در صورتی که قرارداد اجاره خانه کمتر از یک سال معتبر بوده باشد، مدت پایان یافتن قرارداد سه ماه است. در مواقعی که قرارداد اجاره خانه بیشتر از یک سال معتبر بوده باشد، مدت پایان یافتن قرارداد شش ماه است.

قرارداد اجاره خانه ای که مدت زمان مشخصی داشته باشد را نمی توان در زمانی که قرارداد هنوز اعتبار دارد، پایان داد.

اطلاعات بیشتر در مورد اجاره مسکن

  • در صفحه حقوق و وظایف ساکنین اطلاعاتی در مورد این که شما به عنوان مستأجر چه حقوق و وظایفی را دارید، ارائه شده است.
  • در صفحه مسکن استیجاری اطلاعاتی از جمله در مورد پیدا کردن مسکن استیجاری وجود دارد.
  • در صفحه سکونت در فنلاند اطلاعاتی در مورد قیمت مسکن های استیجاری در فنلاند ارائه شده است.