Perhe Helsingissä

خانواده در هلسینکی

خانواده هایی که از جای دیگر به هلسینکی نقل مکان کرده اند راضی هستند. شهر هم به خانواده های جوان و هم به خانواده های دارای فرزند و سالمندان خدمات و فعالیت ارائه می دهد.

ازدواج در هلسینکی

پیش از پیوند زناشویی باید در مورد موانع آن تحقیق شود. به موقع پیش از روز ازدواج از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بخواهید تحقیق در مورد موانع ازدواج را انجام دهد. عقد غیر مذهبی در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس انجام می شود و برای آن باید وقت گرفت.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2D، طبقه دوم

شماره تلفن: 244 536 0295

برای اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج، شروط ازدواج یا مسائل دیگر خانواده به صفحه پیوند زناشویی در فنلاند در فنلاند در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تولد کودک

اطلاعات مربوط به تولد کودک از بیمارستان به سیستم ثبت اطلاعات نفوس ارسال می شود. شما باید نام کودک، زبان مادری و اطلاعات مورد نیاز دیگر را توسط فرم جداگانه ای که به خانه شما فرستاده می شود، به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر درباره ثبت شدن تولد کودک، اثبات هویت پدر و مادر کودک و سرپرستی، از InfoFinland و صفحه:هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود.

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala:
زایمانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک برای خانوادهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مراقبت از کودک و آموزش و پرورش دوران پیش از مدرسه

شهر هلسینکی خدمات و کمک برای مراقبت از کودک و آموزش و پرورش او ارائه می کند. برای مراقبت از کودک نوزاد می توانید از مرکز بهداشت شهر هلسینکی مشاوره و کمک دریافت کنید. در صورتی که برای کارهای روزمره به کمک نیاز دارید، از خدمات کمک خانگی بخواهید.

کمک هزینه رسیدگی به امور درخانه

در صورتی که از کودک زیر سن 3 سال در خانه نگهداری می کنید، می توانید کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه (kotihoidon tuki) دریافت کنید. این کمک هزینه از اداره Kela درخواست می شود. علاوه بر این، شهرداری هلسینکی به خانواده هایی که در خانه از کودک کوچکتر از 2 سال مراقبت می کنند، کمک هزینه ویژه شهر مراقبت کودکان در خانه پرداخت می کند.

در مورد مراقبت از کودک در مواردی غیر از مراقبت و پرورش در خانه، می توانید از صفحاتپرورش خردسالان و تحصیلات در هلسینکیInfoFinland اطلاعات بیشتری کسب کنید.

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک هزینه مراقبت از کودکان خردسال در خانه و کمک هزینه دیگری که به والدین مقیم هلسینکی تعلق می گیردفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

راهنمایی و خدمات خانگی برای خانواده های دارای فرزند در هلسینکی

آیا برای مراقبت از کودک در خانه یا امور روزمره به راهنمایی و کمک احتیاج دارید؟ می توانید به مرکز راهنمایی اجتماعی خانواده های دارای فرزند در شهر هلسینکی تلفن کنید. می توانید در مورد خدمات خانگی نیز راهنمایی بخواهید و تقاضا کنید که کارمند خدمات خانگی در صورت امکان به خانه شما بیاید. خدمات خانگی کمک کردن به خانواده در امور روزمره زندگی است.

شماره تلفن: 54 54 3101 09. این خدمات در روزهای اداری بین ساعت 7.00 تا 13.00 و مشاوره بین ساعت 9.00 تا 12.00 کار می کند.

خدمات خانگی خانواده های دارای فرزند مشمول هزینه می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمت هر ساعت خدمات و خدمات خانگی، به صفحات شهرداری هلسینکی مراجعه کنید.

linkkiVäestöliitto:
مراقبت از کودک و کمک خانگیفنلاندی

پارک های بازی برای کودکان (leikkipuistot) و محل های اجتماعات (kerhot)

در هلسینکی پارک های بازی و ساختمان های خانواده وجود دارد که در آنها برای کودکان و والدینی که از فرزندان خود درخانه نگهداری می کنند، فعالیت هایی برگزار می شود. این فعالیت ها می توانند شامل ورزش و تحرک تحت نظارت، آواز خوانی و کارهای دستی باشد.

در برخی از پارک های بازی و ساختمان های خانواده، دوره های آموزشی زبان فنلاندی برای والدین برگزار می شود. در مدت دوره آموزشی، مراقبت کننده کودکان از فرزند شما نگهداری می کند.

در مهدهای کودک، ساختمان های خانواده و پارک های بازی برای کودکان 5-2 ساله محل اجتماعات نیمه وقت برگزار می شود که در مکان های مراقبت روزانه از کودک وجود ندارد. انجمن های کلیسای هلسینکی و انجمن های مختلف دیگر نیز محل های اجتماعات مشابه ای برگزار می کنند.

linkkiHelsingin kaupunki:
مجتمعهایی تحت عنوان پارکهای بازیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
فعالیت برای خانواده های بچه دارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
ساختمان های خانوادهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
محل اجتماعات برای کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مراقبت موقتی از کودک

در پارک های بازی شهر هلسینکی خاله های پارک (puistotäti) کار می کنند. خاله های پارک در اوقات قبل از ظهر خدمات مراقبت موقتی از کودکان ارائه می دهند. خاله پارک بر کودکانی که در پارک بازی می کنند نظارت می کند و آنها را راهنمایی می کند. خدمات مراقبت از کودکان خاله های پارک پولی است.

اگر بطور موقت نیاز به پرستار کودک در خانه خود را دارید، می توانید با اتحادیه حمایت از حقوق اطفال Mannerheim و یا اتحادیه مردمی تماس بگیرید.

شهرداری هلسینکی خدمات رسیدگی به خانه هم برای خانواده های دارای فرزند ارائه می کند که مشمول هزینه بوده و بستگی به درآمد ماهانه خانواده دارد.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه بهInfoFinlandمراقبت از کودک.

linkkiHelsingin kaupunki:
خاله های پارکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
کمک در امر مراقبت از کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اشخاص سالمند

Seniori-info شهر هلسینکی در مورد خدمات سالمندان در هلسینکی اطلاعات در اختیار می گذارد. سالمندان اهل هلسینکی و خویشاوندان آنها می توانند با Seniori-info تماس بگیرند. Seniori-info به زبان فنلاندی، سوئدی و انگلیسی خدمات ارائه می کند.

Seniori-info
شماره تلفن: 4556 3104 09 (روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 15-9)
آدرس پست الکترونیکی: seniori.info(at)hel.fi

linkkiHelsingin kaupunki:
اطلاعات برای سالمندانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

سکونت به صورت حمایت شده و توام با دریافت خدمات

برای برخی افراد، از جمله برای سالمندان و معلولین، گذراندن امور روزمره بدون دریافت کمک دشوار است. شهرداری خدماتی در اختیار آنها می گذارد که بتوانند مستقلاً زندگی کنند.

افراد سالمند و معلولی که نمی توانند به صورت مستقل زندگی کنند، می توانند در خانه سالمندان (palvelutalo) یا در مؤسسه (laitos) سکونت کنند. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این خدمات می توانید از شعبه سوسیال (sosiaalityön yksikkö) ناحیه خود سؤال کنید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه بهInfoFinlandسکونت توأم با ارائه خدمات و بصورت حمایت شده.

زمانی که در خانه از بستگان نزدیک خود مراقبت می کنید

در صورتی که از خویشاوند سالمند، بیمار یا معلول خود نگهداری می کنید تا این که او بتواند در خانه زندگی کند، شما ممکن است حق دریافت کمک هزینه نگهداری خویشاوند داشته باشید. اطلاعات بیشتر را از اداره امور اجتماعی و کار با خانواده (sosiaali- ja lähityön toimipiste) منطقه سکونت خود سؤال کنید.

اطلاعات بیشتر درباره: سالمندان.

linkkiHelsingin kaupunki:
واحدهای تامینات اجتماعی و دیدار و ملاقات افرادفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مشکلات در خانواده

مشکلات ​مربوط به ازدواج و زندگی زناشویی

فامیلیا (Familia) به زبان های فنلاندی و انگلیسی برای زوج ها و خانواده های دو فرهنگی مشاوره و کمک ارائه می کند. اتحادیه مردمی خدمات مشاوره زناشویی و زوج درمانی را به زبانهای فنلاندی و انگلیسی ارائه می دهد.

مطالعه بیشتر از: خانواده

linkkiFamilia ry:
مرکز ارائه مشاوره های خانوادگی به زوجینی که از دو فرهنگ متفاوت می باشندفنلاندی | انگلیسی

linkkiVäestöliitto:
جستجوی خدمات مربوط به مشاوره رابطه زوجینفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک به زنان به زبان های مختلف

در صورتی که مورد خشونت قرار گرفته اید یا تهدید شده اید، می توانید از مرکز بحرانی مونیکا (Kriisikeskus Monika) کمک و پشتیبانی دریافت نمائید. می توانید با تلفن کردن به شماره تلفن کمک کننده پیشاپیش وقت بگیرید یا این که به محل مراجعه کنید. این خدمات کاملاً محرمانه است و شما نیازی به گفتن نام خود ندارید. می توانید به زبان های متعدد مختلف از این خدمات استفاده نمائید.

شماره تلفن کمک کننده 0800 05058، روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 9 الی 16

مرکز بحرانی مونیکا (Kriisikeskus Monika)
آدرس: Hermannin Rantatie 12 A، طبقه 4
اوقات کاری: از روزهای دوشنبه الی جمعه 17-9

کمکهای مختص مردان

خط تلفنی مردان (Lyömätön Linja) خدماتی است که به مردانی که نسبت به همسر خود با خشونت رفتار کرده اند کمک می کند. شماره تلفن:

044 751 1334

linkkiMonika-Naiset liitto ry:
کمک و حمایت برای زنان خارجی(pdf, 212kt)فنلاندی | انگلیسی | روسی | فرانسوی | سومالیایی | عربی | کردی | تایلندی

linkkiMiessakit ry:
کمک به مردان برای اتمام رفتار خشونت آمیزفنلاندی | انگلیسی

اگر عضو خانواده شما نسبت به شما با خشونت رفتار می کند و یا با استفاده از خشونت شما را تهدید میکند، می توانید با خانه امن (turvakoti) تماس بگیرید. خانه امن Mona خانه امنی است برای زنان و فرزندان آنها که به زبان های مختلف خدمات ارائه می دهد.

Turvakoti Mona
شماره تلفن: 6274 639 045 (24 ساعته)

در صورتی که وضعیت خطرناک است، می توانید به خانه امن بروید (انجمن Turvakoti پایتخت)

Turvakoti Haaga
Steniuksentie 20
شماره تلفن: 180 4777 (09) (24 ساعته)

Turvakoti Toukola
Hämeentie 126 F
شماره تلفن: 0636 565 050 (24 ساعته)

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
کمک به قربانیان خشونتهای خانوادگیفنلاندی

طلاق

زن یا شوهر می تواند از دبیرخانه دادگاه بدوی هلسینکی تقاضای طلاق کند. بدون رضایت همسر نیز می توان تقاضای طلاق نمود. می توانید درخواست طلاق خود را از طریق پست یا پست الکترونیکی نیز به دفترخانه دادگاه بدوی بفرستید.

Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
شماره تلفن: 44200 56 029

آدرس پستی: PL 650, 00181 Helsinki

در صورتی که برای توافق در مورد مسائل با همسر خود به کمک احتیاج دارید، می توانید تقاضای توافق و آشتی امور خانواده (perheasioiden sovittelu) نمایید. برای اطلاعات بیشتر در مورد روند و مدارک مربوط به طلاق به این صفحه سایت InfoFinland مراجعه کنید: طلاق.

linkkiOikeus.fi:
برگه درخواست طلاق(pdf, 100 kb)فنلاندی | سوئدی

linkkiOikeuslaitos:
دادگستری هلسینکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
ایجاد تفاهم و آشتی در مورد موضوعات خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

در صورتی که شما و همسرتان دارای فرزند هستید، نزد ناظر امور کودکان (lastenvalvoja) وقت رزرو کنید. ناظر امور کودکان توافق در مورد محل سکونت، سرپرستی، حق ملاقات و کمک نفقه کودکان را تأئید می کند.

رزرو وقت نزد ناظران امور کودکان:

شماره تلفن: 44999 310 (09)

مشاورت خدمات ناظران امور کودکان:

شماره تلفن: 43447 310 (09)

در صورتی که برای توافق در مورد مسائل فرزندتان به کمک احتیاج دارید، می توانید تقاضای توافق و آشتی امور خانواده نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سکونت، مراقبت، حق ملاقات و نفقه کودکان به این صفحه سایت InfoFinland مراجعه کنید: وضعیت فرزندان در ضمن طلاق.

linkkiHelsingin kaupunki:
کارمندان ناظر بر حقوق و منافع کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مشکلات کودکان

پرستار مرکز بهداشت کودکان شما را درباره موضوعاتی که مربوط به سلامتی یا رشد و پیشرفت کودک خردسال می باشد، راهنمایی میکند.

اگر میخواهید درباره موضوعات مربوط به پرورش یا پیشرفت کودک راهنمایی بپرسید، می توانید با مرکز مشاوره خانواده (perheneuvola) وقت بگیرید. مرکز مشاور خانواده خدمات خود را به کودکان زیر 18 سال و والدین آنها ارائه میدهد.

اتحادیه مردمی (Väestöliitto) خانواده را در خصوص موضوعات مربوط به تربیت کودکان و سلامتی خانواده راهنمایی می کند.

ارائه اطلاعات به زبانهای مختلف:

تلفن. 0922805245 یا 0503256450 (سورانی، دری، فارسی)
تلفن. 0922805141، gsm 0503257173 (روسی، انگلیسی)

مشکلات نوجوانان

مرکز جوانان هلسینکی (Helsingin nuorisoasema) کمک های خود را به جوانان دارای سنین13 تا 23 سال اهل هلسینکی ارائه می دهد. اینگونه کمک ها را می توان به عنوان مثال برای مشکلات روحی یا مشکلات مربوط به استفاده از مواد مخدر و مشروب و یا برای پایان دادن به قمار بازی کردن دریافت کرد. والدین فرد جوان نیز می توانند با مرکز جوانان تماس بگیرند.

دختران می توانند از خانه دختران (Tyttöjen talo) و پسران از خانه پسران (Poikien talo) حمایت و راهنمایی دریافت کنند.

صلیب سرخ برای نوجوانان دارای سنین 12 تا 19 سال دارای خانه امن می باشد. از خانه امن جوانان می توان مشاوره و مکان خواب موقتی دریافت کرد. اطلاعات تماس خانه امن جوانان:

Uudenmaankatu 32 A
اوقات کاری: هر روز ساعت 17.00-10.00
تلفن. (09) 622 4322
پست الکترونیک: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

درمطالعه بیشتر از: فرزندان.

linkkiSuomen Punainen Risti:
خانه امن جوانان هلسینکیفنلاندی | سوئدی

linkkiTyttöjen talo Helsinki:
ارائه کمک و برنامه های فعالیتی برای دخترانفنلاندی

linkkiPoikien Talo:
خانه پسرانفنلاندی