Perhe Helsingissä

خانواده در هلسینکی

ازدواج رسمی

پیش از پیوند زناشویی باید در مورد موانع آن تحقیق شود. این تحقیق در اداره ثبت احوال انجام می شود (maistraatti). به موقع پیش از روز ازدواج از اداره ثبت احوال بخواهید این تحقیق را انجام دهد.

عقد غیر کلیسایی در اداره ثبت احوال انجام می شود. از اداره ثبت احوال برای مراسم عقد وقت رزرو کنید.

Uudenmaan maistraatti
دفتر کار هلسینکی
آدرس: Lintulahdenkuja 2
شماره تلفن: 39391 55 029

در صفحات ازدواج رسمی اطلاعات بیشتری در این مورد وجود دارد.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک برای خانوادهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

طلاق

زن یا شوهر می تواند از دبیرخانه دادگاه بدوی هلسینکی تقاضای طلاق کند. بدون رضایت همسر نیز می توان تقاضای طلاق نمود. تقاضای خود را می توانید از طریق پست یا پست الکترونیکی به دبیرخانه دادگاه بدوی ارسال نمایید.

Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
شماره تلفن: 44200 56 029

در صورتی که برای توافق در مورد مسائل با همسر خود به کمک احتیاج دارید، می توانید تقاضای توافق و آشتی امور خانواده (perheasioiden sovittelu) نمایید.

در صفحات طلاق اطلاعات بیشتری در این مورد وجود دارد.

linkkiOikeus.fi:
برگه درخواست طلاق(pdf, 100 kb)فنلاندی | سوئدی

linkkiOikeuslaitos:
دادگستری هلسینکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
ایجاد تفاهم و آشتی در مورد موضوعات خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

در صورتی که شما و همسرتان دارای فرزند هستید، نزد ناظر امور کودکان (lastenvalvoja) وقت رزرو کنید. ناظر امور کودکان توافق در مورد محل سکونت، سرپرستی، حق ملاقات و کمک نفقه کودکان را تأئید می کند.

رزرو وقت نزد ناظران امور کودکان:

شماره تلفن: 44999 310 (09)

مشاورت خدمات ناظران امور کودکان:

شماره تلفن: 43447 310 (09)

در صورتی که برای توافق در مورد مسائل فرزندتان به کمک احتیاج دارید، می توانید تقاضای توافق و آشتی امور خانواده نمایید.

در صفحات وضعیت فرزندان در ضمن طلاق اطلاعات بیشتری در این مورد وجود دارد.

linkkiHelsingin kaupunki:
کارمندان ناظر بر حقوق و منافع کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تولد کودک

اطلاعات مربوط به تولد کودک از بیمارستان به سیستم ثبت اطلاعات نفوس ارسال می شود. بایستی توسط فرم جداگانه ای که به خانه شما فرستاده می شود، نام کودک، زبان مادری و اطلاعات مورد نیاز دیگر را به اداره ثبت احوال (Maistraatti) اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر در باره ثبت شدن تولد کودک، اثبات هویت پدر کودک و سرپرستی، از InfoFinland و هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود .

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala :
نوزاد در راه – راهنمای مادر زایمان کردهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مراقبت از کودک

در صفحات تحصیلات در هلسینکی سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد رسیدگی و مراقبت روزانه از کودکان وجود دارد.

مراقبت موقتی از کودک

در پارک های بازی شهر هلسینکی خاله های پارک (puistotäti) کار می کنند. خاله های پارک در اوقات قبل از ظهر خدمات مراقبت موقتی از کودکان ارائه می دهند. خاله پارک بر کودکانی که در پارک بازی می کنند نظارت می کند و آنها را راهنمایی می کند. خدمات مراقبت از کودکان خاله های پارک پولی است.

در صورتی که نیاز به مراقب و رسیدگی کننده موقتی کودک در خانه خود دارید، می توانید با سازمان حفاظت از کودکان مانرهیم (Mannerheimin lastensuojeluliitto) یا با وئستو لیتو (Väestöliitto) تماس بگیرید.

linkkiHelsingin kaupunki:
خاله های پارکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVäestöliitto:
مراقبت از کودک و کمک خانگیفنلاندی

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
کمک در امر مراقبت از کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

کمک هزینه رسیدگی به امور درخانه

در صورتی که از کودک زیر سن 3 سال در خانه نگهداری می کنید، می توانید کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه (kotihoidon tuki) دریافت کنید. این کمک هزینه از کلا (Kela) تقاضا می گردد. علاوه بر این شهر هلسینکی به خانواده هایی که از کودک زیر سن 2 سال در خانه نگهداری می کنند یارانه شهری کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه پرداخت می کند.

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک هزینه مراقبت از کودکان خردسال در خانه و کمک هزینه دیگری که به والدین مقیم هلسینکی تعلق می گیردفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

پارک های بازی و محل اجتماعات

در هلسینکی پارک های بازی و ساختمان های خانواده وجود دارد که در آنها برای کودکان و والدینی که از فرزندان خود درخانه نگهداری می کنند، فعالیت هایی برگزار می شود. این فعالیت ها می توانند شامل ورزش و تحرک تحت نظارت، آواز خوانی و کارهای دستی باشد.

پارک بزرگسالان استادی (Stadi) در برخی از پارک های بازی و ساختمان های خانواده برای والدین مهاجر کلاس زبان فنلاندی برگزار می کند. پارک های بازی و ساختمان های خانواده در زمان برگزاری این کلاس ها خدمات مراقبت از کودک ترتیب می دهند.

در مهدهای کودک، ساختمان های خانواده و پارک های بازی برای کودکان 5-2 ساله محل اجتماعات نیمه وقت برگزار می شود که در مکان های مراقبت روزانه از کودک وجود ندارد. انجمن های کلیسای هلسینکی نیز محل اجتماعات برگزار می کنند.

linkkiHelsingin kaupunki:
مجتمعهایی تحت عنوان پارکهای بازیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
فعالیت برای خانواده های بچه دارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
ویدئویی درباره نحوه فعالیت Leikkipuistoفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | سومالیایی | فارسی | عربی

linkkiHelsingin kaupunki:
ساختمان های خانوادهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
محل اجتماعات برای کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مشکلات در خانواده ها

در صفحات شرایط توام با مشکلات در هلسینکی سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد این که در هلسینکی از کجا می توان برای مشکلات کودکان، جوانان و خانواده ها کمک دریافت نمود، وجود دارد.

در صفحات مشکلات کودکان و نوجواناندر سایت InfoFinland نیز اطلاعاتی درباره مشکلات کودکان و نوجوانان موجود می باشد.

در صفحات مشکلات زندگی زناشویی توأم با ازدواج و یا بدون داشتن ازدواج سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد این که از کجا می توان برای مشکلات بین دو همسر کمک دریافت نمود، وجود دارد.

چنانچه عضوی از خانواده تان با شما با خشونت رفتار می کند و یا شما را تهدید به بکار بردن خشونت می کند، می توانید با خانه امن (turvakoti) تماس بگیرید.

خانه امن مونا (Mona) برای زنان مهاجر و فرزندان آنها در نظر گرفته شده است.

Turvakoti Mona
شماره تلفن: 045 639 6274 (24 ساعته)

می توانید به خانه امن پایتخت (Pääkaupungin Turvakoti) هم بروید.

Turvakoti Haaga
آدرس: Steniuksentie 20, 00320 Helsinki
شماره تلفن: (09) 4777 180 (24 ساعته)

Turvakoti Toukola
آدرس: Hämeentie 126 F, 00560 Helsinki
شماره تلفن: 050 5650636 (24 ساعته)

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
کمک به قربانیان خشونتهای خانوادگیفنلاندی

جوانان و نوجوانان بین سنین 19-12 سال می توانند با خانه امن جوانان (Nuorten turvatalo) صلیب سرخ تماس بگیرند.

آدرس: Uudenmaankatu 32 A, 00120 Helsinki

ساعات کار هر روز بین ساعات 10-17
شماره تلفن: 4322 622 (09). در ساعات دیگر شبانه روز می توانید به خانه امن تلفن کنید.
آدرس پست الکترونیکی: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

linkkiSuomen Punainen Risti:
خانه امن جوانان هلسینکیفنلاندی | سوئدی

سالمندان

Seniori-info شهر هلسینکی در مورد خدمات سالمندان در هلسینکی اطلاعات در اختیار می گذارد. سالمندان اهل هلسینکی و خویشاوندان آنها می توانند با Seniori-info تماس بگیرند. Seniori-info به زبان های فنلاندی و سوئدی خدمات ارائه می دهد.

Seniori-info
شماره تلفن: 4556 3104 09 (روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 15-9)
آدرس پست الکترونیکی: seniori.info@hel.fi

linkkiHelsingin kaupunki:
اطلاعات برای سالمندانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

سکونت به صورت حمایت شده و توام با دریافت خدمات

برخی افراد، از جمله سالمندان و معلولین، برای گذراندن امور روزمره خود با مشکل روبرو هستند و نیاز به کمک دارند. شهرداری خدماتی در اختیار آنها می گذارد که بتوانند مستقلاً زندگی کنند.

سالمندان و معلولینی که نمی توانند به طور مستقل زندگی کنند، می توانند در خانه خدماتی یا مؤسسه خدماتی زندگی کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این خدمات به واحد امور اجتماعی محل سکونت خود مراجعه نمایید.

در این زمینه بیشتر بخوانید: سکونت حمایت شده و توام با دریافت خدمات

وقتی از بستگان نزدیک خود در خانه نگهداری می کنید

در صورتی که از خویشاوند سالمند، بیمار یا معلول خود نگهداری می کنید تا این که او بتواند در خانه زندگی کند، شما ممکن است حق دریافت کمک هزینه نگهداری خویشاوند داشته باشید. اطلاعات بیشتر را از اداره امور اجتماعی و کار با خانواده (sosiaali- ja lähityön toimipiste) منطقه سکونت خود سؤال کنید.

کسب اطلاعات بیشتر از: سالمندان

linkkiHelsingin kaupunki:
واحدهای تامینات اجتماعی و دیدار و ملاقات افرادفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی