Perhe Helsingissä

خانواده در هلسینکی

خانواده هایی که از جای دیگر به هلسینکی نقل مکان کرده اند راضی هستند. شهر هم به خانواده های جوان و هم به خانواده های دارای فرزند و سالمندان خدمات و فعالیت ارائه می دهد.

ازدواج در هلسینکی

پیش از پیوند زناشویی باید در مورد موانع آن تحقیق شود. به موقع پیش از روز ازدواج از اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس بخواهید تحقیق در مورد موانع ازدواج را انجام دهد. عقد غیر مذهبی در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس انجام می شود و برای آن باید وقت گرفت.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2D، طبقه دوم

شماره تلفن: 244 536 0295

برای اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج، شروط ازدواج یا مسائل دیگر خانواده به صفحه پیوند زناشویی در فنلاند در فنلاند در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک برای خانوادهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تولد کودک

اطلاعات مربوط به تولد کودک از بیمارستان به سیستم ثبت اطلاعات نفوس ارسال می شود. شما باید نام کودک، زبان مادری و اطلاعات مورد نیاز دیگر را توسط فرم جداگانه ای که به خانه شما فرستاده می شود، به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر درباره ثبت شدن تولد کودک، اثبات هویت پدر و مادر کودک و سرپرستی، از InfoFinland و صفحه:هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود.

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala:
زایمانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مراقبت از کودک و آموزش و پرورش دوران پیش از مدرسه

شهر هلسینکی خدمات و کمک برای مراقبت از کودک و آموزش و پرورش او ارائه می کند. برای مراقبت از کودک نوزاد می توانید از مرکز بهداشت شهر هلسینکی مشاوره و کمک دریافت کنید. در صورتی که برای کارهای روزمره به کمک نیاز دارید، از خدمات کمک خانگی بخواهید.

کمک هزینه رسیدگی به امور درخانه

در صورتی که از کودک زیر سن 3 سال در خانه نگهداری می کنید، می توانید کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه (kotihoidon tuki) دریافت کنید. این کمک هزینه از اداره Kela درخواست می شود. علاوه بر این، شهرداری هلسینکی به خانواده هایی که در خانه از کودک کوچکتر از 2 سال مراقبت می کنند، کمک هزینه ویژه شهر مراقبت کودکان در خانه پرداخت می کند.

در مورد مراقبت از کودک در مواردی غیر از مراقبت و پرورش در خانه، می توانید از صفحاتپرورش خردسالان و تحصیلات در هلسینکیInfoFinland اطلاعات بیشتری کسب کنید.

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک هزینه مراقبت از کودکان خردسال در خانه و کمک هزینه دیگری که به والدین مقیم هلسینکی تعلق می گیردفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

راهنمایی و خدمات خانگی برای خانواده های دارای فرزند در هلسینکی

آیا برای مراقبت از کودک در خانه یا امور روزمره به راهنمایی و کمک احتیاج دارید؟ می توانید به مرکز راهنمایی اجتماعی خانواده های دارای فرزند در شهر هلسینکی تلفن کنید. می توانید در مورد خدمات خانگی نیز راهنمایی بخواهید و تقاضا کنید که کارمند خدمات خانگی در صورت امکان به خانه شما بیاید. خدمات خانگی کمک کردن به خانواده در امور روزمره زندگی است.

شماره تلفن: 54 54 3101 09. این خدمات در روزهای اداری بین ساعت 7.00 تا 13.00 و مشاوره بین ساعت 9.00 تا 12.00 کار می کند.

خدمات خانگی خانواده های دارای فرزند مشمول هزینه می باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمت هر ساعت خدمات و خدمات خانگی، به صفحات شهرداری هلسینکی مراجعه کنید.

پارک های بازی برای کودکان (leikkipuistot) و محل های اجتماعات (kerhot)

در هلسینکی پارک های بازی و ساختمان های خانواده وجود دارد که در آنها برای کودکان و والدینی که از فرزندان خود درخانه نگهداری می کنند، فعالیت هایی برگزار می شود. این فعالیت ها می توانند شامل ورزش و تحرک تحت نظارت، آواز خوانی و کارهای دستی باشد.

در برخی از پارک های بازی و ساختمان های خانواده، دوره های آموزشی زبان فنلاندی برای والدین برگزار می شود. در مدت دوره آموزشی، مراقبت کننده کودکان از فرزند شما نگهداری می کند.

در مهدهای کودک، ساختمان های خانواده و پارک های بازی برای کودکان 5-2 ساله محل اجتماعات نیمه وقت برگزار می شود که در مکان های مراقبت روزانه از کودک وجود ندارد. انجمن های کلیسای هلسینکی و انجمن های مختلف دیگر نیز محل های اجتماعات مشابه ای برگزار می کنند.

linkkiHelsingin kaupunki:
مجتمعهایی تحت عنوان پارکهای بازیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
فعالیت برای خانواده های بچه دارفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
ویدئویی درباره نحوه فعالیت Leikkipuistoفنلاندی | سوئدی | انگلیسی | سومالیایی | فارسی | عربی

linkkiHelsingin kaupunki:
ساختمان های خانوادهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
محل اجتماعات برای کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مراقبت موقتی از کودک

در پارک های بازی شهر هلسینکی خاله های پارک (puistotäti) کار می کنند. خاله های پارک در اوقات قبل از ظهر خدمات مراقبت موقتی از کودکان ارائه می دهند. خاله پارک بر کودکانی که در پارک بازی می کنند نظارت می کند و آنها را راهنمایی می کند. خدمات مراقبت از کودکان خاله های پارک پولی است.

اگر بطور موقت نیاز به پرستار کودک در خانه خود را دارید، می توانید با اتحادیه حمایت از حقوق اطفال Mannerheim و یا اتحادیه مردمی تماس بگیرید.

شهرداری هلسینکی خدمات رسیدگی به خانه هم برای خانواده های دارای فرزند ارائه می کند که مشمول هزینه بوده و بستگی به درآمد ماهانه خانواده دارد.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه بهInfoFinlandمراقبت از کودک.

linkkiHelsingin kaupunki:
خاله های پارکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiVäestöliitto:
مراقبت از کودک و کمک خانگیفنلاندی

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
کمک در امر مراقبت از کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

اشخاص سالمند

Seniori-info شهر هلسینکی در مورد خدمات سالمندان در هلسینکی اطلاعات در اختیار می گذارد. سالمندان اهل هلسینکی و خویشاوندان آنها می توانند با Seniori-info تماس بگیرند. Seniori-info به زبان فنلاندی، سوئدی و انگلیسی خدمات ارائه می کند.

Seniori-info
شماره تلفن: 4556 3104 09 (روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 15-9)
آدرس پست الکترونیکی: seniori.info@hel.fi

linkkiHelsingin kaupunki:
اطلاعات برای سالمندانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

سکونت به صورت حمایت شده و توام با دریافت خدمات

برای برخی افراد، از جمله برای سالمندان و معلولین، گذراندن امور روزمره بدون دریافت کمک دشوار است. شهرداری خدماتی در اختیار آنها می گذارد که بتوانند مستقلاً زندگی کنند.

افراد سالمند و معلولی که نمی توانند به صورت مستقل زندگی کنند، می توانند در خانه سالمندان (palvelutalo) یا در مؤسسه (laitos) سکونت کنند. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این خدمات می توانید از شعبه سوسیال (sosiaalityön yksikkö) ناحیه خود سؤال کنید.

مطالعه بیشتر در این باره با مراجعه بهInfoFinlandسکونت توأم با ارائه خدمات و بصورت حمایت شده.

زمانی که در خانه از بستگان نزدیک خود مراقبت می کنید

در صورتی که از خویشاوند سالمند، بیمار یا معلول خود نگهداری می کنید تا این که او بتواند در خانه زندگی کند، شما ممکن است حق دریافت کمک هزینه نگهداری خویشاوند داشته باشید. اطلاعات بیشتر را از اداره امور اجتماعی و کار با خانواده (sosiaali- ja lähityön toimipiste) منطقه سکونت خود سؤال کنید.

اطلاعات بیشتر درباره: سالمندان.

linkkiHelsingin kaupunki:
واحدهای تامینات اجتماعی و دیدار و ملاقات افرادفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مشکلات در خانواده

اگر عضو خانواده شما نسبت به شما با خشونت رفتار می کند و یا با استفاده از خشونت شما را تهدید میکند، می توانید با خانه امن (turvakoti) تماس بگیرید. خانه امن Mona خانه امنی است برای زنان و فرزندان آنها که به زبان های مختلف خدمات ارائه می دهد.

Turvakoti Mona
شماره تلفن: 6274 639 045 (24 ساعته)

در صورتی که وضعیت خطرناک است، می توانید به خانه امن بروید (انجمن Turvakoti پایتخت)

Turvakoti Haaga
Steniuksentie 20
شماره تلفن: 180 4777 (09) (24 ساعته)

Turvakoti Toukola
Hämeentie 126 F
شماره تلفن: 0636 565 050 (24 ساعته)

جوانان و نوجوانان بین سنین 19-12 سال می توانند با خانه امن جوانان (Nuorten turvatalo) صلیب سرخ تماس بگیرند.

Uudenmaankatu 32 A

ساعات کار هر روز بین ساعات 10-17

شماره تلفن: 4322 622 (09). در ساعات دیگر شبانه روز می توانید به خانه امن تلفن کنید.
آدرس پست الکترونیکی: turvatalo.helsinki(at)redcross.fi

در صفحه شرایط توام با مشکلات در هلسینکی در سایت InfoFinland، اطلاعاتی در مورد این که در هلسینکی از کجا می توان برای مشکلات کودکان، جوانان و خانواده ها کمک دریافت نمود، وجود دارد.

در صفحات مشکلات کودکان و نوجواناندر سایت InfoFinland هم اطلاعاتی درباره مشکلات کودکان و نوجوانان موجود می باشد.

در صفحاتمشکلات زندگی زناشویی توأم با ازدواج و یا بدون داشتن ازدواج در سایت InfoFinland اطلاعاتی درباره اینکه از کجا می توان برای مشکلات زندگی زناشویی کمک دریافت کرد، وجود دارد.

linkkiPääkaupungin Turvakoti ry:
کمک به قربانیان خشونتهای خانوادگیفنلاندی

linkkiSuomen Punainen Risti:
خانه امن جوانان هلسینکیفنلاندی | سوئدی

طلاق

زن یا شوهر می تواند از دبیرخانه دادگاه بدوی هلسینکی تقاضای طلاق کند. بدون رضایت همسر نیز می توان تقاضای طلاق نمود. می توانید درخواست طلاق خود را از طریق پست یا پست الکترونیکی نیز به دفترخانه دادگاه بدوی بفرستید.

Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
شماره تلفن: 44200 56 029

آدرس پستی: PL 650, 00181 Helsinki

در صورتی که برای توافق در مورد مسائل با همسر خود به کمک احتیاج دارید، می توانید تقاضای توافق و آشتی امور خانواده (perheasioiden sovittelu) نمایید. برای اطلاعات بیشتر در مورد روند و مدارک مربوط به طلاق به این صفحه سایت InfoFinland مراجعه کنید: طلاق.

linkkiOikeus.fi:
برگه درخواست طلاق(pdf, 100 kb)فنلاندی | سوئدی

linkkiOikeuslaitos:
دادگستری هلسینکیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiHelsingin kaupunki:
ایجاد تفاهم و آشتی در مورد موضوعات خانوادگیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

در صورتی که شما و همسرتان دارای فرزند هستید، نزد ناظر امور کودکان (lastenvalvoja) وقت رزرو کنید. ناظر امور کودکان توافق در مورد محل سکونت، سرپرستی، حق ملاقات و کمک نفقه کودکان را تأئید می کند.

رزرو وقت نزد ناظران امور کودکان:

شماره تلفن: 44999 310 (09)

مشاورت خدمات ناظران امور کودکان:

شماره تلفن: 43447 310 (09)

در صورتی که برای توافق در مورد مسائل فرزندتان به کمک احتیاج دارید، می توانید تقاضای توافق و آشتی امور خانواده نمایید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سکونت، مراقبت، حق ملاقات و نفقه کودکان به این صفحه سایت InfoFinland مراجعه کنید: وضعیت فرزندان در ضمن طلاق.

linkkiHelsingin kaupunki:
کارمندان ناظر بر حقوق و منافع کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی