به محتویات منتقل شوید
Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet

حقوق و وظایف همسرانی که ازدواج رسمی نکرده اند

منتشر شده02.06.2023
زوجین با هم برابر هستند. آنها باید به همدیگر اعتماد داشته و بطور مشترک در جهت منافع خانواده فعالیت کنند.

همسران هر دو حق تصمیم گیری مستقل در رابطه با انجام کار و یا شرکت در فعالیت های اجتماعی و دیگر فعالیت های بیرون از خانه را دارا می باشند.

جهت کسب آگاهی بیشتر درباره وظایف والدین نسبت به فرزندان، به سایت اینترنتی InfoFinland و تربیت و پرورش کودکان در فنلاند، مراجعه کنید.

وظیفه همسران در پرداخت کمک خرجی

هر کدام از همسران متناسب با توانایی خود، در امور اقتصادی خانواده شرکت کرده و کمک خرج همسر خود می باشند. چنانکه یکی از همسران شاغل نمی باشد، همسر دیگر که وضع اقتصادی بهتری دارد، باید هزینه مواردی نظیر خوراک و و پوشاک را بپردازد.

وضعیت کودکان در ضمن ازدواج

وقتی زنی که ازدواج کرده است و صاحب فرزند می شود، نام شوهر او بصورت اتوماتیک بعنوان پدر آن کودک در سیستم اطلاعات نفوس ثبت می شود. هر دوی والدین بعنوان سرپرست کودک ثبت خواهند شد.

زوجین می توانند با هم، کودکی را به فرزند خواندگی بپذیرند. به فرزند خواندگی قبول کردن کودکان، بر اساس قانون فرزند خواندگی میباشد. چنانکه علاقمند به این امر می باشید، از خدمات حقوقی خانواده (perheoikeudelliset palvelut) منطقه خود سؤال کنید .

دارایی

دارایی کسب شده توسط یکی از همسران، چه قبل و چه بعد از ازدواج، متعلق به خود او می باشد. همسران می توانند بطور مشترک نیز دارایی کسب کنند. همسرانی که دارای ازدواج رسمی می باشند، نسبت به دارایی و اموال همدیگر حق همسری دارند. چنانکه رابطه ازدواج منجر به جدایی و طلاق شود، مجموع دارایی همسران بطور مساوی بین آن دو تقسیم می شود. اگر رابطه ازدواج به مرگ یکی از همسران ختم شود، دارایی مشترک همسران مابین وارثان متوفی و همسر شخص متوفی تقسیم میشود. همسر رسمی را نمیتوان با وصیّتنامه از حق ارث محروم کرد. چنانکه آنها قبل از ازدواج، توافقنامه مربوط به شرایط ازدواج و نحوه تقسیم دارایی را انجام داده باشند، در این صورت تقسیم اموال و دارایی آنها در زمان جدایی و طلاق و در صورت فوت همسر، مطابق با توافقنامه انجام شده، صورت می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اموال و دارایی ها در ازدواج و نیز توافق نامه شروط ازدواج به وب‌سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه ازدواج کردن در فنلاند، موضوعاتی که باید بخاطر داشته باشید مراجعه نمایید.

بدهی

هر کدام از همسران به تنهایی مسئول وامی است که قبل یا بعد از ازدواج گرفته است. در صورتیکه یکی از همسران برای تأمین مخارج خانواده از قبیل تهیه خوراک، وام گرفته باشد، در این حالت هر دو آنها در قبال این وام دارای مسئولیت هستند. البته همسران می توانند درصورتیکه بخواهند وام مشترک بگیرند، که در اینصورت مسئولیت بازپرداخت وام مذکور بر عهده هر دوی آنها خواهد بود.

خانه مشترک

هیچکدام از همسران نمی تواند بدون اجازه دیگری، خانه مشترک و یا اشیاء داخل آن از قبیل مبلمان و اثاثیه منزل را بفروش برساند.

در صورت وجود مشکل در دوران تاهل چه باید کرد؟

اگر شما دارای مشکلات مربوط به زندگی زناشویی هستید، می توانید بعنوان مثال از  مرکز مشاوره بهداشتی خانواده (perheneuvola) یا از مرکز امور اجتماعی و بهداشتی (sosiaali- ja terveyskeskus) منطقه خود کمک درخواست کنید.

با مراجعه به سایت اینترنتی InfoFinland وبه مشکلات خانواده ، می توانید اطلاعاتی در مورد مواقعی که همسر تان با شما با خشونت رفتار کرده و یا شما را تهدید می کنید، کسب کنید.

در بعضی از مواقع ممکن است که زندگی زناشویی منجر به جدایی و طلاق شود. جهت کسب آگاهی بیشتر به سایت InfoFinland و طلاق، مراجعه کنید.

بسیاری از سازمانها و کلیساها، فعالیتهای گروههای مددکاری را برای افرادی که طلاق گرفته اند، برنامه ریزی می کنند. اطلاعات بیشتر در این باره را می توانید بعنوان مثال از سایتهای اینترنتی مرکز مشاوره خانواده کلیسا و اتحادیه مردمی دریافت کنید.

پس از به پایان رسیدن زندگی زناشویی، می توانید درباره نحوه تقسیم دارایی ها و وام ها، با هم توافق کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه وضعیت دارایی بعد از متارکه در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

 

مرگ عضو خانواده

در صورت فوت عضو خانواده، چگونه باید عمل کرد و از کجا میتوان کمک دریافت کرد؟ جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland ومرگ، مراجعه کنید.