به محتویات منتقل شوید
Perhe-elämän ja työn tasapaino

تعادل بین زندگی خانوادگی و کار

منتشر شده26.03.2024
هماهنگ کردن زندگی خانوادگی و کار در فنلاند از خیلی از کشورهای دیگر آسانتر است. کارفرماها مقررات مربوط به ساعات کار و قانون مرخصی سالانه را رعایت می کنند. به این دلیل ساعات کاری انعطاف پذیر و مناسب می باشند. این به شما امکان بیشتری می دهد که وقت خود را با خانواده خود بگذرانید.

در فنلاند در خیلی از خانواده ها هر دو بزرگسال کار می کنند. در صورتی که در خانواده شما کودکان خردسال وجود دارند، شما اغلب امکان مرخصی گرفتن برای مراقبت از آنها را دارید. علاوه بر این، هم مراقبت پرورش خردسالان عمومی و هم خصوصی دارای کیفیت خوب و با هزینه مناسب هستند. هنگامی که از کودک در خانه نگهداری می کنید یا برای نگهداری کودک یک پرستار استخدام می کنید هم می توانید از کلا درخواست کمک هزینه کنید.

در فنلاند در خیلی از خانواده ها هر دو بزرگسال کار می کنند. در صورتی که در خانواده شما کودکان خردسال وجود دارند، شما اغلب امکان مرخصی گرفتن برای مراقبت از آنها را دارید. علاوه بر این، هم مراقبت پرورش خردسالان عمومی و هم خصوصی دارای کیفیت خوب و با هزینه مناسب هستند. هنگامی که از کودک در خانه نگهداری می کنید یا برای نگهداری کودک یک پرستار استخدام می کنید هم می توانید از کلا درخواست کمک هزینه کنید. معلمین و مراقبت کننده ها از رشد کودک و یادگیری زبان فنلاندی یا سوئدی او، حمایت و پشتیبانی می کنند. در شهرهای بزرگتر مثلاً مهد کودک ها و مدارس انگلیسی زبان هم وجود دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتنر در مورد نگهداری از کودکان خردسال در فنلاند، به صفحات کمک های مالی به خانواده و پرورش خردسالان در سایت InfoFinland مراجعه کنید.

در فنلاند بیشتر زنها کار می کنند، با این که فرزندان خردسال هم داشته باشند. شما به عنوان زن برای کار کردن یا تحصیل نیازی به اجازه همسر یا والدین خود ندارید. اگر در خانواده هر دو بزرگسال کار کنند، وضعیت با ثبات تر است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد حقوق زنان و مردان در فنلاند، به صفحه برابری و مساوات در زندگی کاریدر سایت InfoFinland مراجعه نمایید.

در صورتی که به مدت طولانی از زندگی کاری به دور بوده اید و یا از فرزند خود در خانه مراقبت می کردید، شروع کردن دو باره کار ممکن است دشوار به نظر برسد. در فنلاند نیازی نیست که خودتان به تنهایی به موضوع فکر کنید، بلکه برای جستجوی کار می توانید از مشاورین شهر محل اقامت خود یا خدمات اداره کار و معیشت (TE-palvelu) کمک دریافت کنید. می توانید همراه با آنها فکر کنید که آیا به تحصیلات بیشتری و یا حرفه جدیدی احتیاج دارید، می توانید دوره آموزشی زبان فنلاندی یا سوئدی مناسب جستجو کنید یا درخواست کار کنید و رزومه بنویسید. در صورتی که مایلید برای کسب حرفه جدیدی تحصیل کنید، ممکن است حق دریافت کمک هزینه تحصیلی داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات مشاوره در شهر محل اقامت خود، به صفحه شهرها و در مورد کمک هزینه تحصیلی، به صفحه تامین مخارج تحصیلیدر سایت InfoFinland مراجعه کنید.

جهت دریافت راهنمایی ها برای کاریابی، به صفحه کار در فنلاندزدر سایت InfoFinland مراجعه کنید.

جهت دریافت راهنمایی ها برای تحصیل، به صفحه تقاضای تحصیلاتدر سایت InfoFinland مراجعه نمایید.

جهت دریافت راهنمایی ها برای آموزش زبان فنلاندی و سوئدی، به صفحه زبانهای فنلاندی و سوئدی مراجعه نمایید.