Perhe Espoossa

خانواده در اسپو

در صورتی که قصد ازدواج دارید، از کودک در خانه نگهداری می کنید و یا برای خویشاوند سالمند خود نیاز به خدمات دارید، در صفحات خانواده در اسپو (Espoo)، دستورالعمل هایی در این مورد وجود دارد.

ازدواج رسمی

قبل از ازدواج شما باید کتبا درخواست تحقیق و بررسی درباره موانع ازدواج (avioliiton esteiden tutkiminen) را بکنید. تحقیق و بررسی درباره موانع ازدواج در اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس(Digi- ja väestötietovirasto)انجام می شود. درخواست بررسی خود را می توانید در هر یک از محل های خدمات انجام دهید.

Digi- ja väestötietovirasto
Miestentie 3
02150 Espoo

شماره تلفن. 0295536244

vihkiminen(at)dvv.fi

کسب آگاهی بیشتر در این باره از لینک ازدواج رسمی

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiDigi- ja väestötietovirasto:
درخواست تحقیق درباره موانع ازدواجفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

تولد کودک

اطلاعات مربوط به تولد کودک از بیمارستان به سیستم ثبت اطلاعات نفوس ارسال می شود. بایستی توسط فرم جداگانه ای که به خانه شما فرستاده می شود، نام کودک، زبان مادری و اطلاعات مورد نیاز دیگر را به اداره اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید.

مطالعه بیشتر در باره ثبت شدن تولد کودک، اثبات هویت پدر کودک و سرپرستی، از InfoFinland و هنگامی که کودک در فنلاند متولد می شود .

کسب آگاهی بیشتر در این باره از لینک :بهداشت و سلامتی در اسپو

linkkiHUS Helsingin yliopistollinen sairaala:
زایمانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

مراقبت از کودک

اطلاعات بیشتر در مورد مراقبت از کودک در اسپو (Espoo) در صفحه تحصیلات در اسپو InfoFinland وجود دارد.

مراقبت موقت از کودک

در صورتی که نیاز به مراقب و رسیدگی کننده موقتی کودک در خانه خود دارید، می توانید با سازمان حفاظت از کودکان مانرهیم (Mannerheimin lastensuojeluliitto) یا با وئستو لیتو (Väestöliitto) تماس بگیرید.

linkkiVäestöliitto:
مراقبت از کودک و کمک خانگیفنلاندی

linkkiMannerheimin lastensuojeluliitto:
کمک در امر مراقبت از کودکفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

برای کسب آگاهی بیشتر در این باره به لینک مراقبت روزانه، مراجعه کنید.

کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه

چنانچه کوچکترین فرزند خانواده زیر 3 سال سن دارد و والدین کودک در خانه از او مراقبت می کنند، در این صورت می توانند کمک هزینه مراقبت از کودک خرد سال در خانه (kotihoitotuki) را دریافت کنند. چنانچه شما حق دریافت کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را دارید، می توانند این کمک هزینه را از اداره بیمه بازنشستگی ملی درخواست کنید. درخواست این کمک هزینه را می توانید از طریق اینترنت انجام داده و یا اینکه درخواستنامه خود را به اداره بیمه بازنشستگی ملی پست کنید. همچنین می توانید شخصا به این اداره مراجعه کنید.

شهرستان اسپو (Espoo) کمک هزینه دیگری را تحت عنوان (Espoo-lisä) نیز به خانواده هایی که از کودک دارای سن زیر 3 سال خود در خانه مراقبت می کنند، پرداخت می کند. این کمک هزینه به والدینی پرداخت می شود که از تمام کودکان زیر سن دبستانی خود در خانه مراقبت می کنند.

linkkiEspoon kaupunki:
مراقبت از کودک در خانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات لازم درباره کمک هزینه مراقبت در خانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
رسیدگی به امور اداری از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات تماس اداره بیمه بازنشستگی ملیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

پارک های ساکنین و کلوبها

شهرستان اسپو (Espoo) فعالیتهای زیادی را برای والدینی که در خانه از فرزند خود مراقبت می کنند، برنامه ریزی می نماید. از جمله این فعالیتها می توان به مراکز تفریحی دارای فضای آزاد (asukaspuistot)، مهد کودکهای آزاد (avoimet päiväkodit) و کلوبها (kerhot) اشاره کرد.

برای کسب آگاهی بیشتر در این باره به لینک کمک برای مراقبت از کودک در خانه مراجعه کنید.

linkkiEspoon kaupunki:
مراکز تفریحی دارای فضای باز و کلوپ هافنلاندی | سوئدی | انگلیسی

سالمندان

سالمندان می توانند از خدمات درمانگاه ها عادی استفاده کنند. علاوه بر این در اسپو (Espoo) به سالمندان خدمات دیگر مخصوص به آنها نیز ارائه میشود، از جمله این خدمات می توان به خدمات مراقبت درخانه اشاره کرد.

چنانچه می خواهید اطلاعات بیشتری درباره خدمات سالمندان دریافت کنید، می توانید با مرکز ارائه راهنمایی درباره مسایل سالمندان (seniorineuvonta) تماس بگیرید

تلفن. 0981633333

nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
مشاورت سالمندانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

زمانیکه در خانه از بستگان نزدیک خود مراقبت می کنید
اگر در خانه از یکی از بستگان نزدیک خود که دچار کهولت، بیماری و یا معلولیت می باشد مراقبت می کنید، برای اینکه او بتواند در خانه زندگی کند، ممکن است که شما از حق دریافت کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیک در خانه، برخوردار باشید.

linkkiEspoon kaupunki:
کمک هزینه مخصوص مراقبت از بستگان نزدیک فنلاندی | سوئدی

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به لینک سالمندان مراجعه کنید

مشکلات در خانواده ها

در صفحات شرایط توام با وجود مشکلات در اسپو سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد این که در اسپو از کجا می توان برای مشکلات کودکان، جوانان و خانواده ها کمک دریافت نمود، وجود دارد.

در صفحات مشکلات کودکان و نوجواناندر سایت InfoFinland نیز اطلاعاتی درباره مشکلات کودکان و نوجوانان موجود می باشد.

طلاق

هر کدام از زوجین به تنهایی و یا هر دو با هم، می توانند درخواست طلاق بدهند. حتی اگر همسر شما نخواهد از شما جدا شود، شما می توانید به تنهایی درخواست طلاق بدهید. درخواست طلاق در شهر اسپو (Espoo) به دادگاه بدوی اوسی ما غربی (Länsi-Uusimaa) تحویل داده می شود.

دادگستری اسپو (Espoon käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
Espoo 02630
تلفن. 0295644000
پست الکترونیکی: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

در مورد درخواست طلاق بیشتر بخوانید: طلاق

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
اطلاعات تماسفنلاندی | سوئدی

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

در صورتی که شما و همسرتان دارای فرزند هستید و برای طلاق برنامه ریزی می کنید، نزد ناظر امور کودکان (lastenvalvoja) وقت ملاقات بگیرید. ناظر امور کودکان توافق در مورد محل سکونت، سرپرستی، حق ملاقات و کمک نفقه کودکان را تأئید می کند.

رزرو وقت ملاقات از ناظران امور کودکان:

روزهای دوشنبه تا جمعه، بین ساعت 10 تا 11 صبح

تلفن. 27711 816 09

برای کسب آگاهی بیشتر به لینک وضعیت فرزندان در ضمن طلاق مراجعه کنید.

linkkiEspoon kaupunki:
اطلاعات تماس مسئولین نظارت بر حقوق کودکانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiEspoon kaupunki:
طلاق در خانواده های دارای فرزندفنلاندی | سوئدی | انگلیسی