مهاجرت به فنلاند

زندگی در فنلاند

شهرها

Perhe Espoossa

خانواده در اسپو

ازدواج رسمی

قبل از ازدواج شما باید درخواست تحقیق و بررسی درباره موانع ازدواج (avioliiton esteiden tutkiminen) را بکنید. بررسی موانع ازدواج در اداره ثبت احوال (maistraatti) انجام می شود. درخواست بررسی خود را می توانید به یکی از شعبه های اداره ثبت احوال ارسال کنید. اطلاعات لازم در این باره را می توانید از سایت های اینترنتی اداره ثبت احوال جستجو کنید.

اداره ثبت احوال منطقه اوسی ما (Uusimaa) واحد اسپو (Espoo)

Miestentie 3
02150 Espoo

شماره تلفن. 0295539391
info.uusimaa(at)maistraatti.fi

کسب آگاهی بیشتر در این باره از لینک ازدواج رسمی

linkkiMaistraatti:
عقدفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiMaistraatti:
درخواست تحقیق درباره موانع ازدواجفنلاندی | سوئدی

طلاق

زن و یا مرد، می توانند درخواست طلاق خود را به دفترخانه دادگاه بدوی اوسی ما غربی (Länsi-Uusimaa) تحویل دهند. به تنهایی بدون رضایت همسر نیز می توان تقاضای طلاق نمود. همچنین میتوانید درخواست طلاق خود را از طریق پست، تلگراف و یا پست الکترونیکی، به دفترخانه دادگستری بفرستید.

دادگستری اسپو (Espoon käräjäoikeus)
Vitikka 1 B 2
Espoo
02630
تلفن. 0295644000
پست الکترونیکی: lansi-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به لینک طلاق مراجعه کنید.

linkkiLänsi-Uudenmaan käräjäoikeus:
اطلاعات تماسفنلاندی | سوئدی

وضعیت فرزندان در ضمن طلاق

چنانچه دارای فرزندان زیر 13 ساله می باشید و تصمیم به طلاق می گیرید، با مشاور خانواده (perheneuvola) تماس بگیرید. در مرکز مشاور خانواده می توانید درباره شرایط خانواده خود با کارمندان این مرکز گفتگو کنید. اطلاعات تماس مراکز مشاور خانواده در سایت های اینترنتی شهرستان اسپو (Espoo) موجود می باشند.

چنانچه در صدد طلاق می باشید، می توانید با مسئول نظارت بر امور مربوط به کودکان (lastenvalvoja) در بخش مسایل خانوادگی نیز تماس بگیرید. با مسئول نظارت بر امور مربوط به کودکان می توانید درباره طلاق و آینده کودکان گفتگو کنید. در بین همسران باید قرارداد مشترکی درباره محل سکونت کودکان، حق دیدار و ملاقات با آنها و پرداخت حق سرپرستی به آنها، انجام شود. مسئولین نظارت بر امور مربوط به کودکان این قرارداد را به تایید می رسانند. اطلاعات تماس مسئولین نظارت بر امور مربوط به کودکان در سایت های اینترنتی شهرستان اسپو (Espoo) موجود می باشند.

شهرستان اسپو (Espoo) دارای شماره تلفن مخصوص راهنمایی درباره موضوعات مربوط مربوط به کودکان والدینی است که می خواهند از هم جدا شوند.

تلفن. 0981683378

برای کسب آگاهی بیشتر به لینک وضعیت فرزندان در ضمن طلاق مراجعه کنید.

linkkiEspoon kaupunki:
اطلاعات تماس مسئولین نظارت بر حقوق کودکانفنلاندی | سوئدی

linkkiEspoon kaupunki:
طلاق در خانواده های دارای فرزندفنلاندی | سوئدی

مراقبت از کودک

اطلاعات بیشتر در مورد مراقبت از کودک در اسپو (Espoo) در صفحه تحصیلات در اسپو InfoFinland وجود دارد.

مراقبت موقت از کودک

می توانید کودک را برای مراقبت موقت به نزد خاله پارک ببرید. این به معنی مراقبت کوتاه مدت (3-2 ساعته) از کودکان خردسال می باشد که در محوطه بیرون در پارک بازی انجام می شود. اطلاعات بیشتر را می توانید تلفنی از خاله پارک سؤال کنید. شماره تلفن های را می توان از صفحات اینترنتی اسپو (Espoo) پیدا کرد.

linkkiEspoon kaupunki:
خاله های پارکفنلاندی

در صورتی که نیاز به مراقب و رسیدگی کننده موقتی کودک در خانه خود دارید، می توانید با سازمان حفاظت از کودکان مانرهیم (Mannerheimin lastensuojeluliitto) یا با وئستو لیتو (Väestöliitto) تماس بگیرید.

linkkiVäestöliitto:
مراقبت از کودک و کمک خانگیفنلاندی

linkkiMannerheimin Lastensuojeluliitto:
مراقبت از کودک فنلاندی | سوئدی | انگلیسی

برای کسب آگاهی بیشتر در این باره به لینک مراقبت روزانه، مراجعه کنید.

کمک هزینه مراقبت از کودک در خانه

چنانچه کوچکترین فرزند خانواده زیر 3 سال سن دارد و والدین کودک در خانه از او مراقبت می کنند، در این صورت می توانند کمک هزینه مراقبت از کودک خرد سال در خانه (kotihoitotuki) را دریافت کنند. چنانچه شما حق دریافت کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را دارید، می توانند این کمک هزینه را از اداره بیمه بازنشستگی ملی درخواست کنید. درخواست این کمک هزینه را می توانید از طریق اینترنت انجام داده و یا اینکه درخواستنامه خود را به اداره بیمه بازنشستگی ملی پست کنید. همچنین می توانید شخصا به این اداره مراجعه کنید.

شهرستان اسپو (Espoo) کمک هزینه دیگری را تحت عنوان (Espoo-lisä) نیز به خانواده هایی که از کودک دارای سن زیر 3 سال خود در خانه مراقبت می کنند، پرداخت می کند. این کمک هزینه به والدینی پرداخت می شود که از تمام کودکان زیر سن دبستانی خود در خانه مراقبت می کنند.

linkkiEspoon kaupunki:
مراقبت از کودک در خانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات لازم درباره کمک هزینه مراقبت در خانهفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
رسیدگی به امور اداری از طریق اینترنتفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

linkkiKela:
اطلاعات تماس اداره بیمه بازنشستگی ملیفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

پارک های ساکنین و کلوبها

شهرستان اسپو (Espoo) فعالیتهای زیادی را برای والدینی که در خانه از فرزند خود مراقبت می کنند، برنامه ریزی می نماید. از جمله این فعالیتها می توان به مراکز تفریحی دارای فضای آزاد (asukaspuistot)، مهد کودکهای آزاد (avoimet päiväkodit) و کلوبها (kerhot) اشاره کرد.

برای کسب آگاهی بیشتر در این باره به لینک کمک برای مراقبت از کودک در خانه مراجعه کنید.

linkkiEspoon kaupunki:
مراکز تفریحی دارای فضای باز و کلوپ هافنلاندی | انگلیسی

سالمندان

سالمندان می توانند از خدمات درمانگاه ها عادی استفاده کنند. علاوه بر این در اسپو (Espoo) به سالمندان خدمات دیگر مخصوص به آنها نیز ارائه میشود، از جمله این خدمات می توان به خدمات مراقبت درخانه اشاره کرد.

چنانچه می خواهید اطلاعات بیشتری درباره خدمات سالمندان دریافت کنید، می توانید با مرکز ارائه راهنمایی درباره مسایل سالمندان (seniorineuvonta) تماس بگیرید

تلفن. 0981633333

nestori(at)espoo.fi

linkkiEspoon kaupunki:
مشاورت سالمندانفنلاندی | سوئدی | انگلیسی

زمانیکه در خانه از بستگان نزدیک خود مراقبت می کنید
اگر در خانه از یکی از بستگان نزدیک خود که دچار کهولت، بیماری و یا معلولیت می باشد مراقبت می کنید، برای اینکه او بتواند در خانه زندگی کند، ممکن است که شما از حق دریافت کمک هزینه مراقبت از بستگان نزدیک در خانه، برخوردار باشید.

linkkiEspoon kaupunki:
کمک هزینه مخصوص مراقبت از بستگان نزدیک فنلاندی | سوئدی

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به لینک سالمندان مراجعه کنید

مشکلات در خانواده ها

در صفحات شرایط توام با وجود مشکلات در اسپو سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد این که در اسپو از کجا می توان برای مشکلات کودکان، جوانان و خانواده ها کمک دریافت نمود، وجود دارد.

در سایت InfoFinland در صفحات مشکلات کودکان و نوجوانان و از کجا می توان برای مشکلات کودکان و نوجوانان کمک دریافت کرد؟ نیز اطلاعاتی در مورد مشکلات کودکان و نوجوانان وجود دارد.

در صفحات مشکلات زندگی زناشویی توأم با ازدواج و یا بدون داشتن ازدواج سایت InfoFinland اطلاعاتی در مورد این که از کجا می توان برای مشکلات بین دو همسر کمک دریافت نمود، وجود دارد.