Mine sisu juurde
Voinko menettää oleskeluluvan?

Kas ma võin elamisloa kaotada?

Avaldatud11.04.2024
Kui sul on Soome tähtajaline elamisluba ja sinu elusituatsioon muutub, võib see mõjutada ka sinu elamisluba. Sellelt lehelt saad teavet levinumate olukordade kohta, mil võid kaotada elamisloa.

Elamisloa tühistamine

Sinu alaline või tähtajaline elamisluba tühistatakse, kui:

  • kolid alaliselt Soomest ära
  • oled elanud kaks aastat järjest välisriigis

Sinu alaline või tähtajaline elamisluba võidakse samuti tühistada, kui:

  • oled elamisloa taotlemisel esitanud valeandmeid
  • oled varjanud sellist asjaolu, mis oleks võinud takistada elamisloa väljastamist
  • teine Schengeni riik taotleb, et Soome tühistaks sulle välja antud elamisloa

Tähtajaline elamisluba võidakse tühistada ka sellest tulenevalt, kui neid põhjuseid, mille alusel elamisluba välja anti, ei ole enam olemas. Arvesta, et teatud juhtudel peab olema Soomes elamiseks ka piisav sissetulek. Saad Migratsiooniameti veebilehelt kontrollida, kellel ja kui suur sissetulek peab olema.

Elamisloa tühistamise otsuse teeb Immigratsiooniamet.

Kui asud elama välisriiki

Kui kavatsed kolida Soomest kaheks aastaks välisriiki, näiteks töö või õpingute tõttu, võid teha Immigratsiooniametile taotluse, et sinu elamisluba ei tühistataks. Taotlus võib olla vabas vormis, kuid seal peab olema kuupäev ning allkiri ja sinu isikuandmed. Selles peab ka kirjas olema, kui kaua ja miks viibid välisriigis. Kirjuta taotlusesse ka põhjendus selle kohta, miks sinu elamisluba ei peaks tühistama. Taotluse pead esitama enne seda kui oled välisriigis elanud kaks aastat .

Kui sinu Soome tööandja on lähetanud sind välismaale tööle, ei kaota sa Soome elamisluba, isegi kui elaksid töötamise tõttu välismaal kauem kui kaks aastat.

Lisateave välismaale elama asumise kohta on InfoFinlandi lehel Elama asumine Soomest välisriiki.

Kui abielu või registreeritud kooselu lõppeb

Kui sul on tähtajaline elamisluba, mis on väljastatud peresideme alusel, võib abielu või registreeritud kooselu lõppemine mõjutada su elamisluba. Elamisluba võib mõjutada ka sinu pereliikme surm, kui ta oli Soomes perekonna taasühinemist taotlenud isik.

Kui peresidet enam ei ole, ei pikendata tingimata enam peresideme alusel väljastatud luba. On võimalik ka see, et kehtiv luba annulleeritakse.

Su elamisluba võidakse siiski pikendada, kui sul on endiselt tihedad sidemed Soomega. Tõestuseks tihedatest sidemetest Soomega võivad olla näiteks:

  • lapsed või teised pereliikmed Soomes
  • töökoht või oma ettevõte Soomes
  • õppekoht Soomes

Kui lahutad oma abikaasast selle tõttu, et tema on sinu suhtes vägivaldne, võidakse su elamisluba pikendada lahutusest hoolimata. Esita asja kohta selgitus, näiteks arstitõend või perenõuandla hinnang. Lisa oma elamisloataotlusele juurde ka omapoolne olukorra selgitus.

Lisateavet abielulahutuse ja registreeritud kooselu lõppemise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Abielulahutus.

Kui kaotad töökoha

Kui sul on töötaja elamisluba, mis on antud vaid töötamiseks teatud tööandja juures ja sa kaotad töökoha, pead taotlema täiesti uut töötaja elamisluba või muud elamisluba mingil teisel alusel.

Kui Immigratsiooniamet on väljastanud sulle töötaja elamisloa ja sinu töösuhe lõppeb varem kui elamisluba, peab sinu tööandja kirjalikult Immigratsiooniametile teatama, et sinu töösuhe lõppeb.

Kui sinu töötaja elamisluba ei hõlma töötamist vaid teatud ühe tööandja juures, vaid see on väljastatud teatud töövaldkonnale ja sinu luba on kehtiv, võid vahetada töökohta sama töövaldkonna raames.

Lisateavet töö ja Soomes ettevõtjana tegutsemise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Töö ja ettevõtlus. Teavet töötaja ja ettevõtja elamislubade kohta leiad lehelt Soome tööle ja Soome ettevõtjaks.

Kas oled sattunud tööandjapoolse ärakasutamise ja märkimisväärse hoolimatuse ohvriks?

Kui sul juba on Soome elamisluba ja oled sattunud tööandjapoolse ärakasutamise ohvriks, saad taotleda elamisloa pikendamist või laiendatud töötamisõiguse tõendit tööandjapoolse ärakasutamise tõttu. Taotle elamisloa pikendamist tööandjapoolse ärakasutamise tõttu, kui sinu praegune elamisluba hakkab lõppema ja sul ei ole veel uut tööandjat. Taotle tõendit tööandjapoolse ärakasutamise tõttu, kui sul on kehtiv elamisluba ja uus tööandja. Tõendi või pikendatud elamisloaga saad töötada mis tahes valdkonnas.

Riigist väljasaatmine

Kui sul on juba olnud Soome elamisluba, kuid sinu elamisluba ei pikendata, teeb Immigratsiooniamet riigist väljasaatmise otsuse.

Kui oled Soomes toime pannud kuritegusid, võidakse sind välja saata ka kuritegude alusel.

Sinu väljasaatmise korral kaotab kehtiv elamisluba (kui on olemas) kehtivuse ja pead riigist lahkuma. Üldjuhul antakse sulle tähtaeg, mille jooksul pead Soomest lahkuma.

Kui sa riigist tähtajaks ei lahku, saadab politsei või piirivalve sind riigist välja.

Seaduse järgi ei saadeta sind riigist välja, kui sind ähvardab kodumaal surmanuhtlus, piinamine, tagakiusamine või muu ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine.