Mine sisu juurde
Verotus

Maksustamine

Avaldatud02.04.2024
Soomes maksad palgalt ja muudelt tuludelt makse. Sinu maksumäär sõltub sinu tulude suurusest. Kui tuled välisriigist Soome tööle, mõjutab sinu maksustamist see, kui kaua Soomes viibid ja kas sinu tööandja on Soome või välisriigi ettevõte.

Makse tuleb maksta nii palgatulult kui ka kapitalitulult. Palgatulu ja kapitalitulu maksustatakse erinevalt. Kapitalitulu on omandist saadav tulu. Muu tulu on palgatulu.

Lisaks palgatulule maksad Soomes makse ka näiteks nendelt tuludelt:

  • tööhüvitis,
  • ettevõtlustulu,
  • mitmesugused sotsiaaltoetused, nagu töötu päevaraha, vanemapäevaraha ja õppetoetus,
  • pensionid,
  • kapitalitulud, nagu üüritulu või vara võõrandamisest saadud kasu.

Maksurahadega tasuvad riik ja omavalitsused näiteks:

  • tervishoiu,
  • hariduse,
  • alushariduse,
  • riigikaitse eest.

Soomes kehtib palgatulude progresseeruv maksustamine. See tähendab seda, et suurelt palgalt makstakse suuremas osas makse kui väiksemalt palgalt. Maksuprotsent näitab, kui palju sa oma tuludelt makse maksad. Maksuprotsent arvutatakse Soomes igale inimesele eraldi. Abikaasa tulud ei mõjuta sinu maksuprotsenti. Saad oma maksuprotsenti hinnata maksuameti kalkulaatori abil.

Kui saad palka, võtab tööandja maksumäära otse sinu palgast ja edastab selle maksuametile. Selle jaoks vajab tööandja sinult tulumaksukaarti. Maksukaart on dokument, mis näitab ära sinu maksuprotsendi. Maksuamet arvutab pärast iga aastat, kas oled tuludelt piisavalt makse maksnud. Kui oled maksnud rohkem, saad maksutagastuse (veronpalautus). Kui oled maksnud liiga vähe makse, pead puuduoleva osa tasuma jääkmaksuna.

Loe lisaks lehelt: Tuludeklaratsioon ja maksustamisotsus.

Kontrolli palgalehelt ja tuludeklaratsioonist, kas tööandja on sinu palgalt maksusumma kinni pidanud ja maksuametile edastanud. Hoia palgalipikud alles.

Lisaks maksudele peab töötaja sinu palgast kinni kohustuslikud kindlustusmaksed, näiteks töötuse ja haiguse puhuks.

Maksustamine, kui tuled Soome tööle

Kui viibid Soomes üle kuue kuu, pead Soomes üldjuhul kõigilt tuludelt makse maksma. See kehtib ka välisriigist saadavate tulude kohta. Üldjuhul pead maksma Soomes ka kohustuslikke kindlustusmakseid. Kui sul on Soome tööandja, määratakse sinu palga maksuprotsent kindlaks kogu aasta sissetuleku alusel. Mida suurem on sinu sissetulek, seda kõrgem on maksuprotsent. Vajad Soome isikukoodi ja maksukaarti.

Kui viibid Soomes maksimaalselt kuus kuud ja sinu tööandjaks on välismaine ettevõte, ei pea sa üldjuhul Soomes makse maksma. Kui sinu tööandjaks on Soome ettevõte või kui sinu välismaisel tööandjal on filiaal Soomes, maksad maksud Soomes. Saad taotleda progresseeruvat maksustamist, kui elad Euroopa majandusühendusse kuuluvas riigis või riigis, kellega Soomel on maksuleping. Muul juhul maksad palgalt 35% tuluallikamaksu (lähdevero) ja vajad tuluallika maksukaarti.

Kui oled Soomes ravikindlustatud, määrab maksuamet sulle töötaja ravikindlustusmaksu. Sa ei pea tasuma Soomes ravikindlustusmakseid, kui sul on tõend A1 või samaväärne tõend, millega tõendad, et oled kindlustatud selles riigis, kus elad.

Soomest ära kolides pead teavitama aadressi muutumisest Digi- ja rahvastikuandmete ametit nädala jooksul pärast kolimist. Kolimisest tuleks eraldi teavitada ka maksuametit.

Kohalik teave