Mine sisu juurde
Veroilmoitus ja verotuspäätös

Tuludeklaratsioon ja maksustamisotsus

Avaldatud02.04.2024
Soomes saad maksuametilt eeltäidetud tuludeklaratsiooni märtsis-aprillis. Tuludeklaratsioon on eelmise aasta tulude ja mahaarvamiste koond. Enamikul inimestel kuulub tuludeklaratsiooni juurde maksustamisotsus ja tõend arvestatud maksude kohta (verotustodistus). Maksuamet saadab tuludeklaratsiooni veebiteenusesse OmaVero ja postiga sulle koju.

Tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioonis on andmed eelmise aasta tulude, maksude ja mahaarvamiste kohta. Kontrolli tuludeklaratsioon üle ja korrigeeri puuduvat või ebaõiget teavet veebiteenuses OmaVero. Kui andmed on õiged, ei pea sa midagi tegema.

Saad veebiteenust OmaVero kasutada, kui sul on Soome internetipanga koodid või mobiil-ID. Kõiki andmeid saad korrigeerida veebiteenuses OmaVero. Kui esitad andmed paberkandjal, korrigeeri neid eraldi vastavatel vormidel, mis on ära toodud tuludeklaratsioonis iga konkreetse andme juures. Arvesta, et paberkandjal vormid peavad olema maksuametisse saabunud hiljemalt sinu tulumaksudeklaratsioonile märgitud kuupäevaks.

Kontrolli mahaarvamisi

Võid saada maksustamisel mahaarvamisi, mis vähendavad makstavat maksusummat. Maksuamet teeb osa mahaarvamisi automaatselt, aga osa pead ise teatama. Mahaarvamistest saad teatada maksukaardi või tuludeklaratsiooni kaudu.

Mahaarvamised on näiteks:

  • tulu teenimisega seotud kulud,
  • tööturuorganisatsiooni liikmemaksud ja töötukassa maksed,
  • mahaarvamine eluaseme ja töökoha vahelistelt sõidukuludelt.

Kui saad palgatulu, saad automaatselt tulu hankimisega seotud kulude katteks 750-eurose mahaarvamise. Kui sul on tulu hankimisega seotud kulusid rohkem kui 750 eurot, esita kulud oma tuludeklaratsioonis. Kaugtööga võivad kaasneda kulud, mida saad maksudest maha arvata. Sellised kulud on näiteks kulud tööruumile, töövahenditele ja andmesideühendusele.

Maksustamisel saad maha arvata tööl käimisega ja töö tegemisega seotud sõidukulud. Kodu ja töökoha vaheliste sõitude puhul saad mahaarvamise vastavalt sellele, millise transpordivahendiga sõitmine on kõige soodsam. Palgatulust arvestatakse täies ulatuses maha tööturuorganisatsiooni liikmemaksud ja töötukassa maksed.

Maksustamisotsus

Eelmise aasta maksustamise lõpptulemust näed sinu kohta tehtud maksustamisotsusest. Kui teed eeltäidetud tuludeklaratsioonil muudatusi või kui maksuamet saab sinu maksustamist mõjutavaid andmeid mujalt (nt tööandjalt), siis saad uue maksustamisotsuse. Maksustamisotsus sisaldab arvutust sinu maksustamise lõpptulemuse kohta. Maksustamisotsust võid vajada näiteks siis, kui taotled üürikorterit või sulle määratakse lasteaiamaksud.

Hoia eeltäidetud tuludeklaratsioon, maksustamisotsus ja tõend arvestatud maksude kohta alles. Vajaduse korral saad need hiljem printida ka veebiteenusest OmaVero.

Maksutagastus ja jääkmaks

Maksustamisotsusest näed, kas oled maksnud õige maksusumma. Kui oled maksnud rohkem makse, saad maksutagastuse (veronpalautus). Kui oled maksnud liiga vähe makse, pead maksma jääkmaksu (jäännösvero).

Maksutagastus makstakse sinu esitatud pangakontole. Teata oma pangakonto number veebiteenuse OmaVero kaudu või eraldi paberblanketil. Kui maksuamet sinu kontonumbrit ei tea, makstakse maksutagastus maksekorraldusena ehk rahaülekandena Nordea kaudu.

Kui oled maksnud aasta jooksul liiga vähe makse, pead puuduoleva osa tasuma jääkmaksuna. Jääkmaksu tasumisel näed kogu vajalikku teavet oma maksustamisotsusest või veebiteenusest OmaVero.